Luật tổ chức cơ quan điều tra

     

 

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 gồm 10 Chương, 73 Điều (thay vày Pháp lệnh Tổ chức khảo sát hình sự năm 2004 bao gồm 7 Chương, 38 Điều). Nguyên lý 99/2015/QH13 được tổ chức triển khai theo các Chương sau:

- Những hình thức chung

- tổ chức triển khai bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan khảo sát của Công an nhân dân

- tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quan khảo sát của quân nhóm nhân dân

- tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra của Viện kiểm gần kề nhân dân tối

- Nhiệm vụ, quyền lợi của cơ sở được giao nhiệm vụ thực hiện một số hoạt động điều tra

- quan hệ tình dục phân công và phối hợp trong vận động điều tra hình sự trên Chương VI chính sách cơ quan khảo sát hình sự 2015

- Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, khảo sát viên cùng cán cỗ điều tra

- Đảm bảo điều kiện hoạt động điều tra hình sự

- trọng trách của chính phủ, các bộ, ngành cùng Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương trong công tác khảo sát hình sự

- Điều khoản thi hành

Theo đó, cơ chế cơ quan khảo sát hình sự năm 2015 có các điểm sau đáng chú ý:

- chính sách rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng ban điều tra:

+ Cơ quan an ninh điều tra cỗ Công an; Cơ quan an toàn điều tra Công an cấp tỉnh

+ cơ sở Cảnh sát điều tra Bộ Công an; phòng ban Cảnh sát khảo sát Công an cấp tỉnh, cấp huyện

+ Cơ quan an toàn điều tra bộ Quốc phòng; Cơ quan bình yên điều tra quân khu với tương đương

+ Cơ quan khảo sát hình sự cỗ Quốc phòng; Cơ quan khảo sát hình sự quân khu với tương đương; Cơ quan khảo sát hình sự quần thể vực

+ Cơ quan điều tra Viện kiểm liền kề nhân dân tối cao; Cơ quan khảo sát Viện kiểm sát quân sự chiến lược trung ương

- bổ sung cập nhật quy định nhiệm vụ, quyền hạn khảo sát của Kiểm ngư

Cơ quan tiền Kiểm ngư khi tiến hành nhiệm vụ mà lại phát hiện tội phạm tại các Điều 111, 242, 244, 245, 246, 305 và 311 BLHS xẩy ra trên vùng biển và thềm châu lục của việt nam do Kiểm ngư làm chủ thì viên trưởng viên Kiểm ngư, bỏ ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm ngư vùng thì giải pháp xử lý theo Điều 36 chế độ 99/2015/QH13.

Bạn đang xem: Luật tổ chức cơ quan điều tra

- Điều 44 Luật tổ chức cơ quan khảo sát hình sự năm 2015 bổ sung trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an

+ Công an xã tất cả trách nhiệm chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bạn dạng tiếp nhận, lấy lời khai ban sơ và đưa ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật có tương quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

+ Công an phường, thị trấn, Đồn Công an gồm trách nhiệm chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên phiên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tù đọng kèm theo những tài liệu, đồ gia dụng vật, có tương quan cho Cơ quan khảo sát có thẩm quyền.

- mức sử dụng rõ tiêu chuẩn chỉnh bổ nhiệm Điều tra viên thời thượng tại Điều 49 biện pháp tổ chức điều tra hình sự 2015

Người bao gồm đủ tiêu chuẩn chỉnh tại Điều 46 Luật tổ chức triển khai cơ quan điều tra HS 2015và tất cả đủ những điều kiện tiếp sau đây thì rất có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên cao cấp:

+ Đã là Điều tra viên trung cấp tối thiểu 05 năm;

+ bao gồm năng lực khảo sát các vụ án thuộc nhiều loại tội phạm cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp;

+ có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, khuyến nghị biện pháp phòng, chống tội phạm;

+ có công dụng hướng dẫn các chuyển động điều tra của Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp;

+ Đã trúng tuyển chọn kỳ thi vào ngạch Điều tra viên cao cấp.

- bảo vệ cơ sở vật chất phục vụ chuyển động điều tra hình sự theo nguyên tắc 99/2015/QH13

Căn cứ yêu mong công tác khảo sát hình sự, địa bàn hoạt động và điều kiện kinh tế tài chính - xóm hội, bên nước bảo đảm cơ sở vật hóa học của Cơ quan điều tra gồm bao gồm đất đai, trụ sở, công trình; trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện giao thông, tin tức liên lạc, kỹ thuật nghiệp vụ và những điều kiện thứ chất, nghệ thuật khác.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do – hạnh phúc ---------------

Luật số: 99/2015/QH13

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

LUẬT

TỔ CHỨC CƠ quan tiền ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộnghòa buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật tổ chứccơ quan tiền Điều tra hình sự.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Luật này phép tắc về nguyên tắc tổ chức Điều trahình sự; tổ chức triển khai bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng ban Điều tra; nhiệm vụ,quyền hạn của cơ sở được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt độngđiều tra; Điều tra viên và các chức danh không giống trong Điều tra hình sự; quan tiền hệphân công, kết hợp và kiểm soát trong chuyển động Điều tra hình sự; đảm bảo an toàn Điềukiện cho chuyển động Điều tra hình sự và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cánhân tất cả liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ sở Điều tra, cơ sở được giao nhiệm vụtiến hành một số vận động Điều tra.

2. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên,Cán bộ điều tra của phòng ban Điều tra; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cùng cán bộĐiều tra của phòng ban được giao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động Điều tra.

3. Cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan.

Điều 3. Nguyên lý tổ chứcĐiều tra hình sự

1. Tuân hành Hiến pháp với pháp luật.

2. đảm bảo an toàn sự chỉ đạo, chỉ đạo tập trung thốngnhất, hiệu lực, hiệu quả; phân công, phân cấp cho rành mạch, siêng sâu, tránhchồng chéo với được kiểm soát điều hành chặt chẽ; Điều tra kịp thời, nhanh chóng,chính xác, khách hàng quan, toàn diện, đầy đủ, không để lọt tội phạm cùng không làmoan bạn vô tội.

