Kế toán quản trị 2

     

ý kiến của nhiều chuyên gia kế toán đến rằng, kế toán trong nền kinh tế thị ngôi trường được phân chia thành bốn bộ phận: lý thuyết hạch toán kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị cùng kiểm toán.

Bạn đang xem: Kế toán quản trị 2

Trong đó, kế toán tài chính quản trị cùng kế toán tài chính được xem là bộ phận hữu cơ của kế toán tài chính doanh nghiệp..


*

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2 TRẦN BÁ TRÍ Đại học yêu cầu Thơ 1• Phân bổ chi tiêu cho các thành phần phục vụ• tùy chỉnh cấu hình định mức đưa ra phí• planer linh hoạt với phân tích dịch chuyển chi phí• Định giá sản phẩm, dịch vụ• Hoạch định vốn đầu tư chi tiêu dài hạn• Lập với phân tích report tài chính 2 phân bổ ngân sách cho những bộChủ đề: phận phục vụ 31. Những nguyên tắc phổ biến để phân bổ ngân sách chi tiêu gián tiếp đến đối tượng người dùng chịu chi phí.2. Những vấn đề liên quan lựa chọn địa thế căn cứ phân bổ.3. Phân chia các đưa ra phí bên trong tổ chức sử dụng phương pháp trực tiếp, phương thức bậc thang, phương thức hỗn hợp4. Phân bổ túi tiền theo bí quyết ứng xử 4 bộ phận chức năng- Thực hiện kim chỉ nam trọng tâm của tổ chức + cửa hàng của công ty thương mại + Phân xưởng + Phòng tín dụng thanh toán + phần tử khám bệnh dịch 5 phần tử phục vụ- Không thêm trực tiếp với phần tử chứcnăng- cung cấp cho bộ phận chức năng + Phòng kế toán + phòng thu tải + Phòng tổ chức triển khai + Căn tin 6Phân bổ giá thành dùng để thu thập và báocáo giá thành các nguồn lực cung cấp và sửdụng cho cấp dưỡng và các quy trình kinhdoanh. 7 cấu tạo chi giá thành cho ngẫu nhiên đối tượng giá thành nào giá cả trực tiếp chuyển vào + túi tiền gián tiếp Phân bổ(bao gồm ngân sách chi tiêu sản xuất chung) = ? Tính chính xác Tổng giá cả 8 Các thành phần phân bổ đưa ra phí•Quá trình chuyển chi tiêu gián tiếp đến đối tượng người dùng ch ịuchi tổn phí để xác định giá thành.•Trong những công ty béo cÓ các bậc phân chia - sự phânbổ này liên quan đến giá chỉ nội bộ hoặc giá chuyển đổi. 1. Cung cấp tổng công ty ngân sách chi tiêu của công sở tổng công ty phân bổ cho các đơn vị trực thuộc. 2.

Xem thêm: Nguyệt Thu Đăng Quang Người Hùng Tí Hon Tập 13 Ngày 23/1 Sự Trở Lại Đầy Ấn Tượng

