Người nổi tiếng cung hoàng đạo bảo bình

     
Người nổi tiếng nào cùng chòm sao với bạn?Phần 2: Cự Giải, Sư Tử và Xử Nữ
Cự Giải:
Nelson Mandela - Tổng thống Nam Phi: Mặt Trời Cự Giải, Cung Mọc Nhân mã, Mặt Trăng Thiên Yết
*
Meryl Streep: Mặt Trời Cự Giải, Cung Mọc Sư Tử, Mặt Trăng Kyên ổn Ngưu
*
Courtney Love: Mặt Trời Cự Giải, Cung Mọc Thiên Bình, Mặt Trăng Cự Giải
*
Julius Caesar: Mặt Trời Cự Giải, Cung Mọc Nhân Mã, Mặt Trăng Ma Kết
*
Diamãng cầu Rigg: Mặt Trời Cự Giải, Cung Mọc Song Tử, Mặt Trăng Bạch Dương
*
Sư Tử:Baraông chồng Obama: Mặt Trời Sư Tử, Cung Mọc Bảo Bình, Mặt Trăng Song Tử
*
Robert Plant: Mặt Trời Sư Tử, Cung Mọc Nhân Mã, Mặt Trăng Song Ngư
*
Neil Armstrong: Mặt Trời Sư Tử, Cung Mọc Song Tử, Mặt Trăng Nhân Mã
*
Amelia Earhart: Mặt Trời Sư Tử, Cung Mọc Nhân Mã, Mặt Trăng Song Tử
*
Mae West: Mặt Trời Sư Tử, Cung Mọc Kyên ổn Ngưu, Mặt Trăng Cự Giải
*
Xử Nữ
Michael Jackson: Mặt trời Xử Nữ, Mặt trăng Song Ngư, Cung Mọc Song Ngư
*
Beyonce: Mặt trời Xử Nữ, Cung Mọc Sư Tử, Mặt trăng Thiên Yết
*
Jack Black: Mặt ttách Xử Nữ, Cung Mọc chưa biết, Mặt Trăng Song Ngư
*
Andrew Lincoln: Mặt ttách Xử Nữ, Cung Mọc chưa chắc chắn, Mặt Trăng Bạch Dương
*
Lea Michele: Mặt ttránh Xử Nữ, Cung Mọc chưa biết, Mặt Trăng Cự Giải
*