Tổng của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số

     
Số bé bỏng duy nhất tất cả bố chữ số không giống nhau là số nào?; Số lớn nhất bao gồm 3 chữ số khác biệt là … trong Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 3. Xem Đề cùng câu trả lời không thiếu phía dưới đây

*

1.

Bạn đang xem: Tổng của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Viết số:

a) Số lớn số 1 tất cả 2 chữ số là:

98 ☐ 99 ☐

b) Số nhỏ xíu tốt nhất tất cả tía chữ số khác nhau là:

101 ☐ 102 ☐

c) Số lớn nhất có 3 chữ số khác biệt là:

987 ☐ 989 ☐

2.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Tìm (x)

a) (x – 54 = 54 + 45). Giá trị của (x) là:

45 ☐ 143 ☐ 153 ☐

b) (x + 18 – 28 = 72). Giá trị của (x) là:

100 ☐ 62 ☐ 82 ☐

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

Trên kho bãi cỏ có 24 nhỏ trâu, số trâu thấp hơn số bò 7 nhỏ. Trên bến bãi cỏ bao gồm bao nhiêu nhỏ bò?

A) 17 con

B) 30 con

C) 31 con

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Tìm một vài biết tổng của số kia và số nhỏ tuyệt nhất bao gồm cha chữ số là 160.

a) 40 ☐ b) 50 ☐ c) 60 ☐

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

*


Hình vẽ bên có:

A) 7 đoạn thẳng

B) 9 đoạn thẳng

C) 10 đoạn thẳng

D) 11 đoạn thẳng

6. Cho ba chữ số: 2; 0; 4

a) Hãy viết những số tất cả bố chữ số khác nhau, từng số tất cả đủ ba chữ số đang cho.

Xem thêm:

b) Tìm tổng cùng hiệu của số lớn nhất với số nhỏ dại nhất.

7. Một cửa ngõ gàng cung cấp lần đầu tiên 246kg gạo, lần sản phẩm nhì cung cấp nhiều hơn thế nữa lần thứ nhất 27kilogam gạo. Hỏi lần trang bị hai cửa hàng kia bán được từng nào ki-lô-gam gạo?

8. Tìm (x):

a) (x – 405 = 278 + 504)

b) (x + 18 – 102 = 357)

9. Một gác sách có nhì ngnạp năng lượng. Ngnạp năng lượng bên trên có 275 quyển sách. Ngăn uống bên dưới bao gồm 170 quyển. Người ta lấy ra làm việc mỗi ngăn uống 70 quyển để cho mượn. Hỏi bây giờ giá sách tất cả bao nhiêu quyển sách? (Giải bởi nhị cách)

1.0. Tính bằng cách tiện lợi độc nhất.

a) (378 + 219 – 78 = )

b) (164 + 179 + 236 + 321 = )

*


1. a) S Đ

b) S Đ

c) Đ S

2. a) S S Đ

b) S S Đ

3. C) 31 con

4. a) S b) S c) Đ

5. C) 10 đoạn thẳng

6. Cho cha chữ số: 2; 0; 4

a) Viết các số bao gồm ba chữ số không giống nhau: 204; 240; 402; 420

b) Số bé xíu nhất là: 204

Số lớn nhất là: 420

Tổng của số lớn nhất với số nhỏ bé duy nhất là: 624

Hiệu của số lớn nhất và số bé bỏng độc nhất là: 216

7. Một cửa ngõ gàng phân phối lần trước tiên 246kg gạo, lần sản phẩm hai cung cấp nhiều hơn thế lần đầu tiên 27kg gạo. Hỏi lần máy nhì shop kia bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lần thiết bị nhị shop bán tốt số ki-lô-gam gạo là:

(246 + 27 = 273)(kg)

Đáp số: 273kg

8. Tìm (x):

a) (eginarraylx – 405 = 278 + 504\x – 405 = 782\x = 782 + 405\x = 1187endarray)

b) (eginarraylx + 18 – 102 = 357\x + 18 = 357 + 102\x + 18 = 459\x = 459 – 18\x = 441endarray)

9. Cách 1:

Số sách còn lại ở ngăn uống bên trên là:

(275 – 70 = 205) (quyển)

Số sách sót lại ngơi nghỉ ngnạp năng lượng dưới là:

(170 – 70 = 100)(quyển)

Tổng số sách còn lại ngơi nghỉ giá sách là:

(205 + 100 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

Cách 2:

Số sách ban sơ giá sách tất cả là:

(275 + 170 = 445) (quyển)

Số sách đến mượn là:

(70 + 70 = 140) (quyển)

Tổng số sách còn sót lại sống gác sách là:

(445 – 140 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

1.0. Tính bằng cách dễ dãi duy nhất.

a) (eginarrayl378 + 219 – 78\ = 378 – 78 + 219\ = 300 + 219\ = 519endarray)

b) (eginarrayl164 + 179 + 236 + 321\ = left( 164 + 236 ight) + left( 179 + 321 ight)\ = 400 + 500\ = 900endarray)