Kiểm định thiết bị y tế Hiệu chuẩn thiết bị y tế Kiểm định máy xét nghiệm Kiểm định Xquang,kiểm xạ
Kiểm định phương tiện PCCC Kiểm định thiết bị áp lực Kiểm định thiết bị nâng Kiểm định thiết bị đo
vnce.vn

Đồng hồ nước là gì ?

Đồng hồ nước (đồng hồ đo nước) là đồng hồ đo lượng nước chảy qua, thường được tính theo đơn vị m2. Đồng hồ nước là đồng hồ được sử dụng phổ biến với mỗi hộ gia định.

Đang xem: Kiểm định đồng hồ nước

Vì sao cần kiểm định đồng hồ nước ?

Kiểm định đồng hồ nước nhằm đáp ứng các nhu cầu sau:

+ Đảm bảo đồng hồ nước hoạt động chính xác, có giá trị đo nằm trong phạm vi sai số cho phép phù hợp các yêu cầu về đo lường.

+ Tuân thủ các quy định Nhà nước về đo lường: Các loại đồng hồ nước cần kiểm định được quy định tại Thông tư Số: 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

*

Khi nào cần kiểm định đồng hồ nước

Ba trường hợp cần kiểm định:

1. Kiểm định ban đầu là việc kiểm định lần đầu tiên đối với đồng hồ nước trước khi đưa vào sử dụng.

2. Kiểm định định kỳ là việc kiểm định theo chu kỳ

3. Kiểm định sau sửa chữa là việc kiểm định đối với đồng hồ nước thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đồng hồ nước được sửa chữa do không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định;

b) Chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định) của đồng hồ nước bị mất, bị hỏng hoặc hư hại khác nhưng cấu trúc và các đặc tính kỹ thuật đo lường của đồng hồ nước không bị thay đổi so với mẫu đã được phê duyệt;

c) Theo kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền;

d) Người sử dụng đồng hồ nước phát hiện dấu hiệu có khả năng đồng hồ nước không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định và đề nghị kiểm định lại.

Quy trình kiểm định đồng hồ nước

Quy trình kiểm định đồng hồ nước gồm 4 bước chính:

Bước 1: Kiểm tra bên ngoài:

Quan sát bằng mắt và xác định sự phù hợp của đồng hồ với các yêu cầu theo quy định, quy định: kích cỡ, hình dáng, bộ phận chỉ thị,…

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật:

Kiểm tra độ kín.

Kiểm tra độ ổn định số chỉ khi dòng chảy dừng.

Xem thêm:

Bước 3: Kiểm tra đo lường:

Xác định các điểm lưu lượng.

Xác định sai số tương đối.

Bước 4: Xử lý kết quả kiểm định đồng hồ nước

Đồng hồ nước sau khi kiểm định nếu đạt các yêu cầu quy định của quy trình này thì được niêm phong cơ cấu chỉnh và cấp cấp chứng chỉ kiểm định (tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định,…) theo quy định, cụ thể như sau:

– Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo đúng mẫu quy định.

– Dán tem niêm phong tại các vị trí tiếp giáp giữa hai nắp vỏ thiết bị.

– Dán tem kiểm định tại vị trí mặt thiết bị.

Xem thêm: Lưỡi Cắt Gạch Nam Kiến 110Mm, Lưỡi Cắt Gạch Khô Ø109Mm Nam Kiến

Thời hạn kiểm định đồng hồ nước

60 tháng đối đồng hồ nước cơ khí và 36 tháng đối với đồng hồ nước có cơ cấu chỉ thị điện tử.

Kiểm định đồng hồ nước

+ Có đầy đủ năng lực pháp lý

+ Kiểm định viên nhiều năm kinh nghiệm, thiết bị hiện đại

+ Giá cạnh tranh, dịch vụ chuyên nghiệp

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *