Mẫu logo ly trà sữa

     
*
*
*
*
*
*
*
*
logo cửa hàng cà phê
*
logo tiệm trà sữa
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Về bọn chúng tôi

Ly nhựa Nhật Linh