Chuẩn mực kế toán số 01 : chuẩn mực chung

     

Chuẩn mực kế toán đó là những qui định, những phép tắc cơ bản, số đông hướng dẫn cần phải tôn trọng khi thực hiện các công việc kế toán với khi trình bày các thông tin trong các báo cáo tài chủ yếu sao cho đảm bảo tính tách biệt của các report tài chính. Đã làm cho kế toán thì tuyệt nhất định yêu cầu nắm rõ toàn bộ các chuẩn chỉnh mực kế toán nước ta (VAS). Cùng với những bạn làm công ty quốc tế thì còn phải biết chuẩn mực báo cáo tài chính thế giới (IFRS), IAS, US GAAP…Trong đó có những chuẩn chỉnh mực nhưng mà ai có tác dụng kế toán cũng buộc phải đọc như: chuẩn chỉnh mực chung, sản phẩm tồn kho, tài sản cố định, chênh lệch tỷ giá, doanh thu và thu nhập cá nhân khác, ngân sách chi tiêu đi vay, thuế tndn, report tài chính. Bài bác này mình share trọn bộ 26 chuẩn mực kế toán cho chúng ta tải về tham khảo. Những chuẩn mực kế toán tài chính này được phát hành từ năm 2001 cho 2005 dựa vào những chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính quốc tế tương xứng vào thời đặc điểm đó và không bao gồm các chuẩn chỉnh mực về luật tài chính, reviews lại tài sản, quý hiếm thị trường. . .

Bạn đang xem: Chuẩn mực kế toán số 01 : chuẩn mực chung

*
*

Chuẩn mực kế toán tài chính số 01: chuẩn chỉnh mực chung–> ai cũng nên đọc.

Ban hành và ra mắt theo quyết định số 165/2002/qđ-btc ngày 31 mon 12 năm 2002 của cục trưởng cỗ tài chính. Ai cũng nên đọcMục đích của chuẩn mực này là giải pháp và phía dẫn các nguyên tắc với yêu mong kế toán cơ bản, những yếu tố với ghi nhận các yếu tố của report tài chính của doanh nghiệp, nhằm:a/ làm cơ sở xây dựng và triển khai xong các chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính và chế độ kế toán rõ ràng theo khuôn mẫu mã thống nhất;b/ giúp cho bạn ghi chép kế toán và lập báo cáo tài bao gồm theo các chuẩn mực kế toán và cơ chế kế toán đã ban hành một giải pháp thống nhất cùng xử lý các vấn đề chưa được quy định rõ ràng nhằm đảm bảo an toàn cho các thông tin trên report tài chính phản ánh trung thực và hợp lý;c/ góp cho truy thuế kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán gửi ra ý kiến về sự tương xứng của report tài bao gồm với chuẩn chỉnh mực kế toán và chế độ kế toán;

Chuẩn mực kế toán tài chính số 02: hàng tồn kho–> nên đọc, đặc trưng là các bạn làm về kế toán kho.

Ban hành và chào làng theo ra quyết định số 149/2001/qđ-btc ngày 31 mon 12 năm 2001 của cục trưởng cỗ tài chính+ mục đích của chuẩn chỉnh mực này là chế độ và phía dẫn các nguyên tắc vàphương phápkế toán sản phẩm tồn kho, gồm:– xác định giá trị cùng kế toán sản phẩm tồn kho vào đưa ra phí;– ghi giảm ngay trị mặt hàng tồn kho cho tương xứng với quý hiếm thuần rất có thể thực hiện nay được và phương thức tính quý hiếm hàng tồn kho làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.chuẩn mực này áp dụng cho kế toán mặt hàng tồn kho theo lý lẽ giá nơi bắt đầu trừ khi có chuẩn mực kế toán tài chính khác quy định có thể chấp nhận được áp dụng phương pháp kế toán khác mang đến hàng tồn kho.* những thuật ngữ trong chuẩn chỉnh mực này được hiểu như sau:+ hàng tồn kho: là đa số tài sản:(a) được giữ lại để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường;(b) vẫn trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang;

Chuẩn mực kế toán tài chính số 03: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình–> yêu cầu đọc, đặc biệt là chúng ta làm về kế toán tài chính tài sản cố định và thắt chặt và kiến tạo cơ bản.