Bên phía trong các bộ phận chi phí của các bộ phận được phân chia cho các phần tử khác để xác minh các mối cung cấp lực phân bổ lẫn nhau. 9 tại sao phải phân bổ chi phí?Các lý do để phân bổ:1. Xác định chi tiêu cho sản phẩm, dịch vụ thương mại hoặc cácbộ phận.2. Góp người quản lý hiểu các ảnh hưởng kinh tế củacác quyết định3. Nhắc nhở các người thống trị rằng túi tiền gián tiếptồn tại với thu nhập cần bù đắp các ngân sách đó. 10 tại sao phân bổ đưa ra phí?4.Khuyến khích sử dụng những nguồn lực thông thường một cáchtiết kiệm.5. Khuyến khích một quy mô sử dụng những nguồn lựcphân bổ giá cả theo khoảng thời gian lao động, khuyến khíchgiảm thời hạn lao động.6. Kết hợp với các đòi hỏi bên phía ngoài như giá cả sảnphẩm tồn kho. 11 Lựa chọn căn cứ phân bổ- nút độ thực hiện của phần tử chức năng- Mức tiện ích trực tiếp nhưng các thành phần phụcvụ có lại- diện tích hoặc mức trang bị- Rõ ràng, dễ hiểu 12Bộ phận giao hàng Căn cứ phân bổPhục vụ dưới đất của chúng ta Số lần bayhàng không con số công nhân viênCăn tinBảo vệ diện tích s chịu trách nhiệmKỹ thuật, kế hoạch Số h lao cồn trực tiếpKế toán Số h lao động, số lượng người sử dụng phục vụĐộng lực năng lực phục vụTổ chức nhân sự số lượng nhân viênQuản lý xí nghiệp sản xuất Tổng số h lao độngBảo trì Số h đồ vật 13 kế toán trách nhiệm..chuyển các giá thành đến các phần tử như chi nhánh và chỗ mà người quản lý có trọng trách với hiệu quả của bộ phận.Các các loại trung tâm trách nhiệmTrung tâm chi phí: bỏ ra phíTrung trọng điểm lợi nhuận: doanh thu và đưa ra phíTrung trọng điểm đầu tư: lợi nhuận và tịch thu vốn đầu tư chi tiêu 14 lý do phải phân bổ giá thành gián tiếp cho những trung trọng tâm trách nhiệm?• giúp người làm chủ hiểu được các ảnh hưởng từ những quyết địnhVD: tiền điện đã tăng khi áp dụng cho đèn làm việc sân tennis• khuyến khích sử dụng các nguồn lực như hoạch địnhVD: tgđ muốn các phần tử tham vấn đội cai quản chi tổn phí mới bằng cách không phân bổ ngân sách này đến các bộ phận ở năm đầu.• xuất bản hệ thống chi tiêu sản phẩm. 15 quy trình phân bổ chi tiêu xác định tổng giá thành cho các bộ phậnChi phí tổn trực tiếp của bộ phận Chi giá thành trực tiếp của phần tử cung cấp cho dich vụ B cung cấp dich vụ C thành phần cung cấp cho A - Tổng giá thành = giá cả trực tiếp của bộ phận cung cung cấp dich vụ A + túi tiền phân bổ của các bộ phận cung cấp khác giá thành trực tiếp của phần tử cung cấp cho dich vụ A 16 quá trình phân bổ chi tiêu xác định giá cả sản phẩm túi tiền trực tiếp của cục phậnChi chi phí trực tiếp của thành phần cung cấp dich vụ B cung cấp dich vụ A phần tử sản xuất - Tổng giá thành = Tổng túi tiền của thành phần sản xuất + giá thành phân té cho các phần tử cung cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ 17 chọn lọc căn cứ phân bổ (bước này là tuỳ ý)Chi tầm giá trực tiếp của phần tử Chi chi phí trực tiếp của bộ phận cung cung cấp dich vụ A cung ứng dich vụ B ?? ? bộ phận sản xuất - Tổng chi tiêu = Tổng chi tiêu của phần tử sản xuất + ngân sách chi tiêu phân xẻ cho các thành phần cung cung cấp ? Sản phẩm/Dịch vụ 18 Lựa chọn căn cứ phân bổ•Nguyên nhân - hình ảnh hưởng:•Lợi ích nhận thấy – công tác quảng cáo•Công bằng•Khả năng gánh vác bỏ ra phí•Cách xử sự - căn cứ ứng xử được lựa chọn đểthay đổi hành động 19 bí quyết phân bổ ngân sách chi mức giá được phân bổ = tỷ lệ phân bổTổng mức sử dụng của tiêu thức phân bổ ngân sách tính cho đối tượng chịu túi tiền dựa bên trên mức áp dụng tiêu thức phân chia của nó 20