3. Ban ngành Điều tra cung cấp dưới chịu đựng sự phía dẫn,chỉ đạo nghiệp vụ của cơ sở Điều tra cấp trên; cá nhân chịu nhiệm vụ trướccấp trên và trước điều khoản về hành vi, đưa ra quyết định của mình.

4. Chỉ cơ quan, người có thẩm quyền quy địnhtrong điều khoản này mới được tiến hành chuyển động điều tra hình sự.

Điều 4. Hệ thống Cơquan Điều tra

1. Cơ quan Điều tra của Công an nhân dân.

2. Cơ quan Điều tra trong Quân team nhân dân.

3. Ban ngành Điều tra của Viện kiểm liền kề nhân dân tốicao.

Điều 5. Phòng ban Điều tra củaCông an nhân dân

1. Cơ quan bình an điều tra Bộ Công an; Cơquan bình yên điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sauđây gọi bình thường là Cơ quan an toàn điều tra Công an cấp tỉnh).

2. Cơ sở Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cơquan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(sau trên đây gọi phổ biến là cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh); Cơquan Cảnh sát điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh, tp thuộc tp trực thuộc tw (sau phía trên gọi tầm thường làCơ quan liêu Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện).

Điều 6. Ban ngành Điều tratrong Quân team nhân dân

1. Cơ quan bình an điều tra Bộ Quốc phòng;Cơ quan an toàn điều tra quân khu và tương đương.

2. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng;Cơ quan lại điều tra hình sự quân khu và tương đương; cơ sở điều tra hìnhsự khu vực.

Điều 7. Cơ sở Điều tra củaViện kiểm giáp nhân dân tối cao

1. Ban ngành điều tra Viện kiểm sát nhân dântối cao.

2. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sựtrung ương.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạncủa phòng ban Điều tra

1. Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tộiphạm và ý kiến đề nghị khởi tố.

2. đón nhận hồ sơ vụ án vị cơ quan tiền được giaonhiệm vụ triển khai một số vận động Điều tra chuyển giao.

3. Thực hiện Điều tra các tội phạm, áp dụng mọibiện pháp doluật định nhằm phát hiện, khẳng định tội phạm và người thực hiệnhành phạm luật tội; lập hồ nước sơ, ý kiến đề xuất truy tố.

4. Tìm ra nguyên nhân, Điều kiện phạm tội cùng yêucầu các cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan lại áp dụng các biện pháp hạn chế và khắc phục và chống ngừa.

Điều 9. Các cơ quanđược giao nhiệm vụ triển khai một số vận động Điều tra

1. Những cơ quan của bộ đội biên phòng được giaonhiệm vụ thực hiện một số chuyển động Điều tra gồm bao gồm Cục trinh sát biên phòng; Cụcphòng, phòng ma túy và tội phạm; Đoàn đặc nhiệm phòng, phòng ma túy và tộiphạm; Bộ chỉ huy Bộ nhóm biên phòng cấp tỉnh; Ban chỉ huy Biên phòng Cửakhẩu cảng; Đồn biên phòng.

2. Những cơ quan tiền của thương chính được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động Điều tra gồm bao gồm Cục Điều tra phòng buôn lậu; cục Kiểmtra sau thông quan; cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực trực thuộc trungương; chi cục Hải quan cửa khẩu.

3. Các cơ quan tiền của Kiểm lâm được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra gồm có Cục Kiểm lâm; chi cục Kiểm lâm vùng;Chi cục Kiểm lâm cấp cho tỉnh; phân tử Kiểm lâm.

4. Các cơ quan lại của lực lượng cảnh sát biển đượcgiao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động Điều tra gồm bao gồm Bộ tứ lệnh công an biển;Bộ tứ lệnh vùng công an biển; Cục nghiệp vụ và pháp luật; Đoàn đặc nhiệmphòng, kháng tội phạm ma túy; Hải đoàn; Hải đội; Đội nghiệp vụ.

5. Các cơ sở củaKiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồmcó viên Kiểm ngư, chi cục Kiểm ngư vùng.

6. Những cơ quan liêu của Công an nhân dânđượcgiao nhiệm vụ tiến hành một số vận động Điều tra gồm gồm Cục Quảnlý xuất nhập cảnh; những cục nghiệp vụ an toàn ở cỗ Công an; Phòng cai quản xuấtnhập cảnh; những phòng nghiệp vụ bình yên thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương (sau đây gọi phổ biến là Công an cấp tỉnh) với Đội an ninh ở Công an huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộctrung ương (sau phía trên gọi chung là Công an cấp huyện); Cục cảnh sát giao thông; Cục công an phòng cháy, chữa trị cháy với cứu nạn, cứuhộ; Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cục cảnh sát phòng, chốngtội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng công an giao thông; Phòng công an phòngcháy, trị cháy và cứu nạn, cứu vãn hộ; Phòng công an phòng, chống tội phạm về môitrường; Phòng công an phòng, chống tội phạm sử dụng technology cao; Cảnh sátphòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trạigiam.

7. Các cơ quan khác trong Quân độinhân dân được giao nhiệm vụ triển khai một số vận động Điều tra gồm gồm Trạigiam, 1-1 vị tự do cấp trung đoàn và tương đương.

Điều 10. Nhiệm vụ,quyền hạn của ban ngành được giao nhiệm vụ triển khai một số vận động Điều tra

Cơ quan lại được giao trách nhiệm tiến hành một trong những hoạtđộng Điều tra khi triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình nhưng mà tiếp nhậntố giác, tin báo về tù đọng hoặc phát hiện nay hành vi phạm luật tội tới mức phải truycứu trách nhiệm hình sự thì thực hiện các hoạt động kiểm tra, xác minh và Điềutra theo quy định của cục luật tố tụng hình sự với Luật này.

Điều 11. Kiểm sát câu hỏi tuântheo quy định trong hoạt đụng Điều tra

1. Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luậttrong chuyển động Điều tra nhằm bảo đảm cho vận động Điều tra của cơ sở Điềutra, ban ngành được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra tuân thủcác quy định của cục luật tố tụng hình sự và công cụ này; nên phát hiện nay kịp thờivà yêu cầu, đề xuất Cơ quan lại Điều tra, cơ sở được giao nhiệm vụ tiến hành mộtsố hoạt động Điều tra khắc chế vi phi pháp luật trong chuyển động Điều tra.

2. Cơ quan Điều tra, ban ngành được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động Điều tra tiến hành yêu cầu, ra quyết định của Viện kiểmsát theo quy định của cục luật tố tụng hình sự; coi xét, giải quyết, vấn đáp kiếnnghị của Viện kiểm ngay cạnh theo qui định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của cơquan, tổ chức và cá nhân trong chuyển động Điều tra hình sự

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩavụ phạt hiện, tố giác, tin báo về tội phạm, vụ câu hỏi phạm tội, đề nghị khởi tố;có trách nhiệm triển khai yêu cầu, quyết định và chế tạo Điều khiếu nại để cơ quan Điềutra, cơ sở được giao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động Điều tra, fan cóthẩm quyền Điều tra hình sự tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn trong chuyển động Điềutra hình sự.

2. Cơ sở nhà nước có trách nhiệm thông báongay đến Cơ quan lại Điều tra phần nhiều hành vi phạm luật tội xảy ra trong phòng ban và tronglĩnh vực quản lý của mình; gồm quyền ý kiến đề nghị và giữ hộ tài liệu có liên quan choCơ quan lại Điều tra để lưu ý khởi tố so với người tất cả hành phạm luật tội; thực hiệnyêu mong và tạo nên Điều kiện để ban ngành Điều tra, phòng ban được giao nhiệm vụ tiếnhành một số chuyển động Điều tra, người có thẩm quyền Điều tra hình sự thực hiệnnhiệm vụ Điều tra.

3. Phòng ban Điều tra, cơ sở được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; thông báo hiệu quả giảiquyết cho cơ quan, tổ chức, cá thể đã loài kiến nghị, tố giác, báo tin về tội phạmvà nên áp dụng các biện pháp quan trọng để bảo đảm an toàn người đã tố giác tội phạm.

Điều 13. Giám tiếp giáp củacơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động Điều tra hình sự

Quốc hội, các cơ quan lại của Quốc hội, Đoàn đại biểuQuốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷban trận mạc Tổ quốc nước ta và những tổ chức thành viên của chiến trường giám sáthoạt hễ Điều tra của cơ quan Điều tra, cơ sở được giao nhiệm vụ thực hiện mộtsố hoạt động Điều tra, người có thẩm quyền Điều tra hình sự theo luật pháp củapháp luật.

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, ban ngành Điềutra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động Điều tra yêu cầu xemxét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết mang lại cơ quan, tổ chức, cá thể đãyêu cầu, kiến nghị theo lý lẽ của pháp luật.

Điều 14. Những hànhvi bị nghiêm cấm

1. Làm xô lệch hồ sơ vụ án; truy cứu giúp trách nhiệmhình sự người không tồn tại hành phạm luật tội; không truy cứu trách nhiệm hình sự ngườicó hành vi phạm luật tội đến mức phải tầm nã cứu trách nhiệm hình sự; ra quyết địnhtrái pháp luật; nghiền buộc người khác làm cho trái pháp luật; làm lộ bí mật Điều tra vụán; can thiệp trái lao lý vào câu hỏi Điều tra vụ án hình sự.

2. Bức cung, cần sử dụng nhục hình và các hình thức tratấn hoặc đối xử, trừng phân phát tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục bé ngườihaybất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và ích lợi hợp pháp của cơ quan,tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở fan bị bắt, bạn bị tạm thời giữ, bịcan thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ cơ chế sư hoặc người khác bào chữa, trợgiúp pháp lý; quyền năng khiếu nại, tố cáo; quyền được bồi hoàn thiệt sợ vềvật chất, ý thức và hồi sinh danh dự.

4. Cản trở bạn bào chữa, người thực hiện trợgiúp pháp lý thực hiện việc bào chữa, trợ giúp pháp lý theo chính sách của phápluật.

5. Chống đối, cản trở hoặc tổ chức, lôi kéo, xúigiục, kích động, chống bức tín đồ khác phòng đối, cản trở vận động Điều trahình sự; xâm phạm tính mạng, mức độ khỏe, danh dự, nhân phẩm, gia tài của ngườithi hành công vụ trong Điều tra hình sự.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan tiền ĐIỀU TRA CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Mục 1. TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN bình an ĐIỀU TRA

Điều 15. Tổ chức triển khai bộ máycủa Cơ quan an toàn Điều tra

1. Tổ chức cỗ máy của Cơ quan bình an Điều traBộ Công an bao gồm có những phòng Điều tra, phòng nhiệm vụ và Văn phòng ban ngành Anninh Điều tra.

2. Tổ chức máy bộ của Cơ quan an toàn Điều traCông an cấp tỉnh tất cả có những đội Điều tra, đội nghiệp vụ và cỗ máy giúp vấn đề Cơquan an toàn Điều tra.

Điều 16. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quan an ninh Điều tra cỗ Công an

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân loại và trựctiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố ở trong thẩm quyềngiải quyết của chính mình hoặc gửi ngay mang đến cơ quan gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hìnhsự về những tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương hoặc tất cả yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyềnĐiều tra của Cơ quan an ninh Điều tra Công an cấp tỉnh điều khoản tại Khoản 2 Điều17 của luật pháp này trường hợp xét thấy yêu cầu trực tiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêmtrọng thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan an ninh điều tra của Côngan nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy để điềutra lại.

3. Hướng dẫn, lãnh đạo nghiệp vụ Điềutra và kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong hoạt động Điều tra,xử lý tù hãm của Cơ quan bình yên Điều tra Công an cấp tỉnh; phía dẫn những cơquan của lực lượng an toàn nhân dân ở trong Công an quần chúng được giao nhiệm vụtiến hành một số vận động Điều tra thực hiện hoạt động Điều tra.

4. đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử lý tội phạm trong phạm vi nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quanAn ninh Điều tra của Công an nhân dân.

6. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 17. Nhiệmvụ, quyền lợi của Cơ quan bình an Điều tra Công an cấp tỉnh

1. Tổ chức triển khai công tác trựcban hình sự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố; phân loạivà trực tiếp xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố thuộcthẩm quyền giải quyết của bản thân mình hoặc đưa ngay đến cơ quan gồm thẩm quyền để giảiquyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm biện pháp tại Chương XIII, Chương XXVI và các tội phạm quy địnhtại những Điều 207, 208, 282, 283, 284, 299,300, 303, 304, 305, 309, 337, 338, 347,348, 349 với 350 của bộ luật hình sự khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyềnxét xử của tand nhân dân; tiến hành Điều tra vụ án hình sự về tù khácliên quan tiền đến bình yên quốc gia hoặc để bảo đảm an toàn khách quan theo sự cắt cử củaBộ trưởng cỗ Công an.

3. Phía dẫn các cơ quan lại của lựclượng an toàn nhân dân ở trong Công an cấp tỉnh giấc được giao nhiệm vụ triển khai mộtsố chuyển động Điều tra thực hiện chuyển động Điều tra.

4. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp hạn chế và khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm của lực lượng bình an nhân dân thuộc Công ancấp tỉnh báo cáo Thủ trưởng Cơ quan bình yên Điều tra bộ Công an.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo pháp luật Bộ mức sử dụng tố tụng hình sự.

Mục 2. TỔ CHỨCBỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan lại CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Điều 18. Tổ chức bộ máycủa Cơ quan công an Điều tra

1. Tổ chức bộ máy của cơ quan Cảnhsát Điều tra bộ Công an bao gồm có:

a) Văn phòng cơ quan Cảnh sátđiều tra;

b) Cục công an Điều tra tội phạmvề cá biệt tự làng hội (gọi tắt là Cục công an hình sự);

c) Cục công an Điều tra tội phạmvề tham nhũng, kinh tế và chức vụ;

d) Cục cảnh sát Điều tra tội phạmvề ma túy;

đ) Cục Cảnh sát điều tra tộiphạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sảnxuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm thiết lập trí tuệ (gọi tắt làCục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

2. Tổ chức bộ máy của ban ngành Cảnhsát Điều tra Công an cấp tỉnh gồm có:

a) Văn phòng ban ngành Cảnh sátđiều tra;

b) Phòng cảnh sát Điều tra tội phạmvề đơn lẻ tự làng mạc hội (gọi tắt là Phòng cảnh sát hình sự);

c) Phòng cảnh sát Điều tra tội phạmvề tham nhũng, kinh tế tài chính và chức vụ;

d) Phòng công an Điều tra tội phạmvề ma túy;

đ) Phòng Cảnh sát điều tratội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới,sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm tải trí tuệ (gọitắt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

3. Tổ chức cỗ máy của cơ quan Cảnhsát Điều tra Công an cấp huyện tất cả có:

a) Đội Điều tra tổng hợp;

b) Đội cảnh sát Điều tra tội phạmvề trơ khấc tự buôn bản hội (gọi tắt là Đội công an hình sự);

c) Đội cảnh sát Điều tra tù hãm vềkinh tế cùng chức vụ;

d) Đội công an Điều tra tội phạmvề ma túy.

Căn cứ tình trạng tội phạm với yêu cầuthực tiễn, bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập xuất phát từ 1 đến tứ đội trongCơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện phương pháp tại Khoản này; quyết địnhgiải thể, sáp nhập, thu gọn gàng đầu mối các đội trong Cơ quan công an Điều traCông an cấp huyện.

Điều 19. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan công an Điều tra cỗ Công an

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ở trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc gửi ngay đến cơ quan bao gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan công an Điều tra Công an cấp tỉnh giấc về nhữngtội phạm quan trọng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên địa phận nhiều tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương hoặc tội nhân có tổ chức triển khai xuyên giang sơn nếuxét thấy đề nghị trực tiếp Điều tra; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát điềutra bởi vì Hội đồng Thẩm phán Tòa án quần chúng tối cao hủy để điềutra lại.

3. Phía dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Điềutra cùng kiểm tra vấn đề chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận,giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố và công tác Điềutra, cách xử lý tội phạm đối với các cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp cho tỉnh,Công an cấp cho huyện; hướng dẫn những cơ quan của lực lượng cảnh sát nhân dân đượcgiao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra thực hiện chuyển động Điều tra.

4. Kiến nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm trực thuộc nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan Cảnhsát Điều tra của Công an nhân dân.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 20. Nhiệmvụ, quyền lợi của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân một số loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc chuyển ngay mang lại cơ quan gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

Xem thêm: Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Văn Bến Tre Năm 2021, Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Năm 2020

2. Tiến hành Điều tra vụ án hìnhsự về những tội phạm lý lẽ tại Khoản 2 Điều 21 của Luật này khi những tội phạmđó trực thuộc thẩm quyền xét xử của toàn án nhân dân tối cao nhân dân tỉnh, tp trực trực thuộc trungương hoặc những tội phạm trực thuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan cảnh sát Điều traCông an cấp huyện xẩy ra trên địa bàn nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh, tp thuộc thành phố trực nằm trong trung ương, tội lỗi có tổ chức triển khai hoặccó yếu ớt tố nước ngoài nếu xét thấy yêu cầu trực tiếp Điều tra.

3. Phía dẫn, lãnh đạo nghiệp vụ Điềutra và kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác làm việc tiếpnhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố và công tác làm việc Điềutra, cách xử lý tội phạm đối với Cơ quan công an Điều tra Công an cấp huyện; hướngdẫn các cơ quan của lực lượng cảnh sát nhân dân thuộc Công an cấp thức giấc đượcgiao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động Điều tra thực hiện hoạt động Điều tra.

4. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan liêu áp dụng những biện pháp hạn chế và khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm vào phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh, Cơ quan công an Điều tra Côngan cấp huyện.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 21. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan công an Điều tra Công an cung cấp huyện

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân một số loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc đưa ngay cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm cơ chế tại những chương trường đoản cú Chương XIV mang lại Chương XXIV của cục luậthình sự khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân nhân dân cấphuyện, trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền Điều tra của phòng ban Điều tra Viện kiểmsát nhân dân về tối cao và Cơ quan an ninh Điều tra của Công an nhân dân.

3. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

4. Kiểm tra, lí giải Công an xã,phường, thị trấn, Đồn Công an thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra, xác minhsơ cỗ tố giác, tin báo về tội phạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấphuyện.

6. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan tiền ĐIỀU TRA vào QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Mục 1. TỔ CHỨCBỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN an toàn ĐIỀU TRA trong QUÂN ĐỘI NHÂNDÂN

Điều 22. Tổchức bộ máy của Cơ quan an ninh Điều tra vào Quân nhóm nhân dân

1. Tổ chức cỗ máy của cơ sở An ninhĐiều tra cỗ Quốc phòng có có những phòng Điều tra, phòng nghiệp vụ và cỗ máygiúp việc.

2. Tổ chức cỗ máy của ban ngành Anninh Điều tra quân khu vực và tương tự gồm tất cả Ban Điều tra và máy bộ giúp việc.

Căn cứ vào trọng trách và tổ chức triển khai củaQuân đội nhân dân trong từng thời kỳ, chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hộiquyết định việc thành lập hoặc giải thể Cơ quan an toàn Điều tra quân khu vực vàtương đương.

Điều 23. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quan bình an Điều tra bộ Quốc phòng

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân một số loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc gửi ngay mang lại cơ quan tất cả thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan bình yên Điều tra quân khu cùng tương đươngvề phần đông tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xẩy ra trên địa bàn nhiềuquân quần thể và tương đương hoặc có yếu tố nước ngoài ví như xét thấy phải trựctiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tracủa Cơ quan bình an điều tra của Quân đội nhân dân do Hội đồng Thẩmphán Tòa án quần chúng tối cao hủy để điều tra lại.

3. Hướng dẫn, chỉ huy nghiệp vụ Điềutra với kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong chuyển động Điều tra,xử lý tội phạm của Cơ quan an toàn Điều tra quân khu với tương đương; phía dẫnBộ nhóm biên phòng, lực lượng công an biển, những cơ quan khác của Quân nhóm nhândân được giao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động Điều tra triển khai hoạt độngĐiều tra theo thẩm quyền.

4. Kiến nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử trí tội phạm trong phạm vi nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quanAn ninh Điều tra vào Quân nhóm nhân dân.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 24. Nhiệmvụ, quyền hạn của Cơ quan an ninh Điều tra quân khu và tương đương

1. Tổ chức công tác trựcban hình sự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố; phân loạivà giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố ở trong thẩm quyềngiải quyết của chính mình hoặc gửi ngay mang lại cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

2. Cơ quan bình an Điều tra quânkhu và tương tự Điều tra vụ án hình sự về những tội phạm dụng cụ tại ChươngXIII, Chương XXVI và những tội phạm nguyên lý tại những Điều 207,208, 282, 283, 284, 299, 300, 303, 304, 305, 309, 337, 338, 347, 348, 349 và 350 của cục luậthình sự khi những tội phạm kia thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.

3. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm của Cơ quan an toàn Điều tra quân khu vực vàtương đương báo cáo Thủ trưởng Cơ quan bình an Điều tra bộ Quốc phòng.

5. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Mục 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan tiền ĐIỀU TRA HÌNH SỰ vào QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Điều 25. Tổ chức bộ máycủa phòng ban Điều tra hình sự vào Quân đội nhân dân

1. Tổ chức bộ máy của phòng ban Điềutra hình sự bộ Quốc phòng bao gồm có những phòng Điều tra, phòng nghiệp vụ và cỗ máygiúp việc.

2. Tổ chức bộ máy của cơ sở Điềutra hình sự quân khu vực và tương tự gồm tất cả Ban Điều tra và máy bộ giúp việc.

3. Tổ chức máy bộ của cơ sở Điềutra hình sự khoanh vùng gồm có thành phần Điều tra và cỗ máy giúp việc.

4. Căn cứ vào trách nhiệm và tổ chứccủa Quân đội nhân dân trong từng thời kỳ, chính phủ nước nhà trình Uỷ ban thường xuyên vụ Quốchội quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể phòng ban Điều tra hình sự quânkhu với tương đương, ban ngành Điều tra hình sự khu vực vực.

Điều 26. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của ban ngành Điều tra hình sự cỗ Quốc phòng

1. Tổ chức công tác trực ban hình sự,tiếp nhấn tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ở trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc đưa ngay mang đến cơ quan gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của ban ngành Điều tra hình sự quân khu cùng tươngđương về phần nhiều tội phạm đặc trưng nghiêm trọng, phức tạp, xẩy ra trên địa bànnhiều quân khu vực và tương đương, tội phạm có tổ chức xuyên giang sơn nếu xét thấycần trực tiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyềnđiều tra của phòng ban điều tra hình sự vào Quân đội nhân dân vì chưng Hộiđồng Thẩm phán Tòa án dân chúng tối cao hủy để điều tra lại.

3. Triển khai kiểm tra, phía dẫn,chỉ đạo nghiệp vụ Điều tra và kiểm tra việc chấp hành lao lý trong công táctiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố cùng côngtác Điều tra, cách xử lý tội phạm so với các cơ quan Điều tra hình sự quân khu vàtương đương, cơ sở Điều tra hình sự khu vực; hướng dẫn quân nhân biên phòng, lựclượng cảnh sát biển, các cơ quan khác của Quân đội quần chúng được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra thực hiện vận động Điều tra theo thẩm quyền.

4. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp hạn chế và khắc phục nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm nằm trong nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ sở Điềutra hình sự trong Quân nhóm nhân dân.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 27. Nhiệmvụ, quyền hạn của ban ngành Điều tra hình sự quân khu và tương đương

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hình sự,tiếp nhấn tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố ở trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc chuyển ngay mang đến cơ quan bao gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựvề những tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này khi các tộiphạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự quân khu vàtương đương hoặc các tội phạm thuộc thẩm quyền Điều tra của phòng ban Điềutra hình sự khu vực nếu xét thấy đề nghị trực tiếp Điều tra.

3. Phía dẫn, chỉ huy nghiệp vụ Điềutra cùng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác làm việc tiếp nhận,giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố và công tác làm việc Điềutra, xử trí tội phạm đối với Cơ quan Điều tra hình sự khu vực; phía dẫn các cơquan không giống của Quân đội quần chúng. # được giao trách nhiệm tiến hành một số hoạt độngĐiều tra thực hiện hoạt động Điều tra theo thẩm quyền.

4. Kiến nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của ban ngành Điềutra hình sự quân khu với tương đương.

6. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 28. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ quan Điều tra hình sự quần thể vực

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ở trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc đưa ngay mang lại cơ quan gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Tiến hành Điều tra vụ án hình sựvề tội phạm công cụ tại các chương từ Chương XIV đến Chương XXV của cục luậthình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của tandtc quân sự cùng cấp,trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền Điều tra của phòng ban Điều tra Viện kiểm sátquân sự trung ương và Cơ quan an ninh Điều tra trong Quân đội nhân dân.

3. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, xử lý tội phạm nằm trong nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của phòng ban Điềutra hình sự quần thể vực.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Chương IV

TỔ CHỨC BỘ MÁY,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan tiền ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Điều 29. Tổchức bộ máy Cơ quan lại Điều tra của Viện kiểm cạnh bên nhân dân tối cao

1. Phòng ban Điềutra Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao bao gồm có các phòng Điều tra và máy bộ giúp việc.

2. Phòng ban Điềutra Viện kiểm tiếp giáp quân sự trung ương gồm bao gồm Ban Điều tra và phần tử giúp việc.

Điều 30. Nhiệmvụ, quyền lợi của phòng ban Điều tra Viện kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố ở trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc chuyển ngay đến cơ quan bao gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Tiếnhành Điều tra tội nhân xâm phạm chuyển động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chứcvụ chế độ tại Chương XXIII với Chương XXIV của bộ luật hình sự xẩy ra trong hoạtđộng bốn pháp mà bạn phạm tội là cán bộ, công chức thuộc phòng ban Điều tra, Tòaán nhân dân, Viện kiểm tiếp giáp nhân dân, cơ sở thi hành án, người dân có thẩm quyềntiến hành vận động tư pháp khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòaán nhân dân.

3. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử trí tội phạm nằm trong nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của ban ngành Điềutra của Viện kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 31. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan Điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc chuyển ngay mang lại cơ quan tất cả thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm mức sử dụng tại Khoản 2 Điều 30 của pháp luật này khi những tội phạm đóthuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.

3. Kiến nghị với cơ quan, tổ chức ápdụng các biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tội phạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm thuộc nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ quan Điềutra Viện kiểm sát quân sự trung ương.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Chương V

NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN CỦA CƠ quan lại ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

Điều 32. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ Điều tra của cục đội biên phòng

1. Bộ đội biên phòng khi thực hiệnnhiệm vụ trong lĩnh vực thống trị của mình cơ mà phát hiện tại tội phạm nguyên lý tạiChương XIII và những Điều 150, 151, 152, 153, 188,189, 192, 193, 195, 207, 227, 235, 236, 242,247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 303, 304, 305, 306, 309, 330, 337, 338,346, 347, 348, 349 cùng 350 của bộ luật hình sự xảyra trong quanh vùng biên giới trên khu đất liền, bờ biển, hải đảo và các vùng biển khơi doBộ đội biên phòng làm chủ thì những người dân quy định trên Khoản 2 Điều này có nhiệmvụ, quyền lợi sau đây:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường phù hợp phạm tội trái tang, triệu chứng cứ với lai lịch fan phạm tội rõ ràngthì quyết định khởi tố vụ án hình sự, đánh giá hiện trường, khám xét, lấylời khai, thu giữ, tạm giữ lại và bảo vệ vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếpđến vụ án, trưng cầu giám định khi yêu cầu thiết, khởi tố bị can, tiến hành các biệnpháp Điều tra khác theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự, chấm dứt Điều travà đưa hồ sơ vụ án mang đến Viện kiểm sát bao gồm thẩm quyền trong thời hạn 01 tháng,kể từ ngày ra đưa ra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với phạm nhân nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, đặc trưng nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng tuy vậy phứctạp thì quyết định khởi tố vụ án hình sự, soát sổ hiện trường, khám xét,thu giữ, tạm giữ lại và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực sau đó việcgiải quyết, đem lời khai, trưng cầu giám định khi cần thiết và gửi hồ sơ vụán mang lại Cơ quan Điều tra bao gồm thẩm quyền vào thời hạn 07 ngày, tính từ lúc ngày ra quyếtđịnh khởi tố vụ án;

c) Áp dụng biện pháp ngănchặn, cưỡng chế theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

2. Viên trưởng Cục thám thính biênphòng có quyền hạn quy định trên Khoản 1 Điều này so với tội phạm dụng cụ tạiChương XIII của cục luật hình sự.

Cục trưởng cục phòng, kháng ma túyvà tội phạm, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tộiphạm có quyền hạn quy định trên Khoản 1 Điều này so với tội phạm qui định tạicác Điều 150, 151, 152, 153, 188, 189, 193,207, 227, 242, 247, 248, 249, 250, 251,252, 253, 254, 304, 305, 309, 337, 338,346, 347, 348, 349 cùng 350 của bộ luật hình sự.

Chỉ huy trưởng lính biên chống tỉnh,thành phố trực nằm trong trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng,Đồn trưởng Đồn biên chống có quyền lợi và nghĩa vụ quy định trên Khoản 1 Điều này đối với tộiphạm mức sử dụng tại Chương XIII và những Điều 150, 151, 152, 153,188, 189, 193, 207, 227, 242, 247, 248,249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305,309, 337, 338, 346, 347, 348, 349 cùng 350 của bộ luật hình sự.

Đồn trưởng Đồn biên phòngđóng ở vùng sâu, vùng xa có quyền hạn quy định tại khoản 1 Điềunày. Chính phủ nước nhà quy định về Đồn biên phòng ở trong vùng sâu, vùng xa.

3. Viên trưởng Cục do thám biênphòng, cục trưởng cục phòng, kháng ma túy và tội phạm, Đoàn trưởng Đoànđặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, chỉ đạo trưởng quân nhân biên phòngtỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩucảng, Đồn trưởng Đồn biên phòng trực tiếp tổ chức triển khai và chỉ huy các vận động Điềutra theo thẩm quyền, ra quyết định phân công hoặc đổi khác cấp phó trong việc Điềutra vụ án hình sự, kiểm tra các chuyển động Điều tra, quyết định đổi khác hoặc huỷbỏ những quyết định không tồn tại căn cứ với trái quy định của cấp phó, giải quyết khiếunại, tố giác theo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Khi viên trưởng Cục trinh thám biênphòng, cục trưởng cục phòng, kháng ma túy và tội phạm, Đoàn trưởng Đoànđặc nhiệm phòng, kháng ma túy và tội phạm, lãnh đạo trưởng bộ đội biên phòngtỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩucảng, Đồn trưởng Đồn biên chống vắng mặt thì một cấp phó được uỷ nhiệm thựchiện những quyền hạn của cấp cho trưởng quy định tại Khoản 2 Điều này và bắt buộc chịutrách nhiệm trước cấp trưởng cùng trước pháp luật về trách nhiệm được giao.

4. Khi được phân công Điều tra vụán hình sự, Phó cục trưởng Cục thám thính biên phòng, Phó cục trưởng cục phòng,chống ma túy và tội phạm, Phó Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, phòng matúy và tội phạm, Phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, tp trực thuộctrung ương, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng, Phó Đồn trưởngĐồn biên phòng có quyền áp dụng những biện pháp Điều tra hiện tượng tại khoản 1Điều này.

5. Viên trưởng, Phó viên trưởng Cụctrinh gần cạnh biên phòng; cục trưởng, Phó viên trưởng viên phòng, kháng ma túy và tộiphạm; Đoàn trưởng, Phó Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, kháng ma túyvà tội phạm; chỉ đạo trưởng, Phó lãnh đạo trưởng quân nhân biên chống tỉnh, thànhphố trực nằm trong trung ương; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòngCửa khẩu cảng; Đồn trưởng, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng buộc phải chịu tráchnhiệm trước pháp luật về hành động và đưa ra quyết định của mình.

Điều 33. Nhiệmvụ, quyền lợi Điều tra của Hải quan

1. Cơ quan Hải quan khi thực hiệnnhiệm vụ vào lĩnh vực làm chủ của mình mà lại phát hiện tội phạm nguyên lý tại cácĐiều 188, 189 cùng 190 của cục luật hình sự thì cục trưởng CụcĐiều tra chống buôn lậu, cục trưởng Cục soát sổ sau thông quan, viên trưởng CụcHải quan tiền tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương, bỏ ra cục trưởng bỏ ra cụcHải quan cửa ngõ khẩu bao gồm nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

a) Đối cùng với tội phạm không nhiều nghiêm trọngtrong trường thích hợp phạm tội trái tang, chứng cứ với lai lịch bạn phạm tội rõ ràngthì quyết định khởi tố vụ án hình sự, rước lời khai, thu giữ, lâm thời giữ và bảoquản trang bị chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án, khám người, khám khu vực cấtgiữ sản phẩm & hàng hóa trong khu vực kiểm soát điều hành của Hải quan, trưng cầu giám định khi cầnthiết, khởi tố bị can, tiến hành các phương án Điều tra không giống theo phép tắc củaBộ lý lẽ tố tụng hình sự, ngừng Điều tra và gửi hồ sơ vụ án đến Viện kiểmsát tất cả thẩm quyền vào thời hạn 01 tháng, tính từ lúc ngày ra đưa ra quyết định khởi tố vụán;

b) Đối với phạm nhân nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, quan trọng nghiêm trọng hoặc tội phạm không nhiều nghiêm trọng tuy vậy phứctạp thì quyết định khởi tố vụ án hình sự, mang lời khai, thu giữ, tạm giữ cùng bảoquản đồ chứng, tài liệu liên quan trực sau đó vụ án, xét nghiệm người, khám nơi cấtgiữ hàng hóa trong khu vực kiểm soát và điều hành của Hải quan, gửi hồ sơ vụ án đến Cơquan Điều tra tất cả thẩm quyền vào thời hạn 07 ngày, tính từ lúc ngày ra quyết định khởitố vụ án.