Ban hành và công bố theo quyết định số 149/2001/qđ-btc ngày 31 tháng 12 năm 2001 của cục trưởng cỗ tài chínhMục đích của chuẩn chỉnh mực này là lý lẽ và hướng dẫn những nguyên tắc và cách thức kế toán đối với tài sản cố định và thắt chặt (tscđ) hữu hình, gồm:

tiêu chuẩn tscđ hữu hình, thời gian ghi nhận, xác minh giá trị ban đầu, chi tiêu phát ra đời sau ghi dìm ban đầu, xác minh giá trị sau ghi nhấn ban đầu, khấu hao, thanh lý tscđ hữu hình và một trong những quy định không giống làm các đại lý ghi sổ kế toán cùng lập report tài chính.

Chuẩn mực này vận dụng cho kế toán tscđ hữu hình, trừ khi có chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính khác quy định cho phép áp dụng phương pháp và phương thức kế toán khác mang lại tscđ hữu hình.

Chuẩn mực kế toán tài chính số 04: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình–> yêu cầu đọc, quan trọng là chúng ta làm về kế toán tài chính tài sản cố định và xây dừng cơ bản.

Ban hành và chào làng theo quyết định số 149/2001/qđ-btc, ngày 31 tháng 12 năm 2001 của bộ trưởng cỗ tài chínhMục đích của chuẩn mực này là hình thức và hướng dẫn những nguyên tắc và cách thức kế toán tài sản thắt chặt và cố định (tscđ) vô hình, gồm: tiêu chuẩn chỉnh tscđ vô hình, thời gian ghi nhận, khẳng định giá trị ban đầu, ngân sách phát sinh sau đẻ muộn ghi dìm ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhấn ban đầu, khấu hao, thanh lý tscđ vô hình và một vài quy định không giống làm cửa hàng ghi sổ kế toán cùng lập báo cáo tài chính.Chuẩn mực này vận dụng cho kế toán tscđ vô hình, trừ lúc có chuẩn mực kế toán tài chính khác quy định cho phép áp dụng hiệ tượng và cách thức kế toán khác đến tscđ vô hình.Một số tscđ vô hình có thể chứa đựng trong hoặc bên trên thực thể đồ vật chất. Ví dụ như đĩa compact (trong trường thích hợp phần mềm máy vi tính được ghi vào đĩa compact), văn phiên bản pháp lý (trong trường hợp giấy phép hoặc bằng sáng chế).Để đưa ra quyết định một tài sản bao hàm cả yếu hèn tố vô hình dung và hữu hình được hạch toán theo nguyên lý của chuẩn mực tscđ hữu hình hay chuẩn mực tscđ vô hình, công ty lớn phải địa thế căn cứ vào việc khẳng định yếu tố làm sao là quan trọng.

Chuẩn mực kế toán tài chính số 05: bất động sản nhà đất đầu tư.

Ban hành theo ra quyết định số 234/2003/qđ-btc ngày 30 mon 12 năm 2003 của bộ trưởng bộ tài chínhMục đích của chuẩn mực này là nguyên lý và hướng dẫn những nguyên tắc và phương thức kế toán so với bất động sản đầu tư, gồm: điều kiện ghi nhận bđs nhà đất đầu tư, xác minh giá trị ban đầu, ngân sách chi tiêu phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi dìm ban đầu, đổi khác mục đích sử dụng, thanh lý bất động đậy sản đầu tư và một vài quy định không giống làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập report tài chính.

Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán bđs đầu tư, trừ khi có chuẩn mực kế toán khác cho phép áp dụng phương thức kế toán khác cho bđs đầu tư.Chuẩn mực này cũng quy định cách thức xác định cùng ghi thừa nhận giá trị bất động đậy sản đầu tư chi tiêu trong báo cáo tài bao gồm của bên đi thuê theo hòa hợp đồng mướn tài thiết yếu và cách thức xác định giá trị bất động sản chi tiêu cho mướn trong báo cáo tài bao gồm của bên dịch vụ thuê mướn theo hợp đồng mướn hoạt động.

Chuẩn mực kế toán tài chính số 06: thuê tài sản.

Ban hành và công bố theo ra quyết định số 165/2002/qđ-btc ngày 31 tháng 12 năm 2002 của cục trưởng cỗ tài chínhMục đích của chuẩn mực này là luật pháp và phía dẫn các nguyên tắc và cách thức kế toán so với bên thuê cùng bên dịch vụ cho thuê tài sản, bao hàm thuê tài thiết yếu và thuê hoạt động, làm cơ sở ghi sổ kế toán cùng lập report tài chính.Chuẩn mực này vận dụng cho kế toán tài chính thuê tài sản, ngoại trừ:a) vừa lòng đồng thuê để khai thác, thực hiện tài nguyên vạn vật thiên nhiên như dầu, khí, gỗ, kim loại và các khoáng sản khác;b) vừa lòng đồng sử dụng bạn dạng quyền như phim, băng vidéo, nhạc kịch, phiên bản quyền tác giả, bằng sáng chế.

