Toán trắc nghiệm lớp 2

     
Đăng nhập Facebook
*
Google

Bạn đang xem: Toán trắc nghiệm lớp 2

*


Xem thêm: Bài Tập Giảm Mỡ 2 Bên Hông Cho Nam Hiệu Quả Chỉ Sau 2, 16 Bài Tập Giảm Mỡ 2 Bên Hông Cho Nam Và Nữ


*

Chương 1. Ôn tập và bổ sung Ôn tập các số đến 100 (trang 3) Số hạng-Tổng (trang 5) Đề-xi-mét (trang 7) Số bị trừ - Số trừ - Hiệu (trang 9) Chương 2. Phép cộng bao gồm nhớ vào phạm vi 100 Phép cộng bao gồm tổng bằng 10 (trang 12) 26 + 4 ; 36 + 24 (trang 13) 9 cùng với một số: 9 + 5 (trang 15) 29 + 5 (trang 16) 49 + 25 (trang 17) 8 cùng với một số: 8 + 5 (trang 19) 28 + 5 (trang 20) 38 + 25 (trang 21) Hình chữ nhật - Hình tứ giác (trang 23) việc về nhiều hơn (trang 24) 7 cùng với một số: 7 + 5 (trang 26) 47 + 5 (trang 27) 47 + 25 (trang 28) vấn đề về thấp hơn (trang 30) Ki-lô-gam (trang 32) 6 cộng với một số: 6 + 5 (trang 34) 26 + 5 (trang 35) 36 + 15 (trang 36) Chương 3. Phép trừ tất cả nhớ trong phạm vi 100 Số tròn chục trừ đi một vài (trang 47) 11 trừ đi một số: 11 – 5 (trang 48) 31 - 5 (trang 49) 51 - 15 (trang 50) 12 trừ đi một số: 12 – 8 (trang 52) 32 - 8 (trang 53) 52 - 28 (trang 54) 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 – 9 (trang 66) 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 – 29 (trang 67) Bảng trừ (trang 69) 100 trừ đi một trong những (trang 71) tìm kiếm số trừ (trang 72) Đường trực tiếp (trang 73) Ngày, tiếng (trang 76, 77) Ngày, tháng (trang 79) Chương 4. Ôn tập Ôn tập về phép cộng và phép trừ (trang 82) Ôn tập về hình học (trang 85) Ôn tập về đo lường và thống kê (trang 86, 87) Ôn tập về giải toán (trang 88) Chương 5. Phép nhân cùng phép phân tách Tổng của nhiều số (trang 91) Phép nhân (trang 92, 93) vượt số - Tích (trang 94) Bảng nhân 2 (trang 95) Bảng nhân 3 (trang 97) Bảng nhân 4 (trang 99) Bảng nhân 5 (trang 101) Đường vội vàng khúc. Độ dài mặt đường gấp khúc (trang 103) Phép chia (trang 107, 108) Bảng phân chia 2 (trang 109) 1 phần hai (trang 110) Số bị phân chia - Số phân chia – yêu đương (trang 112) Bảng phân chia 3 (trang 113) một phần ba (trang 114) tìm kiếm một thừa số của phép nhân (trang 116) Bảng phân tách 4 (trang 118) 1 phần tư (trang 119) 1 phần năm (trang 122) Giờ, phút (trang 125, 126) tìm số bị phân tách (trang 128) Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác (trang 130) Số một trong những phép nhân và phép phân tách (trang 132) Số 0 trong phép nhân và phép phân chia (trang 133) Bảng chia 5 (trang 121) Chương 6. Những số vào phạm vi 100 Đơn vị, chục, trăm, nghìn (trang 137, 138) So sánh những số tròn trăm (trang 139) những số tròn chục tự 110 mang đến 200 (trang 141) các số tự 101 mang lại 110 (trang 143) những số trường đoản cú 111 đến 200 (trang 145) các số có bố chữ số (trang 147) Mét (trang 150) Ki-lô-mét (trang 151, 152) Mi-li-mét (trang 153) Viết số thành tổng những trăm, chục, đơn vị chức năng (trang 155) Phép cùng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (trang 156) Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (trang 158) Chương 7. Ôn tập cuối năm Ôn tập về các số vào phạm vi 1000 (trang 168) Ôn tập về phép cùng và phép trừ (trang 170) Ôn tập về phép nhân với phép chia (trang 172) Ôn tập về đại lượng (trang 174) Ôn tập về hình học tập (trang 176, 177) Đề thi Toán 2 Đề thi Toán 2 học tập kì 1 gồm đáp án Đề thi Toán 2 học kì 2 tất cả đáp án