Lý lịch hồ chí minh

     

MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG quang đãng VINH, MỪNG XUÂN NHÂN DẦN 2022! TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ ghê TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!


*
Chủ tịch hcm (1890 - 1969)

Năm 1925, fan thành lập vn thanh niên giải pháp mạng đồng minh Hội ở quảng châu trung quốc (Trung Quốc) và tổ chức "Cộng sản đoàn" làm cho nòng cốt cho Hội đó, huấn luyện và giảng dạy cán bộ Cộng sản để lãnh đạo Hội cùng truyền thống trị nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.

Bạn đang xem: Lý lịch hồ chí minh

Từ năm 1930 đến 1940, quản trị Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải hòa của dân tộc nước ta của các dân tộc bị áp bức khác một trong những điều kiện vô cùng khổ cực và cạnh tranh khăn.

Năm 1941, người về nước, tập trung Hội nghị lần sản phẩm công nghệ 8 của Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản Đông Dương, đưa ra quyết định đường lối cứu vớt nước, thành lập Việt Nam hòa bình đồng minh Hội (Việt Minh), tổ chức triển khai lực lượng tranh bị giải phóng, chính sách căn cứ địa, chỉ đạo nhân dân khởi nghĩa từng phần và chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành trong cả nước.

Cùng với tw Đảng, quản trị Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nước ta phá tan âm mưu của đế quốc, làm tiếp và củng cố chính quyền cách mạng.

Tại Đại hội lần đồ vật II của Đảng (1951), fan được bầu cai quản tịch Ban Chấp hành trung ương Đảng. đằng sau sự lãnh đạo của tw Đảng, dẫn đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân nước ta chống thực dân Pháp xâm lược đang giành được thành công to lớn, ngừng bằng thành công vĩ đại Điện Biên lấp (1954).

Sau khi khu vực miền bắc được hoàn toàn giải phóng (1955) trung ương Đảng và quản trị Hồ Chí Minh đưa ra hai trọng trách chiến lược của phương pháp mạng nước ta là thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa và gây ra chủ nghĩa thôn hội sinh hoạt miền Bắc, đồng thời tranh đấu giải phóng miền Nam, tiến hành thống độc nhất vô nhị nước nhà, chấm dứt cách mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân trong cả nước.

Xem thêm: Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Khoa Tiểu Học Sư Phạm Hà Nội, Khoa Giáo Dục Tiểu Học

Đại hội lần trang bị III của Đảng (1960) đang nhất trí thai lại chủ tịch Hồ Chí Minh thống trị tịch Ban Chấp hành tw Đảng Lao cồn Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III đã thai Người cai quản tịch nước nước ta Dân nhà Cộng hòa.

Cùng với Ban Chấp hành trung ương Đảng, quản trị Hồ Chí Minh chỉ đạo cuộc kháng chiến béo phệ của nhân dân việt nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp tôn tạo xã hội chủ nghĩa và xuất bản chủ nghĩa thôn hội sinh hoạt miền Bắc.

Chủ tịch tp hcm đã vận dụng trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện ví dụ của Việt Nam, đặt ra đường lối đúng đắn đưa giải pháp mạng vn đi từ thắng lợi này đến chiến thắng khác. Fan sáng lập ra Đảng Mácxít-Lêninnít nghỉ ngơi Việt Nam, sáng sủa lập ra mặt trận dân tộc bản địa thống nhất Việt Nam, gây dựng ra các lực lượng thiết bị nhân dân việt nam và gây dựng ra nước vn Dân công ty Cộng hòa, góp phần tăng tốc đoàn kết quốc tế. Fan là tấm gương sáng sủa của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.

Chủ tịch tp hcm là tín đồ thầy to con của phương pháp mạng Việt Nam, lãnh tụ yêu thương của thống trị công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản thế giới và phong trào giải phóng dân tộc.

Chính phủ việt nam 1945-1998, NXB. Thiết yếu trị Quốc gia, 1999

--------------

(*) Ngày 3 mon 6 năm 1911 Nguyễn tất Thành nhận thẻ nhân viên lên nhỏ tàu Amiran Latusơ Tơrêvin với cái brand name là Văn Ba. Hai ngày sau, 5 mon 6 năm 1911 con tàu tách cảng đơn vị Rồng cho Pháp.