Ngân hàng đề thi Luật học là chuyên trang tổng hợp các đề thi các môn: khoa luật Thương mại (khoa Kinh tế), khoa luật Dân sự, khoa luật Quốc tế, khoa luật Hình sự, khoa luật Hành chính, khoa học cơ bản và khoa Quản trị luật. (Hãy dành 5 giây của bạn để vote cho các bài viết có trên quangphucau.com 5 sao bạn nhé!)

Việc chia này chỉ mang tính chất tham khảo, thuận tiện cho độc giả trong việc tra cứu, theo dõi các môn học, bởi lẽ, mỗi trường sẽ có cách phân chia khoa khác nhau, tên một số môn học cũng có thể khác biệt, tuy nhiên về bản chất đều có sự tương đồng.

Ví dụ: khoa luật Thương mại ở trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tương ứng với khoa luật Kinh tế ở trường Đại học Luật Hà Nội.

Dưới đây là đề thi các môn học đã được quangphucau.com sưu tầm, thân gửi quý bạn đọc tham khảo, chúc các bạn có một mùa thi cử thành công!

Cảm ơn bạn đã ủng hộ quangphucau.com!

NGÂN HÀNG ĐỀ THI LUẬT

A – Khoa luật Thương Mại

I – Tổ bộ môn Luật Thương mại

1 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Chủ thể kinh doanh và phá sản

2 – Tuyển tập đề thi môn Luật Đầu tư

3 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại

4 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Thương mại hàng hóa và dịch vụ

5 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Thương mại ASEAN

6 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Nhượng quyền thương mại

II – Tổ bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng

7 – Tuyển tập đề thi môn Luật Chứng khoán và thị trường tiền tệ 

8 – Tuyển tập đề thi môn Luật Thuế

9 – Tuyển tập đề thi môn Luật Ngân hàng

10 – Tuyển tập đề thi môn Luật Ngân sách nhà nước

11 – Tuyển tập đề thi môn Phân tích hoạt động kinh doanh

III – Tổ bộ môn Luật Đất đai – Môi trường

12 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Kinh doanh bất động sản

13 – Tuyển tập đề thi môn Luật Đất đai

14 – Tuyển tập đề thi môn Luật Môi trường

15 – Tuyển tập đề thi môn Y tế và kiểm dịch

16 – Tuyển tập đề thi môn Y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm

B – Khoa luật Dân sự

I – Tổ bộ môn Luật Dân sự – Sở hữu trí tuệ

1 – Tuyển tập đề thi môn An sinh xã hội

2 – Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 1 – Lý luận chung về Luật Dân sự

3 – Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 2 – Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế

4 – Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 3 – Luật Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

5 – Tuyển tập đề thi môn Hợp đồng dân sự thông dụng

6 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng

7 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng hành nghề tư vấn pháp luật

8 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng thực hành pháp luật

9 – Tuyển tập đề thi môn Giao dịch dân sự về nhà ở

10 – Tuyển tập đề thi môn Công tác pháp chế trong doanh nghiệp

11 – Tuyển tập đề thi môn Luật sở hữu trí tuệ

II – Tổ bộ môn Luật Lao động

12 – Tuyển tập đề thi môn Luật Lao động

13 – Tuyển tập đề thi môn Áp dụng pháp luật lao động trong quản lý doanh nghiệp

14 – Tuyển tập đề thi môn Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động

III – Tổ bộ môn Luật Tố tụng dân sự – Hôn nhân & gia đình

15 – Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng dân sự

16 – Tuyển tập đề thi môn Thi hành án dân sự

17 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Quyền nhân thân

18 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hôn nhân và gia đình

19 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hôn nhân và gia đình chuyên sâu

C – Khoa luật Quốc tế

I – Tổ bộ môn Công pháp quốc tế

1 – Tuyển tập đề thi môn Công pháp quốc tế

1a – Tuyển tập đề thi môn Luật Biển

II – Tổ bộ môn Tư pháp quốc tế – Luật so sánh

2 – Tuyển tập đề thi môn Tư pháp quốc tế

3 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hàng không dân dụng quốc tế

