Sau khi biết điểm có được thêm nguyện vọng không

     

Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần vào thời hạn luật và chỉ được thực hiện một trong hai phương thơm thức: trực đường hoặc bằng Phiếu ĐKXT.

Lưu ý, riêng với các thí sinh phúc khảo bài xích thi/môn thi vẫn kiểm soát và điều chỉnh ước muốn ĐKXT sau khi tất cả tác dụng phúc khảo thi trung học phổ thông tổ quốc.

Quy định riêng với các phương thức kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng:

thay đổi bằng thủ tục trực tuyến:Thí sinh sử dụng thông tin tài khoản và password cá nhân đã có được cấp để thực hiện vấn đề kiểm soát và điều chỉnh ước muốn ĐKXT. Lưu ý thí sinh: thủ tục này chỉ đồng ý Lúc con số ước vọng sau thời điểm điều chỉnh không to hơn số lượng ước muốn đã đăng ký thuở đầu trong Phiếu ĐKDT;Điều chỉnh bằng Phiếu ĐKXT:Thí sinh được kiểm soát và điều chỉnh tạo thêm con số hoài vọng đối với con số nguyện vọng đã đăng ký lúc đầu trong Phiếu ĐKDT và bắt buộc nộp bổ sung cập nhật lệ giá thành mang lại số hoài vọng tăng thêm theo biện pháp.

A/ Cách đổi khác ước vọng online

1. Đăng nhtràn lên hệ thốnghttp://thisinh.thithptquocgia.edu.vnvới thông tin tài khoản đã được cấp

2. Clichồng vào tkhô nóng menu cùng lựa chọn chức năng đổi khác ước muốn xét tuyển