Dự giờ là việc đồng nghiệp và một số cán bộ lãnh đạo, quản lý dự tiết học của một giáo viên để từ đó đóng góp, rút kinh nghiệm trong việc giảng day và học tập. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật sư X để biết về mẫu sổ dự giờ tiểu học mới nhất nhé!

Lịch tư vấn pháp luật miễn phí

*

Môn:………………….Lớp:……………..Tiết:……………… Tiết PPCT: ……………………….

Đang xem: Mẫu phiếu dự giờ tiểu học

Ngày:…………………………………………………. Buổi: …………………………………………..

Bài dạy: ……………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người dự:……………………………………………………..:……………………………..

Chức vụ:…………………………………….Đơn vị công tác:……………………………………..:.

I. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nhận xét và ghi chúcủa người dự giờ

II. XẾP LOẠI TIẾT DẠY

Nội dung Tiêu chí Điểm
Kế hoạch và tài liệu dạy học (tối đa 1,0 điểm/tiêu chí) 1. Chuỗi hoạt động phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
2. Mỗi nhiệm vụ học tập thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, kỹ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được.
3. Thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng phù hợp với các hoạt động của HS.
4. Phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động của học sinh hợp lý.
Hoạt động của GV (tối đa 2,0 điểm/tiêu chí) 5.* Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập hấp dẫn. Nội dung đảm bảo chính xác, logic, khoa học, làm rõ được trọng tâm.
6. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của HS và có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích HS hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ.
7.* Nội dung đảm bảo mức độ phân hóa, phù hợp với khả năng của HS. Lồng ghép, tích hợp, liên hệ thực tế có tính giáo dục.
8. Kết quả hoạt động và thảo luận của HS được tổng hợp, phân tích đánh giá, sửa lỗi kịp thời; đảm bảo phân bố thời gian hợp lí cho các hoạt động.

Xem thêm: Bàn Là Hơi Nước Cầm Tay Có Tốt Không ? Có Nên Mua Không? Bàn Ủi Hơi Nước Có Tốt Không

Hoạt động của HS (tối đa 2,0 điểm/tiêu chí) 9. Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
10. HS tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
11.* HS tham gia tích cực trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
12.* Kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập: đảm bảo kiến thức, phù hợp với từng hoạt động.
Tổng số điểm

a) Loại Giỏi:17,50 – 20,0 điểm; các tiêu chí 5, 7, 11, 12 phải đạt 2,0 điểm; các tiêu chí còn lại phải đạt từ mức 2 tương ứng trở lên.

b) Loại Khá:14,50 – 17,25 điểm; các tiêu chí 5, 11, 12 phải đạt 2,0 điểm.

c) Loại Trung bình:10,00 – 14,25 điểm.

d) Loại không đạt:Dưới 10,0 điểm.

Lưu ý:Trường hợp tổng điểm đạt loại Giỏi nhưng bị khống chế các tiêu chí thì xếp loại Khá; Tổng điểm đạt loại Khá nhưng bị khống chế các tiêu chí thì được xếp loại Trung bình.

Xếp loại tiết dạy:………………………………………….

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Khuyết điểm: ………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Có Những Lúc Chuyện Nhỏ Tưởng Như Là Khó, Lời Bài Hát Chuyện Nhỏ (Lê Minh)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Giáo viên dạy(chữ ký, họ tên) Hiệu trưởng/Tổ CM(ký tên và đóng dấu) Người dự giờ(chữ ký, họ tên)
*

Mẫu phiếu dự giờ tiểu học theo Thông tư 22

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY

(Cấp tiểu học)

Họ tên người dạy:………………………………………………………………………

Tên bài:………………………………………………………Tiết PPCT………………….

Môn:……………………Lớp:……………Tiết thứ :……………..Ngày dạy:………………………

Họ tên người cùng dự:…………………………………………………………………………

Diễn biến bài giảng(Theo nội dung cần trao đổi) Nhận xét(Ưu, nhược điểm)

1. Nhận xét chung

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *