Với giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Tìm số hạng sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3.

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 trang 12

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Tìm số hạng – Chân trời sáng tạo

Tìm số cá trong túi?

*

Lời giải

Muốn tìm số cá trong túi, ta lấy tổng số cá (16 con) trừ đi số cá trong bể (9 con).

Số cá trong túi là:

16 – 9 = 7 (con)

Đáp số: 7 con cá

Viết vào chỗ chấm.

*

Lời giải

Hai số cộng lại với nhau (hai số đó gọi là số hạng) ta được kết quả của hai số (gọi là tổng).

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Em điền như sau:

*

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Bài 1:Số?

*

Lời giải

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Em thực hiện phép trừ, lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, đặt tính rồi tính để tìm số thích hợp điền vào ô trống.

a) Số hạng đã biết là 15, tổng là 42, vậy số cần tìm là:

42 – 15 = 27.

Xem thêm: Cúp Bóng Đá Châu Á 2015 Afc Asian Cup, Cúp_Bóng_Đá_Châu_Á_2015

Vậy ta cần điền số 27 vào ô trống.

b) Tương tự, số cần tìm là:

83 – 61 = 22.

Vậy ta cần điền số 22 vào ô trống.

c) Tương tự, số cần tìm là:

77 – 28 = 49.

Vậy ta cần điền số 49 vào ô trống.

Ta điền như sau:

a) 27 + 15 = 42 b) 61 + 22 = 83 c) 28 + 49 = 77

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Xem thêm:

*

Lời giải

– Phân tích bài toán: Tổng số học sinh nam và nữ của một lớp học là 35 bạn, trong đó có 19 bạn nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam?

– Tìm số học sinh nam của lớp, em lấy tổng số học sinh của lớp trừ đi số bạn nữ.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *