Một khối khí đựng trong bình kín ở27°C có áp suất 2atm. Áp suất khí trong bình là bao nhiêu khi ta đun nóng đến87°C ?

Đang xem: Một nồi áp suất có van là một lỗ tròn

Một bình kín chứa 1 mol khí nitơ ở áp suất105 N/m2ở27°C. Khi đó van điều áp mở ra và 1 lượng khí thoát ra ngoài, nhiệt độ vẫn giữ không đổi. Sau đó áp suất giảm còn 4.104 N/m2lượng khí đã thoát ra là bao nhiêu?

Ở27°C thì thể tích của một lượng khí là 31. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ127°Ckhi áp suất không đổi là?

Một lượng khí hidro đựng trong bình có thể tích 4l ở áp suất 3atm, nhiệt độ 27°C. Đun nóng khí đến127°C. Do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra. Áp suất khí trong bình bây giở là?

Cho một chiết bình kín có thể tích không đổi. Khi đun nóng khí trong bình kín thêm1°C thì áp suất khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu. Xác định nhiệt độ ban đầu của khí?

Một quả cầu có thể tích 4ℓ , chứa khí ở27°C có áp suất 2atm. Người ta nung nóng quả cầu đến nhiệt độ57°c đồng thời giảm thể tích còn lại 2ℓ. Áp suất khí trong quả bóng lúc này là?

Trong điều kiện thể tích không đổi, chất khí có nhiệt độ ban đầu là27°C, áp suấtp0cần đun nóng chất khí lên bao nhiêu độ để áp suất của nó tăng lên 2 lần

Xem thêm: Nên Mua Smartphone Nào Dưới 2 Triệu Chính Hãng 10/2022, Điện Thoại Dưới 2 Triệu Chính Hãng 10/2022

Trong xi lanh của một động cơ đốt trong có 2 lít hỗn hợp khí áp dưới áp suất 2 atm và nhiệt độ27°C. Pittông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn bằng 0,2 lít và áp suất tăng lên tới 25 atm. Tính nhiệt độ của hỗn hợp khí nén

Trong điều kiện thế tích không đổi, chất khí có nhiệt độ ban đầu là17°C, áp suất thay đổi từ 2atm đến 8atm thì độ biến thiên nhiệt độ:

Người ta nén 6 lít khí ở nhiệt độ 27°C để cho thể tích của khí chỉ còn 1 lít, vì nén nhanh nên khí bị nóng lên đến 77°C. Khi đó áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần?

Có 24g khí chiếm thể tích 6 lít ở27°C. Sau khi nung nóng đẳng áp khối lượng riêng của khí là l,2g/ℓ. Tìm nhiệt độ khí sau khi nung

Ở nhiệt độT1, áp suấtP1, khối lượng riêng của khí làD1. Biểu thức khối lượng riêng của khí trên ở nhiệt độT2áp suấtP2là?

Xem thêm: Hướng Dẫn Đầu Tư, Kinh Doanh Đồ Chơi Người Lớn, Đồ Nhạy Cảm

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *