Tiếng anh chủ đề con vật

     

Bạn biết được tên bao nhiêu loài vật bởi tiếng Anh? Nếu tự tin thì cũng nghía qua bài viết dưới đây để kiểm bệnh độ thông thái của người tiêu dùng nhé! khẳng định là gồm những con vật lần đầu chúng ta thấy đó!

1. Học tập tiếng Anh theo công ty đề con vật – các loài chim

pigeon /ˈpɪdʒ.ən/- nhân tình câufeather /ˈfeð.əʳ/ – lông vũeagle /ˈiː.gl/ – đại bàngtalon /ˈtæl.ən/ – móng vuốtnest /nest/ – loại tổowl /aʊl/ – cú mèofalcon /ˈfɒl.kən/ – chim ưngdove /dʌv/ – người thương câuvulture /ˈvʌl.tʃəʳ/ – kền kềnsparrow /ˈspær.əʊ/ – chim sẻcrow /krəʊ/ – quạgoose /guːs/ – ngỗngduck /dʌk/ – vịtturkey /ˈtɜː.ki/ – kê tâypenguin /ˈpeŋ.gwɪn/ – chim cánh cụtwoodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ – gõ kiếnostrich /ˈɒs.trɪtʃ/ – đà điểuparrot /ˈpær.ət/ – nhỏ vẹthummingbird /ˈhʌm.ɪŋ.bɜːd/- chim ruồipeacock /ˈpiː.kɒk/ – con công (trống)swan /swɒn/ – thiên ngastork /stɔːk/ – còcrane /kreɪn/ – sếuheron /ˈher.ən/ – diệc

2. Học tập tiếng Anh theo nhà đề con vật – bò sát, những động vật dụng lưỡng cư

frog /frɒg/ – con ếchtadpole /ˈtæd.pəʊl/ – nòng nọctoad /təʊd/ – nhỏ cócsnake /sneɪk/ – bé rắnturtle – shell /ˈtɜː.tl ʃel/ – mai rùacobra – fang /ˈkəʊ.brə. Fæŋ/ – rắn hổ mang-răng nanhlizard /ˈlɪz.əd/ – thằn lằnalligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/ – cá sấu Mĩcrocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/ – cá sấudragon /ˈdræg.ən/ – nhỏ rồngdinosaurs /’daɪnəʊsɔː/ – mập longchameleon /kəˈmiː.li.ən/ – tắc kè hoa

3. Học tập tiếng Anh theo công ty đề con vật – những vật nuôi vào nhà

bull /bʊl/ – bò đựccalf /kɑːf/ – bé bêchicken /ˈtʃɪk.ɪn/ – gàchicks /tʃɪk/ – kê concow /kaʊ/ – bò cáidonkey /ˈdɒŋ.ki/ – nhỏ lừafemale /ˈfiː.meɪl/ – giống như cáimale /meɪl/ – kiểu như đựcherd of cow /hɜːd əv kaʊ/ – bầy bòpony /ˈpəʊ.ni/ – chiến mã nhỏhorse /hɔːs/ – ngựamane of horse /meɪn əv hɔːs/ – bờm ngựahorseshoe /ˈhɔːs.ʃuː/ – móng ngựalamb /læm/ – cừu consheep /ʃiːp/ – cừusow /səʊ/ – lợn náipiglet /ˈpɪg.lət/ – lợn conrooster /ˈruː.stəʳ/ – con kê trốngsaddle /ˈsæd.l/ – lặng ngựashepherd /ˈʃep.əd/ – bạn chăn cừuflock of sheep /flɒk əv ʃiːp/- bè cánh cừugoat /gəʊt/ – con dê

