Khoa quốc tế đại học thương mại hà nội

     

Khoa Đào tạo Quốc tế -Trường Đại học Thương mại Hà Nội


*

Địa chỉ: Văn chống Khoa Đào tạo quốc tế, phòng 104, đơn vị D, trường Đại học Thương Mại, đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Chức năng với nhiệm vụChức năng Khoa Đào tạo quốc tế bao gồm chức năng tư vấn, tmê say mưu góp Hiệu trưởng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế vào lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đào tạo.

Bạn đang xem: Khoa quốc tế đại học thương mại hà nội

Nhiệm vụ Làm đầu mối phối hợp với những đơn vị trong trường Đại học Thương mại thực hiện những chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Hợp tác, liên kết với những cơ sở đào tạo nước bên cạnh có uy tín để tổ chức đào tạo cao đẳng, dự bị đại học, đại học, và sau đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Cơ cấu ngành học, bậc với phương thức đào tạo bởi Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại quyết định. Hợp tác quốc tế vào nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trao đổi giảng viên, sinch viên với những cơ sở nước quanh đó.

Xem thêm: Về Nhà Đi Con Tập 66 Full Hd Bản Chuẩn Vtv1, Về Nhà Đi Con Tập 66

Tư vấn đào tạo, tổ chức du học dưới nhiều hình thức với theo chương trình, dự án, đào tạo từ xa theo công nghệ E-learning. Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý lao động, tài sản, bảo toàn vốn với tư bí quyết là đơn vị sự nghiệp thuộc Trường. Tuân thủ đúng pháp luật, các quy định khác của Nhà nước cùng của Trường theo hướng đảm bảo lấy thu bù chi, tiến tới tự hạch toán thù với quản lý, giám sát thu chi theo đúng quyết định. Thực hiện chế độ quản lý, lưu trữ tài liệu, túng thiếu mật công ty nước về kết quả nghiên cứu theo đúng quy định của Nhà nước cùng của Trường. Các nhiệm vụ khác bởi Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại giao.Hình thức với siêng ngành đào tạoLiên kết đào tạo bậc Cử nhân Liên kết đào tạo với Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) cấp bằng Quản trị doanh nghiệp thương mại của trường Đại học Thương mại (hệ đào tạo 4 năm) Liên kết đào tạo tuy vậy bằng với trường Đại học Nice Sophia Antipolis, Cộng hòa Pháp cấp bằng Quản trị doanh nghiệp thương mại của trường Đại học Thương mại cùng bằng Kinh tế của trường Đại học Nice Sophia Antipolis (hệ đào tạo 4 năm) Liên kết đào tạo với trường Đại học Montpellier 1, Cộng hòa Pháp cấp bằng Quản trị Kinc doanh (hệ đào tạo 4 năm) Liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân thực hành với các trường đại học của Cộng hòa Pháp (hệ đào tạo 3 năm), bao gồm những siêng ngành: - Quản trị Dự án và Quản trị Nhân sự (Đào tạo bằng tiếng Pháp) - Ngân sản phẩm - Bảo hiểm (Đào tạo bằng tiếng Pháp, Anh) - Quản trị Xuất - Nhập khẩu ((Đào tạo bằng tiếng Pháp) - Quản trị Bán/ Quản trị Marketing (Đào tạo bằng tiếng Pháp, Anh)Liên thông đào tạo quốc tế bậc Cử nhân Liên thông đào tạo với những trường đại học của Cộng hòa Pháp Liên thông đào tạo với những trường đại học của Cộng hòa Nhân dân Trung HoaLiên kết đào tạo bậc Thạc sĩ Liên kết đào tạo với trường Đại học Krems, Cộng hòa Áo cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) (hệ đào tạo 18 mon, đào tạo bằng tiếng Anh). Liên kết đào tạo với trường Đại học Jean Moulin Lyon 3, Cộng hòa Pháp cấp bằng Thạc sĩ thực hành Tài chủ yếu - Kiểm soát (hệ đào tạo 2 năm, đào tạo bằng tiếng Pháp, Anh) Liên kết đào tạo với trường Đại học Nam Toulon Var, Cộng hòa Pháp cấp bằng Thạc sĩ thực hành Kinh tế Tri thức (hệ đào tạo 2 năm, đào tạo bằng tiếng Pháp) Liên kết đào tạo với trường Đại học Montpellier 1, Cộng hòa Pháp cấp bằng Thạc sĩ Chiến lược kinh doanh (hệ đào tạo 2 năm, đào tạo bằng tiếng Anh).