2. Viên trưởng cục Điều tra chốngbuôn lậu, cục trưởng Cục chất vấn sau thông quan, cục trưởng viên Hải quan tỉnh,liên tỉnh, tp trực ở trong trung ương, chi cục trưởng bỏ ra cục hải quan cửakhẩu trực tiếp tổ chức và lãnh đạo các chuyển động Điều tra, ra quyết định phân cônghoặc thay đổi cấp phó trong vấn đề Điều tra vụ án hình sự, kiểm tra những hoạt độngĐiều tra, quyết định đổi khác hoặc huỷ bỏ các quyết định không tồn tại căn cứ vàtrái luật pháp của cung cấp phó, xử lý khiếu nại, tố cáo theo hình thức của Bộluật tố tụng hình sự.

Khi cục trưởng cục Điều tra chốngbuôn lậu, viên trưởng Cục bình chọn sau thông quan, viên trưởng cục Hải quan tỉnh,liên tỉnh, tp trực thuộc trung ương, bỏ ra cục trưởng chi cục thương chính cửakhẩu vắng mặt thì một cấp cho phó được uỷ nhiệm thực hiện các quyền lợi của cấp cho trưởngquy định tại Khoản này cùng phải phụ trách trước cung cấp trưởng và trước phápluật về trách nhiệm được giao.

3. Lúc được cắt cử Điều tra vụán hình sự, Phó viên trưởng cục Điều tra kháng buôn lậu, Phó cục trưởng cục kiểmtra sau thông quan, Phó viên trưởng cục Hải quan liêu tỉnh, liên tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương, Phó đưa ra cục trưởng chi cục Hải quan cửa ngõ khẩu bao gồm quyền áp dụngcác giải pháp Điều tra giải pháp tại Khoản 1 Điều này.

4. Viên trưởng, Phó viên trưởng CụcĐiều tra kháng buôn lậu; cục trưởng, Phó cục trưởng Cục kiểm tra sau thôngquan; cục trưởng, Phó viên trưởng viên Hải quan liêu tỉnh, liên tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương; chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng bỏ ra cục Hải quan cửa khẩuphải phụ trách trước điều khoản về hành động và đưa ra quyết định của mình.

Điều 34. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ Điều tra của Kiểm lâm

1. Phòng ban Kiểm lâm khi thực hiệnnhiệm vụ trong lĩnh vực làm chủ của mình mà lại phát hiện tại tội phạm cơ chế tại cácĐiều 232, 243, 244, 245, 313 cùng 345 của Bộluật hình sự thì cục trưởng cục Kiểm lâm, đưa ra cục trưởng chi cục Kiểm lâm vùng,Chi cục trưởng bỏ ra cục Kiểm lâm, phân tử trưởng phân tử Kiểm lâm bao gồm nhiệm vụ, quyền hạnsau đây:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường hợp phạm tội quả tang, bệnh cứ với lai lịch tín đồ phạm tội rõ ràngthì quyết định khởi tố vụ án, kiểm tra hiện trường, thăm khám xét, rước lời khai,thu giữ, tạm giữ lại và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực sau đó vụ án,trưng mong giám định khi đề nghị thiết, khởi tố bị can, triển khai các giải pháp Điềutra khác theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự, hoàn thành Điều tra và chuyểnhồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát gồm thẩm quyền trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngàyra ra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với phạm nhân nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, đặc trưng nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng cơ mà phứctạp thì quyết định khởi tố vụ án, kiểm soát hiện trường, xét nghiệm xét, đem lờikhai, thu giữ, tạm giữ lại và bảo vệ vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đếnvụ án, chuyển hồ sơ vụ án mang lại Cơ quan Điều tra tất cả thẩm quyền trong thời hạn 07ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án.

2. Cục trưởng viên Kiểm lâm, chi cụctrưởng chi cục Kiểm lâm vùng, bỏ ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm, hạt trưởng HạtKiểm lâm trực tiếp tổ chức triển khai và chỉ đạo các chuyển động Điều tra, ra quyết định phâncông hoặc đổi khác cấp phó trong câu hỏi Điều tra vụ án hình sự, kiểm tra những hoạtđộng Điều tra, quyết định biến đổi hoặc huỷ bỏ những quyết định không có căn cứvà trái pháp luật của cấp cho phó, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo mức sử dụng của Bộluật tố tụng hình sự.

Khi cục trưởng viên Kiểm lâm, đưa ra cụctrưởng chi cục Kiểm lâm vùng, đưa ra cục trưởng chi cục Kiểm lâm, phân tử trưởng HạtKiểm lâm vắng phương diện thì một cung cấp phó được uỷ nhiệm thực hiện các quyền hạn của cấptrưởng phương tiện tại Khoản này và phải chịu trách nhiệm trước cấp trưởng với trướcpháp cơ chế về trách nhiệm được giao.

3. Khi được phân công Điều tra vụán hình sự, Phó viên trưởng viên Kiểm lâm, Phó bỏ ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâmvùng, Phó đưa ra cục trưởng chi cục Kiểm lâm, Phó phân tử trưởng hạt Kiểm lâm gồm quyềnáp dụng những biện pháp Điều tra qui định tại Khoản 1 Điều này.

4. Viên trưởng, Phó cục trưởng CụcKiểm lâm; đưa ra cục trưởng, Phó bỏ ra cục trưởng chi cục Kiểm lâm vùng; đưa ra cục trưởng,Phó bỏ ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm; hạt trưởng, Phó hạt trưởng hạt Kiểm lâm phảichịu trọng trách trước quy địn