Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường / Nhà trọ tuyến 3/2

Đang xem: Nhà trọ sinh viên gần trường đại học cần thơ

Tóm tắt nội dung: nhà trọ 117/9, nhà trọ đường Ba Tháng Hai, nhà trọ đường 3/2, nhà trọ sinh viên Cần Thơ,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ ĐH Y Dược Cần Thơ / Nhà trọ đường 91b / Nhà trọ giá rẻ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường

Tóm tắt nội dung: nhà trọ 81/10, nhà trọ khu dân cư Metro, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, nhà trọ đường 91B, nhà trọ giá rẻ, 800.000 đ/tháng, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ giá rẻ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường / Nhà trọ tuyến 3/2

Tóm tắt nội dung: nhà trọ 102/60B, nhà trọ hẻm Bệnh viện da liễu Cần Thơ, nhà trọ gần Cầu Đầu Sấu, 1 triệu/tháng, nhà trọ đường Ba Tháng Hai, nhà trọ đường 3/2, nhà trọ sinh viên Cần Thơ, nhà trọ Cần Thơ,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường / Nhà trọ tuyến 3/2

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Cô Liên, nhà trọ hẻm Bệnh viện da liễu, nhà trọ gần cầu Đầu Sấu, nhà trọ tuyến 3/2, nhà trọ tuyến ba tháng hai, nhà trọ Cần Thơ,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ ĐH Nam Cần Thơ / Nhà trọ ĐH Y Dược Cần Thơ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường / Tuyến Nguyễn Văn Cừ

Tóm tắt nội dung: cho thuê nhà trọ, phòng trọ, Nhà trọ Hồng Phát, 1 triệu/tháng, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ thầy Nhứt, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ ĐH Nam Cần Thơ / Nhà trọ ĐH Y Dược Cần Thơ / Nhà trọ đường 91b / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường / Tuyến Nguyễn Văn Cừ

Tóm tắt nội dung: nhà trọ gần Bệnh viện Phương Châu, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ ĐH Y Dược Cần Thơ / Nhà trọ đường 91b / Nhà trọ giá rẻ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường

Tóm tắt nội dung: nhà trọ C51D/11, nhà trọ cầu số 3, nhà trọ đường 91B, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, 850.000 đ/tháng, nhà trọ gần Bệnh viên Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, nhà trọ giá rẻ, nhà trọ sinh viên,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ ĐH Y Dược Cần Thơ / Nhà trọ đường 91b / Nhà trọ giá rẻ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Chú Việt, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, nhà trọ đường 91b, 900.00 đ/tháng, nhà trọ đường Võ Văn Kiệt, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ giá rẻ,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ Đường Mậu Thân / Nhà trọ giá rẻ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường

Nội dung tóm tắt: nhà trọ Quốc Cường, cho thuê nhà trọ, 600.000 đ/tháng, nhà trọ đường Mậu Thân, nhà trọ giá rẻ, nhà trọ sinh viên, nhà trọ Cần Thơ,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ ĐH Y Dược Cần Thơ / Nhà trọ đường 91b / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ 405/5, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, 1.3 triệu/tháng, nhà trọ hẻm liên tổ 4 – 5, nhà trọ phường An Khánh, nhà trọ sinh viên Cần Thơ, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ giá rẻ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường / Nhà trọ tuyến 3/2

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Khôi Nguyên, nhà trọ phường An Bình, 850.000 đ/tháng/phòng, nhà trọ gần trường THPT Nguyễn Việt Hồng,…

Xem thêm: Nhiệm Vụ Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Năm, Chức Năng Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ giá rẻ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường / Nhà trọ tuyến 3/2

Tóm tắt nội dung: Nhà trọ Minh Thông, nhà trọ đường Trần Vĩnh Kiết, nhà trọ gần cầu Đầu Sấu, 1 triệu/tháng,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ giá rẻ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường / Nhà trọ tuyến 3/2

Tóm tắt nội dung: nhà trọ sinh viên, nhà trọ gần cầu Đầu Sấu, nhà trọ đường Ba Tháng Hai, nhà trọ đường 3/2, 650.000 đ/tháng, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ giá rẻ, nhà trọ sinh viên,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ ĐH Y Dược Cần Thơ / Nhà trọ đường 91b / Nhà trọ giá rẻ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Đông Phương, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, nhà trọ đường 91B, nhà trọ Cần Thơ, 01 triệu đ/tháng, nhà trọ gần Bệnh viên Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, nhà trọ gần Đại học Cần Thơ,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường / Nhà trọ tuyến 3/2

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Cô Bảo, nhà trọ hẻm 229, nhà trọ đường Ba Tháng Hai, nhà trọ đường 3/2, 1.3 triệu/tháng, nhà trọ gần Cao đẳng Cần Thơ, nhà trọ gần Đại học Cần Thơ,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ ĐH Y Dược Cần Thơ / Nhà trọ đường 91b / Nhà trọ giá rẻ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường

Nội dung tóm tắt: nhà trọ sinh viên, nhà trọ Hồng Phúc, nhà trọ Cần Thơ, 1 triệu/tháng, nhà trọ khu dân cư metro, nhà trọ giá rẻ, nhà trọ đường 91b,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ giá rẻ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường / Nhà trọ tuyến 3/2

Tóm tắt nội dung: nhà trọ hẻm 112, nhà trọ đường ba Tháng Hai, nhà trọ sinh viên, nhà trọ Cần Thơ, từ 700.000 đến 1.000.000 đ/phòng/tháng,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường / Nhà trọ tuyến 3/2

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Ben Ben, nhà trọ đường Hùng Vương, nhà trọ Cần Thơ, 1.300.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ gần Đại học Cần Thơ,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ Cao đẳng Cần Thơ / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường / Nhà trọ tuyến 3/2

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Oanh, nhà trọ đường Quản Trọng Hoàng, nhà trọ đường Ba Tháng Hai, 1.200.000 đồng/phòng/tháng, nhà trọ sinh viên,…

Góc Nhà Đất / Nhà trọ ĐH Cần Thơ / Nhà trọ ĐH KT & CN Cần Thơ / Nhà trọ theo Trường / Nhà trọ theo tuyến đường / Tuyến Nguyễn Văn Cừ

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Phương, nhà trọ Khu dân cư Thới Nhựt 2, nhà trọ An Khánh, nhà trọ sinh viên Cần Thơ,…

*
*
*

*

Xem thêm:

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *