Khẩu trang 3d em bé

     

Khẩu trang trẻ nhỏ Unicharm 3 chiều Mask Kids được thiết kế với dành mang lại các bé bỏng dưới 10 tuổi. Đặc biệt, cấu tạo lọc đa lớp mật độ cao giúp thành phầm ngăn ngăn khói bụi, phấn hoa trong ko khí, đảm bảo an toàn sức khỏe sức khỏe người sử dụng.

Điểm nổi bật của khẩu trang trẻ nhỏ Unicharm 3d Mask Kids– xây dựng 3D hoàn hảo ôm vừa căn vặn khuôn mặt. Cấu tạo đa lớp giúp chống khói bụi, phấn hoa– kết cấu đa lớp thanh lọc giúp dễ dàng dàng

ĐÃ HẾT HÀNG
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"15","width":"10","height":"10","dimensions_html":"15 × 10 × 10 cm","display_price":12000,"display_regular_price":12000,"image":"title":"khau trang tre em unicharm d mask kids goi cai","caption":"khau trang tre em unicharm d mask kids goi cai","url":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4.jpg","alt":"khau trang tre em unicharm d mask kids goi cai","src":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4.jpg","srcset":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4.jpg 300w, https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4-150x150.jpg 150w, https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4.jpg","full_src_w":300,"full_src_h":300,"gallery_thumbnail_src":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":3460,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"12,000₫","sku":"2088437547_1","variation_description":"Khu1ea9u trang tru1ebb em Unicharm 3d Mask Kids – gu00f3i 3 cu00e1i – 1 gu00f3i ","variation_id":5106,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g"},"attributes":"attribute_loai-hang":"2 gu00f3i","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"15","width":"10","height":"10","dimensions_html":"15 × 10 × 10 cm","display_price":22000,"display_regular_price":22000,"image":"title":"khau trang tre em unicharm d mask kids goi cai","caption":"khau trang tre em unicharm d mask kids goi cai","url":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4.jpg","alt":"khau trang tre em unicharm d mask kids goi cai","src":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4.jpg","srcset":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4.jpg 300w, https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4-150x150.jpg 150w, https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4.jpg","full_src_w":300,"full_src_h":300,"gallery_thumbnail_src":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":3460,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"22,000₫","sku":"2088437547_2","variation_description":"Khu1ea9u trang tru1ebb em Unicharm 3 chiều Mask Kids – gu00f3i 3 cu00e1i – 2 gu00f3i ","variation_id":5107,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g","attributes":"attribute_loai-hang":"5 gu00f3i","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"15","width":"10","height":"10","dimensions_html":"15 × 10 × 10 cm","display_price":50000,"display_regular_price":50000,"image":"title":"khau trang tre em unicharm d mask kids goi cai","caption":"khau trang tre em unicharm d mask kids goi cai","url":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4.jpg","alt":"khau trang tre em unicharm d mask kids goi cai","src":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4.jpg","srcset":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4.jpg 300w, https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4-150x150.jpg 150w, https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4.jpg","full_src_w":300,"full_src_h":300,"gallery_thumbnail_src":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://quangphucau.com/wp-content/uploads/2019/07/khau-trang-tre-em-unicharm-3d-mask-kids-goi-3-cai_4-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":3460,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"50,000₫","sku":"2088437547_3","variation_description":"Khu1ea9u trang tru1ebb em Unicharm 3d Mask Kids – gu00f3i 3 cu00e1i – 5 gu00f3i ","variation_id":5108,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"300","weight_html":"300 g">">
Loại hàngChọn một tùy chọn1 gói2 gói5 gói