*

Học tiếng Anh theo nhà đề nhỏ vật

6. Học giờ đồng hồ Anh theo nhà đề con vật – những loài thú

mouse /maʊs/ – chuộtrat /ræt/ – loài chuột đồngmouse trap /maʊs træp/ – bả chuộtsquirrel /ˈskwɪr.əl/ – sócchipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/ – sóc chuộtrabbit /ˈræb.ɪt/ – thỏdeer (buck, stag) /dɪəʳ/ (/bʌk/, /stæg/) – hươu đựcdoe /dəʊ/ – hươu cáifawn /fɔːn/ – nai nhỏelk /elk/ – nai sừng tấm (ở Bắc Mĩ cùng Canada)moose /muːs/ – nai sừng tấm {ở phía bắc châu Phi, Âu, Á)wolf howl /wʊlf haʊl/ – sói húfox /fɒks/ – cáobear /beəʳ/ – gấutiger /ˈtaɪ.gəʳ/ – hổboar /bɔːʳ/ – lợn hoang (giống đực)bat /bæt/ – bé dơibeaver /ˈbiː.vəʳ/ – bé hải lyskunk /skʌŋk/ – chồn hôiraccoon /rækˈuːn/ – panda Mĩkangaroo /ˌkæŋ.gərˈuː/ – con chuột túikoala bear /kəʊˈɑː.lə beəʳ/ – gấu túilynx (bobcat) /lɪŋks/ (/’bɔbkæt/) – mèo rừng Mĩporcupine /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/ – nhỏ nhímpanda /ˈpæn.də/ – gấu trúcbuffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/ – trâu nướcmole /məʊl/ – chuột chũipolar bear /pəʊl beəʳ/ – gấu bắc cực

*

Học giờ Anh theo chủ đề bé vật

7. Học tập tiếng Anh theo công ty đề con vật – những loại côn trùng

ant antenna /ænt ænˈten.ə/ – râu kiếnanthill /ˈænt.hɪl/ – tổ kiếngrasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/ – châu chấucricket /ˈkrɪk.ɪt/ – nhỏ dếscorpion /ˈskɔː.pi.ən/ – bọ cạpfly /flaɪ/ – con ruồicockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/ – bé giánspider /ˈspaɪ.dəʳ/ – nhỏ nhệnladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/ – bọ rùaspider web /ˈspaɪ.dəʳ web/ – mạng nhệnwasp /wɒsp/ – ong bắp càysnail /sneɪl/ -ốc sênworm /wɜːm/ – nhỏ giunmosquito /məˈskiː.təʊ/ – bé muỗiparasites /’pærəsaɪt/ – kí sinh trùngflea /fliː/ – bọ chétbeetle /ˈbiː.tl/ – bọ cánh cứngbutterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/ – com bướmcaterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/ – sâu bướmcocoon /kəˈkuːn/ – kénmoth /mɒθ/ – bướm đêmdragonfly /ˈdræg.ən.flaɪ/ – chuồn chuồnpraying mantis /preiɳˈmæn.tɪs/ – bọ ngựahoneycomb /ˈhʌn.i.kəʊm/ – sáp ongbee /biː/ – nhỏ ongbee hive /biː .haɪv/ – tổ ongswarm /swɔːm/ – đàn ongtarantula /təˈræn.tjʊ.lə/ – các loại nhện lớncentipede /ˈsen.tɪ.piːd/ – con rết

*

Học giờ Anh theo nhà đề bé vật

8. Học tập tiếng Anh theo nhà đề con vật – động vật hoang dã dưới biển

seagull /ˈsiː.gʌl/ – mòng biểnpelican /ˈpel.ɪ.kən/ – tình nhân nôngseal /siːl/ – chó biểnwalrus /ˈwɔːl.rəs/ – nhỏ moócaquarium /əˈkweə.ri.əm/ – bể nuôi (cá…)fish – fin /fɪʃ. Fɪn/ – vảy cákiller whale /ˈkɪl.əʳ weɪl/ – loại cá voi bé dại mầu black trắngoctopus /ˈɒk.tə.pəs/ – bạch tuộctentacle /ˈten.tə.kl/ – tuadolphin /ˈdɒl.fɪn/ – cá heosquid /skwɪd/ – mực ốngshark /ʃɑːk/ – cá mựcjellyfish /ˈdʒel.i.fɪʃ/ – bé sứasea horse /siː’hɔːs/ – cá ngựawhale /weɪl/ – cá voistarfish /ˈstɑː.fɪʃ/ – sao biểnlobster /ˈlɒb.stəʳ/ – tôm hùmclaw /klɔː/ – càngshrimp /ʃrɪmp/ – nhỏ tômpearl /pɜːl/ – ngọc traieel /iːl/ – con lươnshellfish /ˈʃel.fɪʃ/ – ốccoral /ˈkɒr.əl/ – san hô

9. Học tiếng Anh theo công ty đề con vật – một vài thành ngữ tiếng Anh

eager beaver (informal)

→ tín đồ rất siêng năng và nhiệt độ huyết, người tham việc.

Bạn đang xem: Tiếng anh chủ đề con vật

The new accountant works all the time – first to arrive và last lớn leave. He’s a real eager beaver! – Kế toán new cứ thao tác suốt – luôn đi sớm về muộn. Anh ấy thật là một trong những người ham có tác dụng việc.

cash cow (business)

→ món hàng/thứ đem đến nhiều lợi nhuận.

The movie studio saw the actress as a cash cow. – hãng sản xuất phim xem nữ diễn viên đó là của quý hái ra tiền

kangaroo court (disapproving)

→ phiên toà chiếu lệ; toà án trò hề (bất chấp cả công lý, hiện tượng pháp).

They conducted a kangaroo court there and then. – ngay lập tức, họ tổ chức một phiên tòa xét xử chiếu lệ.

bull in a trung quốc shop

→ một tín đồ vụng về, lóng ngóng, hay là không biết biện pháp cư xử khiến cho tất cả những người khác mất lòng, hay làm cho hỏng kế hoạch của họ.

Xem thêm: # Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai Tập Cuối, Draw Nobita And Shizuka Wedding

I told him it was a very sensitive meeting but he just went in like a bull in a trung quốc shop, asking about their prices & how much profit they were going to lớn make.Tôi sẽ bảo anh ta rằng đó là 1 trong những cuộc chạm mặt gỡ khôn xiết tế nhị tuy thế anh ta đi sồng sộc vào, hỏi về ngân sách của họ cùng lợi nhuận mà họ sẽ làm ra.

*

Học tiếng Anh theo công ty đề con vật

hold your horses

→ hãy kiên nhẫn.

Hold your horses! We need khổng lồ get the customer’s approval first! – Đừng nóng vội! chúng ta cần phải tất cả sự chấp thuận của doanh nghiệp trước đã.

a busy bee

→ người thao tác lu bù

She always focus on her stuff as a busy bee – Cô ấy lúc nào cũng tập trung vào quá trình như một chú ong chuyên chỉ

have a bee in one’s bonest

→ ám ảnh chuyện gì

When I was young, I saw a horible film that I have a bee in my bonest till today. – khi tôi còn nhỏ, tôi đang xem 1 bộ phim truyện kinh dị nhưng mà ám hình ảnh đến tận bây giờ.

have butterflies in one’s stomach

→ nôn nóng

Since I knew her, I have had butterflies in my stomach all the time – kể từ ngày quen cô ấy, tôi thời điểm nào cũng hồi hộp trong dạ.

a cat nap

→ ngủ ngày

Wake up, Mary! You can not have a mèo nap anymore – Dậy đi Mary! nhỏ không được ngủ ngày nữa.

Trên đấy là một số từ vựng với thành ngữ thông dụng duy nhất về nhà đề những loài vật. Thật thú vị đề nghị không những bạn? quả đât từ vựng bao la, ngay cả những nhỏ vật họ cũng chưa chắc chắn đã biết hết đâu nhé! Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả, lượm lặt thành công!