Tháng dùng in hay on

     
*

Bạn đang xem: Tháng dùng in hay on

Hi everyone! Today we learn how to lớn use time prepositions At, On & In. (Xin chào các người! Hôm nay, bọn họ học làm giải pháp nào để dùng giới trường đoản cú chỉ thời hạn At, On cùng In)
We use At for clock time, exact times of day, night or holiday periods. (Chúng ta sử dụng At đến giờ trên mặt đồng hồ, thời gian đúng đắn của ngày, tối hay những kỳ du lịch lễ)For example, we can say (Ví dụ như, bạn cũng có thể nói) at 6 o’clock (lúc 6 giờ), at noon (vào buổi trưa), at night (vào ban đêm), at midnight (vào nửa đêm), at sunrise (lúc khía cạnh trời mọc), at sunset (lúc hoàng hôn), at dawn (lúc bình minh).
*

And we use On for weekdays, dates, holidays, weekends or days going with morning, afternoon và evening. (Và chúng ta dùng On cho một ngày trong tuần, ngày tháng, ngày lễ, vào buổi tối cuối tuần hoặc đều ngày kèm theo với Sáng, Chiều, Tối). For example, we can say (Ví dụ như, chúng ta có thể nói) on Tuesday (Vào đồ vật Ba), on 26th (vào ngày 26), on Christmas Eve (vào tối Giáng sinh), on Christmas Day (vào ngày lễ Giáng sinh), on the weekend (vào cuối tuần), on weekends (vào phần lớn cuối tuần), on Thanksgiving (vào lễ tạ ơn), on Friday mornings (vào các sáng thứ Sáu), on the first day of … (vào ngày thứ nhất của …).

Xem thêm: Xịt Thơm Victoria Secret Amber Romance 250Ml, Victoria Secret Amber Romance

And we use In for months, years, seasons, morning, afternoon, evening, centuries và eras, … (Chúng ta dùng In cho những tháng, các năm, những mùa, sáng, chiều, tối, gắng kỷ với kỷ nguyên, …).For example, we can say (Ví dụ như, bạn cũng có thể nói) in August (vào mon tám), in the morning (vào buổi sáng), in the afternoon (vào buổi chiều), in the evening (vào buổi tối), in the summer (vào mùa hè), in the 70’s (vào thập niên 70), in the 14th century (vào vắt kỷ sản phẩm công nghệ 14),
And now below is the exercise for you (Và hiện nay dưới đó là bài tập dành riêng cho bạn)Please fill in the blanks with time prepositions At, On and In! (Vui lòng điền vào khu vực trống với giới tự chỉ thời gian At, On và In!)I hope you can vì chưng them very well (Tôi hy vọng bạn có thể làm điều đó rất tốt)If you cannot do that, please kiểm tra the answers! (Nếu các bạn không thể làm cho điều đó, vui vẻ kiểm tra câu trả lời!)
If you would like to study more, please join our class at 50 Nguyen Khuyen Street – Vĩnh hai Ward – Nha Trang thành phố – Khanh Hoa Province! (Nếu bạn có nhu cầu học thêm, vui mắt tham gia lớp học của shop chúng tôi tại 50 Nguyễn Khuyến – Phường Vĩnh Hải – thành phố Nha Trang – tỉnh giấc Khánh Hòa!)And the phone number is 0258 3833 207 (Và số điện thoại là 0258 3833 207)
Thank you for listening. See you next time. Bye bye! (Cám ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn chạm chán lại các bạn lần sau. Xin trợ thời biệt!)

*