Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều rộng kém nhẹm chiều dài 4,5m cùng bằng 4/7 chiều lâu năm . Tính diện tích S mảnh đất hình chữnhật đó


*

Chiều rộng lớn của mảnh đất nền chính là :

4.5 : ( 7 - 4 ) x 4 = 6 m

Chiều dài của mảnh đất nền là :

6 + 4,5 = 10,5 m

Diện tích mảnh đất nền là :

6 x 10,5 = 63 m2

~ Thiên Mã ~


*

Chiều rộng mảnh đất nền là :

4,5 : ( 7 - 4 ) x 4 = 6 ( m )

Chiều dài mảnh đất nền là :

6 + 4,5 = 10,5 ( m )

Diện tích mảnh đất nền là :

10,5 x 6 = 63 ( m3)

Đ/S : 63 m3

~ Học xuất sắc ~

Miyako Masumi


Hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 4 = 3 ( phần )

Chiều rộng mảnh đất nền đó là :

( 4,5 : 3 )x 4 = 6 ( m )

Chiều dàimảnh đất nền đó là :

6 + 4,5 = 10,5 ( m )

Diện tích mảnh đất nền sẽ là :

6 x 10,5 = 63 ( m2 )

Đ/S : 63m2


#)Giải :

Ta gồm sơ trang bị :

Chiều rộng lớn : /-------/-------/-------/-------/ 4,5 m

Chiều lâu năm : /-------/-------/-------/-------/-------/-------/-------/

Hiệu số phần cân nhau là :

7 - 4 = 3 ( phần )

Chiều rộng lớn mảnh đất nền đó là :

4,5 : ba phần tư = 6 ( m )

Chiều dài mảnh đất chính là :

6 + 4,5 = 10,5 ( m )

Diện tích mảnh đất nền chính là :

10,5 x 6 = 63 ( m2)

Đ/số : 63 mét vuông.

Bạn đang xem: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là

#Will~be~Pens~#


Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm ciều rộng lớn kỉm chiều nhiều năm 4,5 vàbằng 4/7 chiều dài. Tính diện tích S mảnh đất hình chữ nhật.


Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng kém nhẹm chiều lâu năm 4,5m.

a/ Tính diện tích mảnh đất đó?

b/ Người ta dành riêng 15% diện tích khu đất để triển khai đơn vị. Tính diện tích khu đất có tác dụng nhà?


Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài 24m, chiều rộng lớn kém nhẹm chiều lâu năm 4,5m.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Lao Đông Xã Hội Hà Nội, Điểm Chuẩn Đại Học Lao Động

a/ Tính diện tích S mảnh đất nền đó?

b/Người ta dành riêng 15% diện tích đất để gia công công ty. Tính diện tích khu đất làm nhà?


một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 12.5m, chiều rộng kém nhẹm chiều dài 2.3m. Tính chu vi và ăn diện tích mảnh đất nền đó?


Một mảnh đất nền hình chữ nhật nhật gồm chiều nhiều năm 10,5 m , chiều rộng kém chiều nhiều năm 2,5 m .a. Tính diện tích S mảnh đất hình chữ nhật đób. Người ta dùng 25% diện tích mảnh vườn cửa để triển khai bên tính diện tích S mảnh đất có tác dụng nhà.


một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 18m, chiều rộng lớn 14m. Trên mảnh đất kia bạn ta lấy 1 phần khu đất làm bên bao gồm làm ra chữ nhật, chiều lâu năm bởi ⅔ chiều lâu năm mảnh đất nền, chiều rộng lớn bằng ½ chiều rộng mảnh đất. Tính diện tích S mảnh đất còn lại. Viết ví dụ cả giải thuật với phxay tính, k.o buộc phải kết quả.


Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 1200 m. Chiều rộng lớn bởi 1 2D nhiều năm. Tính diện tích S mảnh đất nền hình chữ nhật đó


Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 5/8 m, chiều rộng lớn kém chiều nhiều năm 1/4 m. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật kia.

Xem thêm: Số Huy Chương Vàng Của Việt Nam Tại Seagame 27, Đt Vật Việt Nam Đại Thành Công Ở Sea Games 27


Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 12,5 ; chiều rộng kém nhẹm chiều dài 3,4 m Tính chu vi và diện tích mảnh đất nền kia.


Chuyên mục: Tin Tức