Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất

     

Câu hỏi: Khả năng giữ nước với chất dinh dưỡng của đất

Lời giải:

Đất bao gồm khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là nhờ những hạt cát, limon, sét và chất mùn. Đất chứa nhiều hạt có kích thước càng bé, đất càng chứa nhiều nhiều mùn, khả năng giữ nước cùng chất dinh dưỡng càng tốt.

Bạn đang xem: Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất

Cùng quangphucau.com đi tìm hiểu về một số tính chất của đất trồng nhé

I. Keo dán đất với khả năng hấp thụ của đất

1. Keo dán đất

a. Khái niệm

Keo đấtlà những phân tử bao gồm kích thước khoảng dưới1μm, ko hoà tan trong nước mà lại ở trạng thái huyền phù.

b. Cấu tạo

- Mỗi một hạt keo có một nhân

-Lớp phân tử nằm không tính nhân phân li thành những ion với tạo ralớp ion quyết định điện. Phía ngoại trừ lớp ion quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán) với điện trái dấu với lớp ion quyết định điện.

*
Hình 1. Sơ đồ cấu tạo của keo dán giấy đất

Trong đó:

+ Nhân:nằm trong cùng của keo dán giấy đất gồm các chất parafin

+ Lớp ion quyết định điện:quyết định điện tích của keo

+ Lớp ion bất động:mang điện tráo dấu với lớp ion quyết định điện

+ Lớp ion khuếch tán:mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện, cùng trao đổi ion với dunq dịch đất

2. Khả năng hấp thụ của đất

Là khả năng đất giữ lại các chất dinh dưỡng, những phần tử nhỏ; hạn chế sự rửa trôi của bọn chúng dưới tác động của nước mưa, nước tưới.

II. Phản ứng của dung dịch đất


Chỉ tính chua, kiềm, hoặc trung tính của đất:

> : phản ứng chua = : phản ứng trung tính ->: phản ứng kiềm

1. Phản ứng chua của đất

Căn cứ vào trạng thái của H+và Al3+trong đất 2 loại độ chua:

a. Độ chua hoạt tính

-Là độ chua bởi H+trong dung dịch đất gây nên

-Được biểu thị bằng pH (H20)

b. Độ chua tiềm tàng

Là độ chua vị H+và Al3+trên bề mặt keo dán giấy đất tạo nên.

2. Phản ứng kiềm của đất

-Do đất chứa muối Na2CO3và CaCO3,... Thủy phân tạo thành NaOH với Ca(OH)2làm cho đất hóa kiềm

-Ý nghĩa:Dựa vào phản ứng của đất, người ta trồng cây, bón phân, vôi để cải tạo độ phì nhiêu của đất

-PTHH:Na2CO3+ 2H2O ---> 2NaOH +H2O + CO2

III. Thành phần cơ giới của đất là gì

Thành phần cơ giới của đất được tạo yêu cầu bởi: tỉ lệ % các thành phần vô cơ với hữu cơ.

Căn cứ vào tỉ lệ những loại hạt trong đất, người ta phân tách đất có tác dụng 3 loại chính: đất cát, đất thịt, đất sét. Giữa các loại đất này còn có các loại đất trung gian như: đất cát pha, đất thịt nhẹ, …

IV. Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất?

Độ chua, độ kiềm của đất được đo bằng độ pH. Trị số pH dao động từ 0 đến 14.

Xem thêm: Quán Ăn Ngon Gần Sân Bay Tân Sơn Nhất, Gợi Ý Nhà Hàng View Đẹp, Ăn Ngon Gần Sân Bay

- Đất thường tất cả trị số pH từ 3 đến 9.

- Người ta xác định đất chua, kiềm cùng trung tính để tất cả kế hoạch sử dụng cùng cải tạo.

V. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất

Đất bao gồm khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là nhờ các hạt cát, limon, sét cùng chất mùn. Đất chứa nhiều hạt có kích thước càng bé, đất càng chứa nhiều nhiều mùn, khả năng giữ nước với chất dinh dưỡng càng tốt.

Em hãy điền vào vở bài xích tập dấu x vào cột tương ứng về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của từng loại loại đất theo mẫu bảng sau:

Đất

Khả năng giữ nước với chất dinh dưỡng

Tốt

Trung bình

Kém

Cát

x

Thịt

x

Sét

x

VI. Độ phì nhiêu màu mỡ của đất

1. Khái niệm

Là khả năng của đất, cung cấp đồng thời cùng không ngừng nước, chất dinh dưỡng, ko chứa chất độc hại, đảm bảo cho cây đạt năng suất cao.

Các yếu tố quyết định định độ phì nhiêu của đất:

-Nước

-Calxi

-Lân

2. Phân loại

Tuỳ theo nguồn gốc hình thành, độ phì nhiêu màu mỡ của đất được phân thành 2 loại: độ màu mỡ tự nhiên với độ phì nhiêu nhân tạo.

a. Độ phì nhiêu màu mỡ tự nhiên:

Độ phì nhiêu màu mỡ được ra đời dưới thảm thực vật tự nhiên, không có sự tác động của nhỏ người.

b. Độ phì nhiêu nhân tạo

-Độ màu mỡ được ra đời trong hoạt động sản xuất của bé người.

-Trong sản xuất để sản xuất nông, lâm nghiệp quanh đó độ màu mỡ của đất cần có các điều kiện: