Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số

Số lẻ bé dại tuyệt nhất bao gồm chín chữ số là số nào?; Số chẵn lớn nhất bao gồm tám chữ số là … trong Thi kì 1 môn Toán lớp 4. Xem Đề và lời giải đầy đủ phía bên dưới đây

*

1.

Bạn đang xem: Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

a) Số lẻ bé dại tuyệt nhất có chín chữ số là :

A. 100 000 000

B. 111 111 111

C. 100 000 001

D. 110 000 000.

b) Số chẵn lớn số 1 có tám chữ số là :

A. 99 999 999

B. 99 999 998

C. 99 999 990

D. 89 988 888.

2. Nối số cùng với số chữ số 0 tận cùng của số đó :

Số

Tận cùng

a) 1 chục nghìn

1) 3 chữ số 0

b) 1 nghìn

2) 6 chữ số 0

c) 1 triệu

3) 4 chữ số 0

d) 1 trăm triệu

4) 5 chữ số 0

e) 1 trăm nghìn

5) 7 chữ số 0

g) 1 tỉ

6) 8 chữ số 0

h) 1 chục triệu

7) 9 chữ số 0

3.. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) Số liền trước số nhỏ dại nhất tất cả tám chữ số là :

1 000 000 ☐


999 999 ☐

9 999 999 ☐

b) Số ngay thức thì sau số bé dại nhất có tám chữ số khác biệt là :

12 034 568 ☐

10 234 658 ☐

10 234 568 ☐

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Có bao nhiêu số có tư chữ số mà tổng tư chữ số bằng 3 ?

A. 7 số B. 8 số

C. 10 số D. 11 số ít.


5. Tìm số tự nhiên và thoải mái (overline abc ) biết : (overline abc imes 9 = overline 1abc )

6. Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng ngàn vội gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm vội 3 lần chữ số mặt hàng đơn vị.

7.

Xem thêm: Đau Bụng Đi Tiểu Nhiều Lần Trong Ngày Cảnh Báo Bệnh Gì? Ngày Cảnh Báo Bệnh Gì?

Một mhình ảnh vườn cửa hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 36m, chiều rộng lớn băng (dfrac13) chiều lâu năm. Xung quanh mảnh sân vườn đó người ta tdragon cam, cđọng phương pháp 3m thì trồng 1 cây. Hỏi bao phủ mhình ảnh sân vườn kia bạn ta tLong được bao nhiêu cây cam ?

*

1. a) C. 100 000 001;

b) B. 99 999 998.

2. a ⟶ 3; b ⟶ 1; c ⟶ 2; d ⟶ 6;

e ⟶ 4; g ⟶ 7; h ⟶ 5.

3.. a) S, S, Đ; b) S, S, Đ.

4. C. 7 số

5. (eginarrayloverline abc imes 9 = overline 1abc \overline abc imes 9 = 1000 + overline abc \overline abc imes 9 – overline abc = 1000\overline abc imes left( 9 – 1 ight) = 1000\overline abc imes 8 = 1000\overline abc = 1000:8\overline abc = 125endarray)

Thử lại : (125 × 9 = 1125) ( đúng ).

Đáp số : 125.

6. Chữ số hàng trăm cấp chữ số hàng đơn vị chức năng mốc giới hạn là :

(3 × 2 = 6) ( lần ).

Xem thêm: Anh Đừng Chờ Nữa Hãy Yêu Một Người Khác Đi, Đau Vậy Đủ Rồi

Chữ số mặt hàng đơn vị chức năng yêu cầu lớn hơn 0 do ví như bởi 0 thì chữ số hàng trăm bởi (0 × 6 = 0) (không đúng, vì chưng số tất cả 3 chữ số thì chữ số hàng nghìn cần khác 0).

Chữ số sản phẩm đơn vị bé hơn 2, bởi vì ví như bởi 2 thì chữ số hàng trăm bởi (2 × 6 = 12) (không đúng, do chữ số hàng trăm nên nhỏ hơn 10). Suy ra chữ số sản phẩm đơn vị là 1, chữ số hàng trăm là (1 × 3 = 3), chữ số hàng trăm bởi (1 × 6 = 6.)


Chuyên mục: Tin Tức