4 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hàng hải

5 – Tuyển tập đề thi môn Luật quốc tế về sở hữu trí tuệ

6 – Tuyển tập đề thi môn Luật so sánh

III – Tổ bộ môn Luật Thương mại quốc tế

7 – Tuyển tập đề thi môn Luật Thương mại quốc tế

8 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế

9 – Tuyển tập đề thi môn Chuyển giao công nghệ quốc tế

D – Khoa luật Hành chính

I – Tổ bộ môn Lý luận nhà nước và pháp luật

1 – Tuyển tập đề thi môn Án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam (Án lệ)

2 – Tuyển tập đề thi môn Lý luận nhà nước và pháp luật

II – Tổ bộ môn Luật Hiến pháp

3 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hiến pháp

4 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hiến pháp nước ngoài

5 – Tuyển tập đề thi môn Giám sát Hiến pháp

6 – Tuyển tập đề thi môn Bộ máy nhà nước

III – Tổ bộ môn Luật Hành chính

7 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hành chính

8 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

9 – Tuyển tập đề thi môn Thủ tục hành chính

10 – Tuyển tập đề thi môn Công chứng – Luật sư

9 – Tuyển tập đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật

IV – Tổ bộ môn Luật Tố tụng Hành chính

7 – Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng Hành chính

8 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về thanh tra, khiếu nại và tố cáo

V – Tổ bộ môn Lịch sử nhà nước và pháp luật

9 – Tuyển tập đề thi môn Lịch sử nhà nước và pháp luật

E – Khoa luật Hình sự

I – Tổ bộ môn Luật Hình sự

1 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hình sự 1 – Phần chung

2 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hình sự 2 – Phần các tội phạm

3 – Tuyển tập đề thi môn Giám định pháp y

4 – Tuyển tập đề thi môn Tâm thần học tư pháp

5 – Tuyển tập đề thi môn Lý luận định tội

II – Tổ bộ môn Luật Tố tụng Hình sự

6 – Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng Hình sự

7 – Tuyển tập đề thi môn Thi hành án hình sự

III – Tổ bộ môn Tội phạm học

8 – Tuyển tập đề thi môn Tội phạm học

9 – Tuyển tập đề thi môn Khoa học điều tra hình sự

F – Khoa Khoa học cơ bản

I – Tổ bộ môn Lý luận chính trị

1 – Tuyển tập đề thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin HP1

2 – Tuyển tập đề thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin HP2

3 – Tuyển tập đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

4 – Tuyển tập đề thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

II – Tổ bộ môn Tâm lý học – Xã hội học

5 – Tuyển tập đề thi môn Tâm lý học đại cương

6 – Tuyển tập đề thi môn Xã hội học đại cương

III – Tổ bộ môn Văn hóa và Kỹ năng ngôn ngữ

7 – Tuyển tập đề thi môn Lịch sử văn minh thế giới

8 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng nghiên cứu và lập luận

9 – Tuyển tập đề thi môn Logic học

IV – Tổ bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng

10 – Tuyển tập đề thi môn Giáo dục thể chất

11 – Tuyển tập đề thi môn Giáo dục quốc phòng

G – Khoa Quản trị luật

1 – Tuyển tập đề thi môn Kế toán quản trị

2 – Tuyển tập đề thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

3 – Tuyển tập đề thi môn Nghệ thuật lãnh đạo

4 – Tuyển tập đề thi môn Nguyên lý quản trị

5 – Tuyển tập đề thi môn Quản trị hành chánh văn phòng

6 – Tuyển tập đề thi môn Quản trị học

Mọi thắc mắc và góp ý liên quan đến bài viết Ngân hàng đề thi Luật của quangphucau.com xin vui lòng gửi vào khung bình luận bên dưới. Nếu bạn có đề thi khác với các đề thi trên và muốn chia sẻ cùng mọi người, vui lòng gửi về địa chỉ quangphucau.com
gmail.com.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy nhấn đánh giá bài viết và truy cập vào địa chỉ quangphucau.com của tôi để thường xuyên cập nhật những bài viết hay nhất, mới nhất nhé. Cảm ơn rất nhiều! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *