Sát hại "máy bay" rồi nhét xuống cống thoát nước

     
Luật sư nước ta » Tin tức » Tin rất nổi bật » Đời sinh sống - Xã hội » Pháp nguyên tắc - Đời sống » Dọc con đường tố tụng » Kinh tế - Pháp nguyên tắc » Luật sư - quý khách hàng phát âm » Video
(LSO) - Sau lúc ra tay su00e1t hu1ea1i nu1ea1n nhu00e2n, u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng cu01b0u1edbp u0111i mu1ed9t xe cộ mu00e1y ru1ed3i bu1ecf tru1ed1n suu1ed1t 12 nu0103m trong vu1ecf bu1ecdc lu00e0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi cu00f3 tu00ean gu1ecdi khu00e1c. Ngu00e0y 22/6 Cu00f4ng an tu1ec9nh Nam u0110u1ecbnh đến biu1ebft, cu01a1 quan tiền Cu1ea3nh su00e1t u0111iu1ec1u tra vu1eetía bu1eaft u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng Nguyu1ec5n Vu0103n Tu00f9ng (sinh nu0103m 1990, tru00fa tu1ea1i quần thể 4B, thu1ecb tru1ea5n Cu1ed3n), tu1ea1i tu1ec9nh Bu00ecnh Phu01b0u1edbc trong vu1ecf bu1ecdc lu00e0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi cu00f3 tu00ean gu1ecdi khu00e1c sau 12 nu0103m tầm nã nu00e3.
u0110u1ed1i tu01b0u1ee3ng Nguyu1ec5n Vu0103n Tu00f9ng bu1ecb cu01a1 quan tiền Cu00f4ng an bu1eaft giu1eef sau 12 nu0103m tru1ed1n lu1ec7nh truy vấn nu00e3. Tru01b0u1edbc u0111u00f3, khou1ea3ng 21h ngu00e0y 10/10/2008 cu01a1 quan Cu1ea3nh su00e1t u0111iu1ec1u tra cu00f4ng an tu1ec9nh Nam u0110u1ecbnh nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c tin bu00e1o cu1ee7a Cu00f4ng an huyu1ec7n Hu1ea3i Hu1eadu vu1ec1 viu1ec7c phu00e1t hiu1ec7n mu1ed9t xu00e1c chu1ebft tu1ea1i khu vu1ef1c u0111u00ea biu1ec3n thuu1ed9c tu1ed5 19, thu1ecb tru1ea5n Thu1ecbnh Long cu00f3 nhiu1ec1u du1ea5u vu1ebft nghi vu1ea5n vì chưng bu1ecb giu1ebft. Ngay lu1eadp tu1ee9c, Phu00f2ng Cu1ea3nh su00e1t u0111iu1ec1u tra Cu00f4ng an tu1ec9nh Nam u0110u1ecbnh (PC45 cu0169), cu00f3 mu1eb7t tu1ea1i hiu1ec7n tru01b0u1eddng, phu1ed1i hu1ee3p cu00f9ng Cu00f4ng an huyu1ec7n Hu1ea3i Hu1eadu vu00e0 chu00ednh quyu1ec1n u0111u1eccha phu01b0u01a1ng tiu1ebfn hu00e0nh khu00e1m nghiu1ec7m hiu1ec7n tru01b0u1eddng, khu00e1m nghiu1ec7m tu1eed thi, thu thu1eadp chu1ee9ng cu1ee9 vu00e0 tu1ed5 chu1ee9c u0111iu1ec1u tra. Nu1ea1n nhu00e2n u0111u01b0u1ee3c xu00e1c u0111u1ecbnh u00f4ng Nguyu1ec5n Vu0103n Phi (SN 1959, tru00fa tu1ea1i xu00f3m 9, xu00e3 Hu1ea3i Tu00e2y) hu00e0nh nghu1ec1 xe u00f4m. Theo ku1ebft quu1ea3 u0111iu1ec1u tra mang đến thu1ea5y, lu00fac 19h ngu00e0y 10/10/2008, u00f4ng Phi u0111u01b0u1ee3c Nguyu1ec5n Vu0103n Tu00f9ng thuu00ea chu1edf ra thu1ecb tru1ea5n Thu1ecbnh Long. Lúc tu1edbi u0111ou1ea1n u0111u00ea vu1eafng thuu1ed9c tu1ed5 9, Thu1ecbnh Long thu00ec Tu00f9ng du00f9ng dao thu1ee7 su1eb5n vào ngu01b0u1eddi cu1eaft vu00e0o cu1ed5 u00f4ng Phi vu00e0 cu01b0u1edbp xe pháo mu00e1y bu1ecf tru1ed1n. Cu0103n cu1ee9 theo tu00e0i liu1ec7u thu thu1eadp u0111u01b0u1ee3c, cu01a1 quan lại Cu1ea3nh su00e1t u0111iu1ec1u tra Cu00f4ng an tu1ec9nh Nam u0110u1ecbnh u0111u00e3 ra quyu1ebft u0111u1ecbnh khu1edfi tu1ed1 vu1ee5 u00e1n, khu1edfi tu1ed1 bu1ecb can u0111u1ed1i vu1edbi Nguyu1ec5n Vu0103n Tu00f9ng vu1ec1 tu1ed9i u201cGiu1ebft ngu01b0u1eddiu201d, u201cCu01b0u1edbp tu00e0i su1ea3nu201d. Sau lúc gu00e2y u00e1n, Tu00f9ng bu1ecf tru1ed1n khu1ecfi u0111u1eccha phu01b0u01a1ng nu00ean cu01a1 quan tiền Cu1ea3nh su00e1t u0111iu1ec1u tra u0111u00e3 ra quyu1ebft u0111u1ecbnh tầm nã nu00e3 tru00ean tou00e0n quu1ed1c. THANH PHONG