Đề thi olympic tiếng anh lớp 3

     

Ngoài những bài bác thi soát sổ trên trường lớp thì có khá nhiều các cuộc thi không ngừng mở rộng như cuộc thi Olympic giúp các em bao gồm sân nghịch để ôn luyện giờ đồng hồ Anh. Nội dung bài viết này, hãy cùng Step Up  tìm hiểu bộ đề luyện thi olympic tiếng Anh lớp 3 dưới phía trên để nắm rõ hơn cũng như có thể đưa ra những phương pháp học tập tiếng Anh tại nhà phù hợp nhất làm sao để cho các em đạt kết quả tối ưu nhé!

*

Ioe là trường đoản cú viết tắt của internet Olympic English – kỳ thi tiếng Anh trực tuyến giành cho đối tượng học sinh tiểu học và ít nhiều từ lứa tuổi lớp 3 trở lên. Đây là một trong những kỳ thi siêu thú vị được khích lệ cho toàn bộ các em học sinh ở tất cả các cung cấp học không giống nhau. Thế nên mà tiếng Anh cho bé trở nên đặc biệt quan trọng và được tập trung, chăm chú nhiều hơn. Học viên lớp ba là giới hạn tuổi thấp độc nhất vô nhị để rất có thể tham gia kỳ thi olympic, chúng ta học sinh hoàn toàn có thể đăng cam kết tham gia thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3 một cách đơn giản qua khối hệ thống đăng ký kết thi trực tuyến đường tại trang web www.ioe.vn. Kỳ thi olympic tiếng Anh lớp 3 được tổ chức bao gồm 4 vòng. Qua những bài thi, chúng ta học sinh sẽ tìm được cho mình cách học tập từ vựng tiếng Anh hiệu quả, vừa ôn tập phần ngữ pháp sau những bài bác thi. Ứng dụng công nghệ hiện đại, hình ảnh minh hoạ bắt mắt cùng các trọng lượng câu hỏi phong phú, đây đó là những điểm mạnh khiến kỳ thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3 được khôn xiết nhiều các bạn học sinh mếm mộ và tham gia.

Bạn đang xem: Đề thi olympic tiếng anh lớp 3

1. Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 1

Section 1: Nối tranh với chữ vào bảng sau

*

Section 2:

Alice ……. A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ….. Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name’s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.

A. Nice lớn meet you B. See you later Goodbye D. Good night

4. I ….. Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ……, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You …….. Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ……..

A. Nice lớn meet you. B. See you later C. Goodmorning D. Goodevening

8. …… lớn …… you, Nam.

A.Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

9. Sit ……., please.

A. Down B. Up C. In D. On

10 ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

Section 3: Fill the blank

Hoàn thành những từ hoặc những câu sau

EI _ HTMy name _ _ PeterTAB _ ESCHOOL – B _ GTH _ EET _ ank you very muchHi, Alice. I _ _ TommyTEACH _ RHello, Mary. How _ _ _ you?Hi. How _ _ _ you?

2. Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 2

Section 1: Find the honey- Answer the question.

*

Section 2: The teacher is coming

Sắp xếp những từ sau để biến đổi câu trả chỉnh

*
*

Section 3: Smart monkey

Nối từ bỏ với tranh

*

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 3

Section 1: Nối trường đoản cú với tranh

*

Section 2: Fill the blank – dứt các trường đoản cú hoặc những câu sau 

Wh _ t is this?Lis _ en to me, please.Let’s sing a s _ ng.St _ nd up!See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.Is this a penc _ l?This is _ doll._ ice to lớn meet you.No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

*

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 4

Section 1: Defeath the Goal Keeper

*

*

Section 2: Find the honey

*

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to lớn 10

*

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 5

Bài 1: Fill in the blank

1, Clo_ _ your book, please.

2. Is this _ _ eraser ?

3. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

4, I lkie khổng lồ s_ng.

Bài 2: Matching

1. Red 2. Hãng apple 3. Ice cream 4. Purple 5. Carrot

6. Soft drink 7. Run 8. Tree 9. Blue 10. Chair

a. Chạy b. Cây c. Color tím d. Greed color da trời e. Kem

f. Ghế g. Quả táo bị cắn dở h red color i. Củ cà rốt j. Nước uống gồm ga

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Leave me out

1. Nipce 2. Cajke 3. Penk 4. Sune 5. Desuk

6. Milkl 7. Mornieng 8. Wrwite 9. Pencyil 10. Maeet

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 6

Bài 1: Fill in the blank

1/ This is my sc_ _ _ l. 2/ Circle the an_ _ er 

3/ My _ _ _e is John. 

4/ Good bye. See you _ _ _er 

5/ Is this a d_sk ? Yes, it is

6/ That is a b _cycle. 7/ _ _ _ is she ? She is my teacher. 

8/ How _ _ _ you ? I’m fine thank you. 

9/ What is _ _ _ name ? He is Tony. 

10/ What’s h_ _ name ? She’s Hoa.

Bài 2: Choose the correct answer

1…………..your name.

a. How’s b. What’s c. Hi’s d. Bye’s

2. Good morning, Tom.

a.Good morning, Alan. B. Goodnight, Alan

b.My name’s Alan d. Alan, this is my pen

3. How are ………….? I’m fine, thanks.

a. He b. Lan c. You d. Bye

4……………………………..? – It’s black.

a. What colour is this b. What is this

c.Is this đen d. This is blue

5. Nice to lớn meet you. -……………………………………………

a. Goobye b. See you later c. Nice lớn meet you, too. D. Hi

6. Is your school white ?

a. Yes, it is b. No, it isn’t c. No, it is d. Yes, it isn’t

7. How are you ?

a.Fine, thanks b. Nice lớn meet you c. My name’s Sean d. Bye

8. My……………..is Jean.

a. Name’s b. Names c. Name d. Nam

9. Let’s sing with…………………..

a. He b. Me c. I d. She

10. Let’s stand ……………….!

a. Down b. Up c. In d. On

Bài 3: Matching

1.Meet 2. Cat 3. Crocodile 4. Green 5. Horse

2.Good morning 7. Drum 8. Snowy 9. Gray 10. Listen

a.nghe b. Gặp mặt mặt c. Tất cả tuyết d. Blue color lá e. Color xám

f.chào buổi sáng sớm g. Cái trống h. Con chiến mã i. Cá sấu j. Con mèo

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 7

Bài 1: Matching

1.Sit 2. Tea 3. Under 4. Horse 5. Play chess

6. Play football 7. Foot 8. Butter 9. Tín đồ 10. Banana

a. đá bóng b. Trà c. Bên dưới d. đùa cờ e. Bàn chân

b.ngồi g. Bơ h. Dòng quạt i. Con con ngữa j. Chuối

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Reoder the words to lớn make sentences

1. I’m fine, thank you. …………………………………………………….

2. Thank am you. Fine, I

…………………………………………………….

3. That an eraser. Is

……………………………………………………. 

4. Is Who boy ? that

……………………………………………………. 

5. Your big ? Is school

…………………………………………………….

6. This ? colour is What……………………………………………………. 

7. Thu. Name’s Hello, my

……………………………………………………. 

8. You See Goodbye. Tomorrow

……………………………………………………. 

9. Give the , please book me

……………………………………………………. 

10. Friend. Is Jenny my

…………………………………………………….

Bài 3: Choose the correct answer

1………………….are you ? I’m fine, thanks.

a.Who b. What c. How d. When

2. Good morning, Peter. -…………………………………..

a. Good morning, Jean b. Good night, Jean

c. My name’s Jean d. Jean, this is my pen

3. Let’s ……………a song.

a. Look b. Sing c. Stand d. Sit

4. …………………is that ? – It’s a pen.

a. How b. When c. Where d. What

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 8

Bài 1: Fill in the blank

1/ W _ sh your hands, please. 2/ What’s his name ? – H _ s name is Peter. 

3/ I’m fine, thanks. How a_ _ you ? 

4/ My sch_ _ l is big. 

5/ She is my tea_ _er.

6/ Take o_t your book. 7/ See you tomo_ _ ow 

8/ Who is she ? – S_e is Mary. 

9/ _ s your schiool small ?- Yes, it is. 

10/ _ _ _ t màu sắc is that ? – That’s pink.

Bài 2: Choose the correct answer

1.This is ………………..chair.

a. He b. She c. It d. My

2.…………………are you ? I’m fine, thanks.

a. Who b. What c. How d. When

3. Wh…………….is that ?- That’s Tom.

a. U b. E c. O d. A

4. The_e are your books on the table.

a. T b. W c. Y d. R

Bài 3: Matching

1.Rain 2. Fish 3. Fly a kite 4. Bee 5. Policeman 

6. Nurse 7. Flower vase 8. Mouse 9. Star 10. Heart

a.lọ hoa b. Y tá c. Con chuột d. Trái tim e. Thả diều

f. Ngôi sao 5 cánh g. Nhỏ cá h. Cảnh sát i. Mưa j. Nhỏ ong

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 9

Bài 1: Fill in the blank

1/ Thes_ are my cats.

2/ Let’s sing a s_ _ng.

3/ Goodbye, see you _ _ er.

4/ Happy birthday. This robot is for you, Richart. – Thank you very m…………

Bài 2: Choose the correct answer

1. Alice is a …………………at Oxford Primary School.

a. Boy b. Toy c. Student d. She

2. What is this ?

a. My name is Andy b. It’s a doll

c. It’s an doll d. This is Mary

2. What’s his name ?

a. My name’s Peter. B. See you later

c. He is Peter d. He is my friend

3……………………….., students. See you tomorrow.

a. Good morning b. Good night

b. Goodbye d. Nice to lớn meet you

4. These …………………..my books.

a. Are b. Is c. Am d. This

5. Is this a pencil box ? – ……………………….., it is.

a. No b. Not c. Yes d. No’s

6. How many cassettes ? – One……………………………….

a cassette b. Two cassettes

c. Casstte d. Cassettes

7.……………..your hand, please.

a. Read b. Listen c. Raise d. Write

8. Is that a pen ? – ………………, it isn’t.

a.Yes b. Yes, it is c. No d. Not

9. How………………….you ? – Fine, thanks.

a.are b. Am c. Is d. This

Bài 3: Matching

1. Tea 2. Puzzle 3. Hen 4. Meet 5. Heart

6. Ant 7. Rabbit 8. Paper 9. Clock 10. Ask

a. Con thỏ b. Ghép hình c. Gà mái d. Gặp mặt mặt e. Bé kiến

f. Giấy g. đồng hồ đeo tay h. Hỏi i. Trà j. Trái tim

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 10

Bài 1: Matching

1.Three kites 2. Fifteen 3. Van 4. Twelve 5. Library

6.Kangaroo 7. Grapes 8. Puddles 9. Drive a car 10. Eyes

a. Nho b. Vũng nước c. Lái xe xe hơi d. Tủ sách e. Số 12

f. Thú túi g. 3 bé diều h. Xe mua i. Số 15 j. Mắt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Xem thêm: Kem Lót Là Gì? Cách Dùng Cc Cream Có Cần Dùng Kem Lót Không Cần Chỉnh

Bài 2: Odd one out

1.rulwer 2. Clvoudy 3. Gardyen 4. Studetnt 5. Rodom

6. Laomp 7. Brofther 8. Fatqher 9. Dfrive 10. Whiote

Bài 3: Reoder the words to make sentences

1. You Thank much. Very…………………………………………………….

2. These are my cats

…………………………………………………….

3. Day. A Have day.

…………………………………………………….

4. My is that bicycle.

……………………………………………………. 

5. To Listen friend. Your

…………………………………………………….

6. Students. Please be quiet…………………………………………………….

7. Make circle. Let’s a

…………………………………………………….

8. Help Can me. You

…………………………………………………….

9. Pens. These are my

……………………………………………………. 

10. Bedroom. Is This my

…………………………………………………….

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 11

Bài 1: Leave me out

1.rihde 2. Leaxrn 3. Squaure 4. Nehw 5. Mpeet

6. Glasis 7. Dohor 8. Circhle 9. Opexn 10. Rablbit

Bài 2: Matching

1.yellow desk 2. Computers 3. Three lamps 4. Trắng cats 5. Ears

6. Ride a pony 7. Pencils 8. Two fans 9. Two bicycles 10. Three books

a. Cưỡi ngựa b. Lắp thêm vi tính c. Cái bàn màu vàng

d. Mèo white e. Tai f. Cây viết chì g. 3 cái đèn bàn

f. Chiếc xe đạp điện i. 3 quyển sách j. 2 loại quạt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Fill in the blank

That hat is y _ _ ow.This is my classr_ _m.These _ _ _ two dolls.Good mo_ _ ing, children.Be qu_ _ t, please.

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 12

Bài 1: Matching

1. Four hats 2. Eleven 3. Two bowls 4. Three fans

5. Four boxes 6. Yellow pencil 7. Tent 8. Three crayons

9. Four dogs 10. Three hats

a. Tứ cái nón b. Số 11 c. 3 mẫu quạt d. 4 dòng hộp

e. Cây viết chì màu kim cương f. 3 cây cây bút sáp g. 3 dòng nón

f. Con chó i. Loại lều j. 2 mẫu bát

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Fill in the blank

1/ These _ _ e my friends. 2/ So_ _ y, I am late. 

3/ I’m fine, th_ _ k you. 

4/ This is my friends. _ _ s name is Tom.

5/ Those bags a _ _ small.

6/ Is it _ ruler ? – No, it isn’t. 7/ How are you ? – I’m f_ _ _ , thanks. 

8/ G _ _ d morning, children. 

9/ Lo _ k at the board, children. 

10/ M_ classroom is big.

Bài 3: Choose the correct answer

1. Let’s say ………………to the teacher.

a. “Hello” b. “good” c. “You” d. “He”

2. Who is …………………….? He’s Peter.

a. He ` b. She c. His d. Her

3. Listen ………………..the teacher.

a. Lớn b. Me c. He d. You

Bài 4 Choose the odd one out

a. She b. My c. He d. You

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 13

Bài 1: Reoder the words lớn make sentences

1. Peter tomorrow, you See………………………………………………………….

2. Classroom is big. My

………………………………………………………….

3. Is a it desk ?

………………………………………………………….

4. Are These new my friends.

………………………………………………………….

5. He , too. My friend is

………………………………………………………….

6. Your hand Put down………………………………………………………….

7. Schoolbag small. Your is

………………………………………………………….

8. Lớn the Point teacher.

………………………………………………………….

9. Your Raise , children. Hand

………………………………………………………….

10. Pick pencil. Your up

………………………………………………………….

Bài 2: Choose the correct answer

1.Good morning, teacher. -………………..

a. Goodbye b. See you later

c. Good morning d. Fine, thanks

2. I’m fine, thank……………

a. Yous b. You’s c. You’re d. You

3. Mr. Jone is ………………..engineer.

a. A b. An c. The d. Be

4. What colour is this ? – It’s ……………….

a. Pen b. Oto c. Dog d. Green

5. This is ………….apple.

a. A b. An c. The d. Be

6. Is ……………house big ? – No, it’s small.

a. You b. Your c. Yours d. Yous

7. What is this ? – ………………….

a. His name is Tom b. It’s a ruler

c. It’s an ruler d. It’s Tom

8. …………that a dog? – No, it isn’t.

a. Are b. Is c. Who d. When

9. How are you ? – ………………………

a. I’m Kate b. She’s my sister

c. I’m fine, thank you d. Bye

10. Stand up now and open ………..book.

a. You b. Your c. Yours d. Yous

Bài 3: Matching

1. Elephants 2. Pink pillow 3. Five birds 4. Four tigers 5. Two hippos

6. White curtain 7. Brown clock 8. Three trees 9. Two glasses 10. Shoes

a. Gối màu sắc hồng b. Màn trắng c. 2 cái ly

d. đơi giầy e. 5 con chim f. 4 bé hổ

g. đồng hồ thời trang màu nâu h. 2 bé hà mã i. 3 cái cây j. 2 con voi

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 14

Bài 1: Fill in the blank

This is her bag. It’s pu _ ple. _ pen your books, children. 

Go to lớn t _ e door, please.

To _ ch your desk. 

May I teo _e in , please.

Close your school b _ _ , please. Let’s s _ _ g a song, girls. 

What c _ _ _ ur is this ? It’s green.

Sit down, please. 

Po _ _ t khổng lồ the teacher.

Bài 2: Choose the correct answer

1. Is………….a chair ? – Yes, it is.

a. Are b. It c. It’s d. His

2. Mary goes lớn school library to ………..books.

a. Read’s b. Reads c. Read d. Read to

3. How are ……….., Tom ? – Fine, thanks. & you ?

a. You b. You’re c. Your d. Yous

4. ……….is that ? – That’s Mary. She’s my friend.

a. How b. When c. Who d. Where

Bài 3: Matching

1. Grape 2. Purple flowers 3. Two đen cats 4. Moon 5. Green pens

6. Two ducks 7. Two pencil boxes 8. Three guitars 9. Three tigers 10. Window

a. Hoa màu tím b. 2 hộp búy chì c. Mặt trăng

d. 3 cây đàn ghi ta e. Nho f. 2 con vịt g. 2 bé mèo đen

f. 2 cây viết mực xanh lá i. 3 con hổ j. Cửa sổ

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Những đề thi olympic giờ Anh thường xuyên rất đa dạng mẫu mã với phần nhiều bài tập, góp cho các bạn học sinh hoàn toàn có thể hệ thống lại kỹ năng sau những bài xích học, rèn luyện phát triển bốn năng lực nghe, nói, đọc, viết cũng như ôn tập ngữ pháp tiếng Anh được thành thục hơn.

Trên đây là một số đề thi Olympic tiếng Anh lớp 3 các vòng nhưng mà Step Up sẽ tổng thích hợp được. Đây là 1 trong những kỳ thi giúp các em trau dồi lại năng lực tiếng Anh, vừa giúp các em học sinh luyện kỹ năng nghe tiếng Anh ngoài ra thử thách bạn dạng thân sau đông đảo vòng thi giờ đồng hồ Anh, giúp việc kiểm tra trình độ chuyên môn tiếng Anh của các bạn nhỏ tuổi không còn rầu rĩ nữa. Mong muốn rằng cùng với những share trên đây, những bậc cha mẹ và những em học viên sẽ tham gia kỳ thi olympic tiếng Anh một phương pháp hiệu quả. Để nhỏ xíu có được gốc rễ từ ngữ vững vàng mang đến bậc giờ đồng hồ Anh tiểu học , những bậc phụ huynh có thể tham khảo về sách học từ vựng mang đến bé. Sách giúp nhỏ bé mở rộng lớn từ vựng, bao gồm thêm hầu hết mẹo học tập từ vựng cùng phát triển xuất sắc tiếng Anh giao tiếp sau này.