Tìm số tự nhiên để chia hết cho . trả lời:

     

Không tiến hành phép phân tách, hãy search số dư khi chia mỗi số dưới đây đến (2), mang đến (5):

(813); (264); (736); (6547).

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên để chia hết cho . trả lời:


Điền chữ số vào vết * để được số(overline 54* )thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết mang lại (2);

b) Chia hết mang lại (5.)


Điền chữ số vào dấu * để được(overline*85) thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết mang lại 2; b) Chia không còn đến 5.


Dùng tía chữ số (4, 0, 5), hãy ghép thành các số thoải mái và tự nhiên bao gồm cha chữ số khác biệt thỏa mãn điều kiện:

a) Số đó chia không còn mang lại (2);

b) Số đó phân tách không còn đến (5).


Đánh vết "X" vào ô thích hợp trong những câu sau:

Câu

Đúng

Sai

a) Số bao gồm chữ số tận thuộc bằng 4 thì phân tách không còn đến 2.

b) Số chia hết đến 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4.

c) Số chia không còn đến 2 cùng phân chia hết mang lại 5 thì tất cả chữ số tận thuộc bằng 0.

d) Số chia hết cho 5 thì tất cả chữ số tận thuộc bởi 5.


Tìm số tự nhiên và thoải mái gồm nhị chữ số, các chữ số giống như nhau, hiểu được số kia phân chia hết mang lại (2) và phân tách mang lại (5) thì dư (3.)


Ô đánh trước tiên ra đời năm làm sao ?Ô tô trước tiên ra đời năm (n = overlineabbc), trong số đó (n) (vdots) (5) và (a, b, c ∈ left1; 5; 8 ight\) ((a, b, c) khác nhau).


Bài 1. Tìm số tự nhiên nhỏ dại tuyệt nhất có bố chữ số chia không còn cho 2 cơ mà không phân tách hết mang đến 4

Bài 2. Chứng minh rằng tích của hai số tự nhiên và thoải mái liên tiếp chia hết cho 2

Bài 3. Viết một vài có 3 chữ số khác biệt, từng chữ số là một phần tử của tập hòa hợp (A = , 1, 5\) cùng số đó phân chia không còn mang đến 5.


Bài 1.

Xem thêm: Mẫu Báo Tường 20/11 Đẹp Và Hay Nhất Tri Ân Thầy Cô Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Chứng tỏ rằng một trong những bao gồm tận thuộc là 5 thì bình phương của nó phân tách hết cho 25

Bài 2. Tổng 710 + 1 bao gồm chia hết cho 2 cùng 5 không?

Bài 3. Tổng S = 1 + 2 + 3 + ...+ 2010 có phân tách hết cho 5 không?


Bài 1. Chứng tỏ rằng 316 – 1 phân tách hết cho 2 với 5

Bài 2. Dùng 3 chữ tiên phong hàng đầu, 5, 0 nhằm viết những số tất cả cha chữ số phân tách không còn cho tất cả 2 và 5


Bài 1. Chứng tỏ số: 13! + 910 – 1 phân tách không còn cho cả 2 cùng 5

Bài 2. Điền chữ số phù hợp vào lốt * nhằm số 13 + (overline 12* ) chia không còn mang lại 5


Bài 1. Chứng tỏ rằng số n(n + 3) luôn phân chia không còn mang lại 2, cùng với bất kể số tự nhiên n nào

Bài 2. Chứng tỏ rằng số: 138 – 1 bao gồm tận thuộc là 0

Bài 3. Điền chữ số phù hợp vào lốt * nhằm số (123 + overline 12* ) phân chia hết mang đến 2


Bài 1. Chứng tỏ: n2 + n + 1 không chia không còn cho 2, với tất cả (n ∈mathbb N)

Bài 2. Tìm toàn bộ các số tự nhiên n sao cho một + 3 + 5 + ...+ (2n – 1) phân chia hết cho 5


Bài 1. Chứng tỏ: 1 + 3 + 5 + ...+ 2009 chia không còn cho 5

Bài 2. Tìm chữ số tận thuộc của A = 1 + 25 + 39 + 413


Quote Of The Day

*
“Two things are infinite: the universe và human stupidity; và I"m not sure about the universe.”