điểm chuẩn đại học giao thông vận tải tp hcm 2020

-

Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông Vận cài đặt năm 20đôi mươi xét theo tác dụng thi THPT 20đôi mươi với từng ngành học như sau:

TT

Ngành/ Nhóm ngành Chuim ngành/ Nhóm chăm ngành xét tuyển

Mã ngành

(Mã xét tuyển)

Tổ phù hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí prúc (*)

Điểm Toán

Thứ từ nguyện vọng

I

Trường Đại học tập Giao thông vận tải - Trụ ssinh hoạt thiết yếu trên Thành Phố Hà Nội - Mã tuyển chọn sinc GHA

1

Ngành Quản trị sale (tất cả 3 siêng ngành: Quản trị công ty lớn thiết kế, Quản trị công ty Bưu chủ yếu - Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải vận tải)

7340101

A00, A01, D01, D07

23.30

≥8.80

≤5

2

Ngành Kế toán (chăm ngành Kế toán tổng hợp)

7340301

A00, A01, D01, D07

23.55

≥8.80

≤4

3

Ngành Kinch tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu bao gồm - Viễn thông)

7310101

A00, A01, D01, D07

22.80

≥8.00

≤3

4

Ngành Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành

7810103

A00, A01, D01, D07

22.00

≥7.60

≤7

5

Ngành Knhị thác vận tải đường bộ (có 4 siêng ngành: Khai thác vận tải đường bộ đường sắt thành phố, Vận cài đường bộ cùng thị trấn,Vận mua - Thương mại quốc tế, Qui hoạch với cai quản GTVT đô thị)

7840101

A00, A01, D01, D07

21.95

≥8.20

≤2

6

Ngành Kinch tế vận tải đường bộ (bao gồm 2 siêng ngành: Kinch tế vận tải xe hơi, Kinh tế vận tải đường bộ con đường sắt)

7840104

A00, A01, D01, D07

trăng tròn.70

≥7.20

≤3

7

Ngành Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01, D01, D07

25.00

≥9.00

≤3

8

Ngành Kinh tế thiết kế (có 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinch tế gây ra dự án công trình giao thông)

7580301

A00, A01, D01, D07

đôi mươi.40

≥7.60

≤4

9

Ngành Tân oán vận dụng (chuyên ngành Tân oán - Tin ứng dụng)

7460112

A00, A01, D07

16.40

≥6.40

1

10

Ngành Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D07

24.75

≥9.00

≤3

11

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải (chăm ngành Kỹ thuật an ninh giao thông)

7510104

A00, A01, D01, D07

18.00

≥7.60

≤2

12

Ngành Kỹ thuật môi trường (siêng ngành Kỹ thuật môi trường thiên nhiên giao thông)

7520320

A00, B00, D01, D07

16.05

≥5.20

≤5

13

Ngành Kỹ thuật cơ khí (có 2 siêng ngành: Công nghệ sản xuất cơ khí, Tự cồn hóa xây đắp cơ khí)

7520103

A00, A01, D01, D07

23.10

≥8.60

≤6

14

Ngành Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (chuyên ngành Cơ năng lượng điện tử)

7520114

A00, A01, D01, D07

23.85

≥7.80

≤2

15

Ngành Kỹ thuật nhiệt độ (gồm 2 chăm ngành: Kỹ thuật sức nóng lạnh, Điều hòa bầu không khí với thông gió dự án công trình xây dựng)

7520115

A00, A01, D01, D07

21.05

≥8.80

1

16

Nhóm chuyên ngành: Máy thi công, Cơ giới hóa thi công cầu đường giao thông, Cơ khí giao thông công chính

7520116-01

A00, A01, D01, D07

16.70

≥5.80

1

17

Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đi lại đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu sản phẩm công nghệ - Toa xe

7520116-02

A00, A01, D01, D07

16.35

≥3.60

1

18

Chulặng ngành Kỹ thuật trang bị cồn lực

7520116-03

A00, A01, D01, D07

19.40

≥7.40

≤3

19

Ngành Kỹ thuật ô tô

7520130

A00, A01, D01, D07

24.55

≥8.80

≤4

20

Ngành Kỹ thuật điện (có 2 chuyên ngành: Trang bị năng lượng điện trong công nghiệp và giao thông vận tải, Hệ thống điện giao thông cùng công nghiệp)

7520201

A00, A01, D07

21.45

≥7.20

≤2

21

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (bao gồm 3 chăm ngành: Kỹ thuật năng lượng điện tử với tin học tập công nghiệp, Kỹ thuật đọc tin cùng truyền thông media, Kỹ thuật viễn thông)

7520207

A00, A01, D07

22.40

≥8.60

≤7

22

Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh cùng tự động hoá (gồm 2 chăm ngành: Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng auto hóa giao thông vận tải, Tự rượu cồn hóa)

7520216

A00, A01, D07

24.05

≥8.80

≤4

23

Ngành Kỹ thuật kiến tạo (có 4 chăm ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu sản xuất, Kỹ thuật hạ tầng thành phố, Vật liệu và technology xây dựng)

7580201

A00, A01, D01, D07

17.00

≥7.40

≤2

24

Ngành Kỹ thuật tạo ra công trình xây dựng tbỏ (Chuyên ngành Cảng công trình xây dựng biển)

7580202

A00, A01, D01, D07

16.55

≥5.00

1

25

Chuyên ổn ngành Cầu con đường bộ

7580205-01

A00, A01, D01, D07

17.10

≥7.40

1

26

Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông vận tải đường bộ

7580205-02

A00, A01, D01, D07

17.15

≥6.00

1

27

Nhóm chăm ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro

7580205-03

A00, A01, D01, D07

16.75

≥6.00

≤3

28

Nhóm siêng ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường Fe đô thị

7580205-04

A00, A01, D01, D07

17.20

≥6.20

1

29

Nhóm siêng ngành: Đường xe hơi và Sân bay, Cầu - Đường ô tô và Sân bay

7580205-05

A00, A01, D01, D07

16.20

≥6.00

1

30

Nhóm chăm ngành: Công trình giao thông vận tải công chủ yếu, Công trình giao thông vận tải đô thị

7580205-06

A00, A01, D01, D07

16.15

≥6.20

≤2

31

Chuyên ngành Tự động hóa kiến thiết cầu đường

7580205-07

A00, A01, D01, D07

16.45

≥5.80

≤2

32

Nhóm siêng ngành: Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS cùng trắc ông thổ ông địa trình

7580205-08

A00, A01, D01, D07

16.10

≥7.00

1

33

Ngành Quản lý xây dựng

7580302

A00, A01, D01, D07

17.20

≥6.20

≤4

34

Ngành Kỹ thuật kiến tạo dự án công trình giao thông (có 3 lịch trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật)

7580205QT

A00, A01, D01, D07

16.25

≥6.60

1

35

Ngành Công nghệ công bố (Cmùi hương trình chất lượng cao Công nghệ thông tinViệt - Anh)

7480201QT

A00, A01, D01, D07

23.30

≥8.40

1

36

Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chương thơm trình chất lượng cao Cơ khí ô tôViệt - Anh)

7520103QT

A00, A01, D01, D07

trăng tròn.70

≥8.20

≤9

37

Ngành Kỹ thuật xây cất (Chương thơm trình tiên tiến Kỹ thuật xây cất công trình xây dựng giao thông)

7580201QT-01

A00, A01, D01, D07

16.20

≥4.80

≤3

38

Ngành Kỹ thuật kiến tạo (Chương thơm trình chất lượng cao Vật liệu cùng Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp)

7580201QT-02

A00, A01, D01, D03

16.25

≥6.00

1

39

Ngành Kinc tế xây cất (Cmùi hương trình chất lượng cao Kinh tế xây dừng công trình Giao thông Việt - Anh)

7580301QT

A00, A01, D01, D07

16.60

≥7.60

≤2

40

Ngành Kế toán (Cmùi hương trình chất lượng cao Kế toán thù tổng hợp Việt - Anh)

7340301QT

A00, A01, D01, D07

19.60

≥7.60

1

II

Phân hiệu Trường Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ trên TP..Hồ Chí Minh - Mã tuyển chọn sinh GSA

1

Kinh tế

7310101

A00, A01

C01, D01

21.40

≥ 7.40

≤4

2

Quản trị ghê doanh

7340101

A00, A01

C01, D01

22.15

≥ 7.40

≤2

3

Kế toán

7340301

A00, A01

C01, D01

22.00

≥ 7.40

≤4

4

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D07

22.30

≥ 7.60

≤3

5

Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01,

C01, D01

24.40

≥ 8.20

≤3

6

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

A00, A01, D01, D07

đôi mươi.80

≥ 7.20

1

7

Kỹ thuật cơ khí đụng lực

7520116

A00, A01, D01, D07

21.20

≥ 6.20

≤5

8

Kỹ thuật ô tô

7520130

A00, A01, D01, D07

22.95

≥ 7.20

1

9

Kỹ thuật điện

7520201

A00, A01,

C01, D01

trăng tròn.60

≥ 7.40

≤5

10

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

A00, A01

C01, D01

19.00

≥ 7.40

≤7

11

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với auto hoá

7520216

A00, A01

C01, D01

21.55

≥ 6.80

≤3

12

Kiến trúc

7580101

A00, A01

V00,V01

16.10

≥ 5.80

≤5

13

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00, A01, D01, D07

19.20

≥ 6.60

1

14

Kỹ thuật thi công công trình giao thông

7580205

A00, A01, D01, D07

16.05

≥ 5.80

≤2

15

Kinh tế xây dựng

7580301

A00, A01

C01, D01

19.80

≥ 7.60

≤2

16

Quản lý xây dựng

7580302

A00, A01

C01, D01

19.25

≥ 6.40

≤8

17

Khai thác vận tải

7840101

A00, A01

C01, D01

23.65

≥ 7.20

≤2

18

Kinh tế vận tải đường bộ (siêng ngành: Kinc tế Vận download Du lịch)

7840104

A00, A01

C01, D01

22.40

≥ 7.40

1

(*) Tiêu chí phụ chỉ áp dụngvới các thí sinh có Tổng điểm xét tuyển chọn bởi điểm trúng tuyển chọn.


Chuyên mục: Tin Tức