Đề kiểm tra toán lớp 3

     

TOP 53 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 có đáp án, bảng ma trận đề thi kèm theo. Qua đó, góp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề ôn thi thi học kì 1 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 3

Với 53 đề ôn thi học kì 1 môn Toán 3, có cả đề thi theo sách Cánh diều, Kết nối học thức với cuộc sống, Chân trời sáng sủa tạo, giúp các em gắng được cấu tạo đề thi theo sách mới. Cụ thể mời thầy cô và các em tìm hiểu thêm để sẵn sàng tốt mang lại kỳ thi học kì 1 năm 2022 - 2023 sắp tới:

53 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 hay nhất

Đề thi học kì 1 môn Toán 3 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Đề khám nghiệm học kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số lập tức sau của số 50 là số:

A. 51B. 49C. 48D. 52

Câu 2. Số 634 được hiểu là

A. Sau tía bốnB. Sáu trăm cha tưC. Sáu trăm cha mươi tưD. Sáu trăm tía mươi bốn

Câu 3. Yêu mến của phép chia 30 : 5 là:

A. 5B. 6C. 7D. 8

Câu 4. Một xe hơi con gồm 4 bánh xe. Hỏi 10 xe hơi con như vậy có bao nhiêu bánh xe?

A. Trăng tròn bánh xeB. 32 bánh xeC. 40 bánh xeD. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào tiếp sau đây không đúng?

A. Số như thế nào nhân với cùng một cũng bằng chính số đóB. Số nào chia cho 1 cũng bởi chính số đóC. Số như thế nào nhân cùng với 0 cũng bằng 0D. Số 0 chia cho số nào cũng bằng chính số đó

Câu 6. Qui định nào tiếp sau đây thường dùng để kiểm tra góc vuông?


A. Ê-keB. Bút chìC. Cây bút mựcD. Com-pa

Câu 7. nhiệt độ nào bên dưới đây tương xứng với ngày nắng nóng?

A. 0oCB. 2oCC. 100oCD. 36oC

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 mm + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính cực hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng 30 kg, mỗi bao ngô nặng 40 kg. Hỏi 2 bao gạo với 1 bao ngô nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Quan gần cạnh hình và trả lời câu hỏi

Có tứ ca đựng số lượng nước như sau:

a) Ca như thế nào đựng những nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca như thế nào đựng số lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm hai ca khác biệt để đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) chuẩn bị xếp các ca theo tứ tự đựng không nhiều nước tuyệt nhất đến nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông ABCD phía bên trong đường tròn chổ chính giữa O như hình vẽ. Biết AC lâu năm 10 cm. Tính độ dài bán kính của hình tròn.


Đáp án đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 mm + 120 milimet = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS đặt tính rồi tính

Câu 10. Tính cực hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo trọng lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo cùng 1 bao ngô nặng nề là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

a) Ca A đựng những nước nhất.

b) Ca B đựng số lượng nước nhất.

c) nhì ca không giống nhau để đựng được 550 ml nước là: A và D

Vì tổng số lượng nước trong nhị ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) sắp đến xếp các ca theo tứ tự đựng không nhiều nước tốt nhất đến nhiều nước nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm cùng nằm bên trên một mặt đường thẳng và O là trọng điểm của đường tròn

Nên AC là đường kính của con đường tròn trọng điểm O

Vậy nửa đường kính của hình tròn là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số cùng phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia những số vào phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải vấn đề bằng nhị phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng với đo những đại lượng: những đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo nhiệt độ độ.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: làm quen cùng với hình phẳng cùng hình khối (điểm làm việc giữa, trung điểm, hình tròn, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề thi học tập kì 1 môn Toán 3 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểm
Mức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 000. Làm cho quen cùng với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải vấn đề bằng nhị phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng với đo các đại lượng: các đơn vị đo độ dài, đo nhiệt độ. Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7


Đề khám nghiệm học kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 có hiệu quả là:

A. 560B. 550C. 570D. 580

Câu 2. Xếp những 8 quả cam vào 4 hộp. Rước 3 hộp như thế có từng nào quả cam?

A. 4 quả camB. 5 quả camC. 6 quả camD. 7 trái cam

Câu 3. Nhờ vào tóm tắt sau, kiếm tìm số cây của tổ 2.

A. 40 câyB. 16 câyC. 24 câyD. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

A. 3 đỉnh: A, B, CB. 4 đỉnh A, B, C, DC. 3 cạnh: AB, AD, CDD. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. 1 km = 100 mB. 1 m = 10 dmC. 3 centimet = 30 mmD. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A gồm 30 học sinh phân thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học tập sinh?

A. 5 học tập sinhB. 6 học tập sinhC. 7 học tập sinhD. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay tức khắc trước số 999 là

A. 990B. 998C. 1000D. 10000

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Nối đồng hồ cân xứng với phương pháp đọc

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214b) 907 - 105c) 127 x 7d) 432 : 4

Câu 10. Search X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh fe sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh fe sơn greed color dài gấp 3 lần thanh sắt sơn màu đỏ. Hỏi cả nhì thanh sắt dài từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ dùng học tập của Hoa

Mỗi sao bộc lộ một đồ vật dùng.

Điền tên cơ chế và các từ khá nhiều nhất hay tối thiểu vào ô trống

- Đồ dùng học tập mà chúng ta Hoa có khá nhiều nhất là: ….

- Đồ sử dụng học tập mà các bạn Hoa có tối thiểu là: …

- Số cây bút sáp mà chúng ta Hoa có gấp … lần số bút chì của người sử dụng Hoa.

Câu 14. tìm kiếm số bị phân chia biết mến là số chẵn lớn nhất có hai chữ số không giống nhau, số chia bằng 4 cùng số dư là số bé dại nhất có thể có.


Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
BCCBABB

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ phù hợp với giải pháp đọc

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm kiếm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ lâu năm thanh sắt màu xanh là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả hai thanh sắt lâu năm là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ sử dụng học tập của Hoa

Điền tên phép tắc và các từ khá nhiều nhất hay ít nhất vào ô trống

- Đồ cần sử dụng học tập mà chúng ta Hoa có không ít nhất là: bút sáp

- Đồ dùng học tập mà các bạn Hoa có tối thiểu là: tẩy

- Số cây bút sáp mà chúng ta Hoa gồm là 12, số cây bút chì mà các bạn Hoa gồm là 4.

Nên số bút sáp mà bạn Hoa có gấp 12 : 4 = 3 lần số cây bút chì của công ty Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn nhất có nhị chữ số khác biệt là: 98.

Số dư nhỏ tuổi nhất rất có thể có là 1.

Số bị phân chia là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

Đề thi học kì 1 môn Toán 3 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia những số vào phạm vi 1 000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải việc bằng hai phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng cùng đo các đại lượng: các đơn vị đo độ dài, đo sức nóng độ. Coi đồng hồ.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề bình chọn học kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.

Xem thêm: Obi Sf1: Đánh Giá Điện Thoại Obi Là Của Nước Nào? Nơi Bán Điện Thoại Obi Worldphone Sf1

Số thích hợp cần điền vào vị trí trống là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50B. 5C. 500D. 100

Câu 2. Số tức thì sau số 450 là:

A. 449B. 451C. 500D. 405

Câu 3. Bác Tú đã thao tác được 8 giờ, từng giờ bác bỏ làm được 6 sản phẩm. Hỏi bác bỏ Tú có tác dụng được toàn bộ bao nhiêu sản phẩm?

A. 64 sản phẩmB. 14 sản phẩmC. 48 sản phẩmD. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số phù hợp vào ô trống

Số thích hợp điền vào vết ? là:

A. 650 gB. 235 gC. 885 gD. 415 g

Câu 5: các số phải điền vào ô trống theo thứ tự từ cần sang trái là:

A. 11; 17B. 11; 66C. 30; 5D. 30; 36

Câu 6. Trong các hình vẽ dưới đây, hình nào sẽ khoanh vào

*
số chấm tròn?

A. Hình 1B. Hình 2C. Hình 3D. Hình 4


Câu 7. Hình sau đây có mấy hình tam giác?

A. 1B. 2C. 3D. 4

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Tính cực hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một công ty vận tải, gồm 96 xe khách, số xe taxi cấp số xe khách hàng 2 lần. Hỏi doanh nghiệp đó có toàn bộ bao nhiêu xe pháo khách với xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác cho bởi hình vẽ sau:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>,

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Tính quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp đó gồm số xe ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp kia có toàn bộ số xe khách cùng xe ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm B. 50C. 500Câu 2. quý hiếm của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:A. 54B. 53C. 52Câu 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 4m7cm = ...... Cm.A. 407B. 470C. 47

Câu 4. Hình ABCD bao gồm số góc vuông là:

A. 3B. 2C. 4

Câu 5. 126 x 3 = .... Số tương thích điền vào chỗ chấm là:A. 368B. 369C. 378Câu 6. cấp số 6 lên 7 lần ta được số……?A. 42B. 24C. 13II: Phần tự luận (6 điểm)Câu 7. Đặt tính rồi tính:a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6Câu 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. Bình vẫn đọc được số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình đang đọc là bao nhiêu?

- Còn từng nào trang sách mà Bình không đọc?

Bài giải:

Câu 9. tìm kiếm x:

a) X x 5 + 8 = 38 b) X : 6 = 94 - 34

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

CâuĐáp ánĐiểm
1B0,5
2C0,5
3A0,5
4B0,5
5C1,0
6A1,0

II. Phần tự luận (6 điểm):

Câu 7.

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343

c) 848

d) 81

Câu 8.

Số trang sách Bình đang đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà Bình không đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9.

X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

X : 6 = 94 – 34X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Kết trái của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985B. 955C. 945D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Kết quả của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65B. 56C. 53D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ để trước hiệu quả đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số tương thích điền vào khu vực trống là:

A. 10B. 24C. 604D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Một hình vuông vắn có cạnh bởi 5cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 20cm B. 15cm C. 10cmD. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Một phép chia tất cả số dư lớn số 1 là 8. Số bị phân chia là:

A. 7 B. 9 C. 12D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có giá trị là:

A. 420 B. 210 C. 440 D. 200

Câu 7. tra cứu x

a) X : 5 = 115 b) 8 x X = 648

Câu 8. tóm tắt:

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Tín đồ ta đã kéo ra

*
số lít nước mắm. Hỏi trong thùng sót lại bao nhiêu lít nước mắm?ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM chi TIẾT

Mỗi câu được 1 điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Kiếm tìm x: mỗi phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

Câu 8. Mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu hụt đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn bé cân nặng nề là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai bé lợn trọng lượng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. Mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm đã mang ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm còn sót lại là : 25 – 5 = trăng tròn (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10.Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. Các bài tập sau đây có hẳn nhiên 4 câu trả lời A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số phệ nhất trong các số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987B. 897C. 789D. 978

Câu 2: tác dụng của phép tính

567 – 367 là:

A. 204B. 200C. 300D. 304

Câu 3: kết quả của phép chia 35 : 4 là:

A. 9B. 9 (dư 2)C. 9 (dư 3)D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 = ?

A. 565B. 555C. 765D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cmA. 209B. 290 cmC. 209 mD. 209 cm

Câu 6: năm nay con 8 tuổi, tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi con. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi B. 21 tuổiC. 22 tuổiD. 24 tuổi

Bài 2. Tính cực hiếm biểu thức: (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một cửa hàng bán được 200 mét vải xanh, số mét vải đỏ bán được bằng

*
số mét vải xanh. Hỏi cửa hàng đó đã bán được toàn bộ bao nhiêu mét vải xanh với đỏ?

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM đưa ra TIẾT

Bài 1. Bài xích tập sàng lọc ( 3điểm ):

Chọn đúng từng câu 0.5 điểm

1. A2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng từng bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × ( 82 – 80 )

= 90 + 14

= 123 × 2

= 104

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Xác định đúng mỗi lời giải: 0.5 điểm.Xác định được phép tính với tính đúng: 1 điểmSai đối chọi vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải