Đề thi toán đại học khối a năm 2013

     
The Ministry of Comtháng Sense: How to lớn Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, and Corporate BS Martin Lindstrom

Bạn đang xem: Đề thi toán đại học khối a năm 2013

*

*

The Upside of Being Down: How Mental Health Struggles Led to lớn My Greathử nghiệm Successes in Work & Life Jen Gotch
*

Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives & What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine
*

Xem thêm: Xe 50Cc 1 Lít Xăng Xe Máy Đi Được Bao Nhiêu Km ? 1 Lít Xăng Đi Được Bao Nhiêu Km

*

How I Built This: The Unexpected Paths lớn Success from the World's Most Inspiring Entrepreneurs Guy Raz
We Should All Be Millionaires: Change Your Thinking, Build Bank, và Clalặng Your Independence Rachel Rodgers
Everybody toàn thân Has a Podcast (Except You): A How-To Guide from the First Family of Podcasting Justin McElroy
How to lớn Lead: Wisdom from the World's Greademo CEOs, Founders, & trò chơi Changers David M. Rubenstein

Dap an de thi dai hoc tháng toan khoi a phái nam 2013

1. Đáp án đề thi đại học kân hận A môn Toán năm 2013 đúng chuẩn độc nhất vô nhị tại :http://diemthidaihoccaodang.com/dap-an-de-thi/dap-an-de-thi-dh-khoi-mon-toan-nam-2013.htmlĐáp án đề thi test ĐH môn toán kân hận A năm trước đó đúng chuẩn độc nhất vô nhị tại :http://diemthidaihoccaodang.com/dap-an-de-thi/dap-an-de-thi-dh-khoi-mon-toan-nam-2013.htmlCâu 1:a) m= 0, hàm số thành : y = -x3+ 3x2-1. Tập khẳng định là R.y’ = -3x2+ 6x; y’ = 0 ⇔ x = 0 hay x = 2; y(0) = -1; y(2) = 3limxy→−∞= +∞ cùng limxy→+∞= −∞x −∞ 0 2 +∞y’ − 0 + 0 −y +∞ 3-1 −∞Hàm số nghịch trở thành bên trên (−∞; 0) ; (2; +∞); hàm số đồng biến trên (0; 2)Hàm số đạt cực tiểu trên x = 0; y(0) =-1; hàm số đạt cực to tại x = 2; y(2) = 3y" = -6x + 6; y” = 0 ⇔ x = 1. Điểm uốn nắn I (1; 1)Đồ thị :b. y’ = -3x2+ 6x+3m, y’ = 0 ⇔ m= 22x x− =g(x)vì vậy trải đời bài toán thù ⇔ y’ ( )0, 0;x≤ ∀ ∈ +∞⇔ m 22x x≤ − ( )0;x∀ ∈ +∞⇔ ( ) ( )20min 2 , 0;xm x x x>≤ − ∀ ∈ +∞⇔ ( )1 1m g≤ − =Câu 2 : 1+tanx=2(sinx+cosx)⇔ cosx+sinx = 2(sinx+cosx)cosx (phân biệt cosx=0 ko là nghiệm)⇔ sinx+cosx=0 giỏi cosx =12⇔ tanx=-1 giỏi cosx =12⇔ 2 ,4 3x k xuất xắc x k kπ ππ π= − + = ± + ∈¢Câu 3 : Đk 1≥x( )2 22 1 6 1 0+ − + − + =x y x y y ( )21 4 0⇔ + − − =x y y ( ) ( )24 1 *⇔ = + −y x yVậy: 0≥y441 1 2+ + − − + =x x y y ⇔ ( ) ( ) ( )4 44 41 1 1 1 1 1 **+ + − = + + + + −x x y yĐặt f(t) = 41 1t t+ + − thì f đồng biến đổi trên <1, +∞)Nên (**) ⇔ f(x) = f(y4+ 1) ⇔ x = y4+ 1Thế vào (*) ta có : 4y = (y4+ y)2= y8+ 2y5+ y2yx2-130