Chuẩn mực kế toán số 07: Kế toán các khoản đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết.

Ban hành và ra mắt theo quyết định số 234/2003/qđ-btc ngày 30 mon 12 năm 2003 của bộ trưởng cỗ tài chínhMục đích của chuẩn chỉnh mực này là giải pháp và hướng dẫn những nguyên tắc và phương thức kế toán những khoản đầu tư của nhà đầu tư chi tiêu vào công ty liên kết, gồm: kế toán các khoản chi tiêu vào công ty link trong report tài chủ yếu của riêng nhà đầu tư chi tiêu và trong report tài chính hợp độc nhất vô nhị làm cửa hàng ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính.Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán các khoản chi tiêu vào công ty link của nhà đầu tư chi tiêu có ảnh hưởng đáng nhắc trong công ty liên kết.Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được gọi như sau:công ty liên kết: là công ty trong các số đó nhà chi tiêu có tác động đáng đề cập nhưng không phải là doanh nghiệp con hoặc doanh nghiệp liên doanh ở trong nhà đầu tư ảnh hưởng đáng kể: là quyền gia nhập của nhà đầu tư vào việc đưa ra các quyết định về cơ chế tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư chi tiêu nhưng không kiểm soát các chế độ đó.

Chuẩn mực kế toán tài chính số 08: thông tin tài bao gồm về những khoản đầu tư góp liên doanh.

Ban hành và ra mắt theo ra quyết định số 234/2003/qđ-btc ngày 30 tháng 12 năm 2003 của cục trưởng cỗ tài chínhMục đích của chuẩn mực này là cách thức và hướng dẫn các nguyên tắc và phương thức kế toán về những khoản vốn góp liên doanh, gồm: các bề ngoài liên doanh, report tài bao gồm riêng và báo cáo tài bao gồm hợp nhất của các bên góp vốn liên kết kinh doanh làm cơ sở cho vấn đề ghi sổ kế toán với lập báo cáo tài chính của các bên góp vốn liên doanh.

Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán tài chính những số vốn góp liên doanh, gồm: chuyển động kinh doanh được đồng kiểm soát; gia tài được đồng kiểm soát; cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.Các thuật ngữ thực hiện trong chuẩn mực này được phát âm như sau:liên doanh: là thỏa thuận hợp tác bằng thích hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để thuộc thực hiện vận động kinh tế, mà vận động này được đồng kiểm soát điều hành bởi các bên góp vốn liên doanh.

Chuẩn mực kế toán tài chính số 10: Ảnh hưởng trọn của việc thay đổi tỷ giá hối hận đoái–> người nào cũng nên đọc.

Ban hành và chào làng theo quyết định số 165/2002/qđ-btc ngày 31 tháng 12 năm 2002 của cục trưởng cỗ tài chính)Mục đích của chuẩn mực này là cách thức và hướng dẫn những nguyên tắc và cách thức kế toán những tác động do thay đổi tỷ giá hối đoái trong trường hợp công ty có những giao dịch bởi ngoại tệ hoặc có các chuyển động ở nước ngoài.các thanh toán giao dịch bằng nước ngoài tệ với các report tài chính của các chuyển động ở quốc tế phải được chuyển sang đơn vị tiền tệ kế toán tài chính của doanh nghiệp, bao gồm:ghi nhận lúc đầu và report tại ngày lập bảng bằng phẳng kế toán;ghi dìm chênh lệch tỷ giá hối đoái;chuyển đổi báo cáo tài bao gồm của các vận động ở nước ngoài làm cửa hàng ghi sổ kế toán, lập và trình bày report tài chính.Chuẩn mực này vận dụng cho việc:(a) kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ;(b) chuyển đổi báo cáo tài chính của vận động ở quốc tế khi hợp duy nhất các báo cáo này vào báo cáo tài chính của công ty bằng phương thức hợp nhất hoặc phương thức vốn chủ sở hữu.

Chuẩn mực kế toán tài chính số 11: Hợp tuyệt nhất kinh doanh.

Chuẩn mực kế toán số 14: doanh thu và thu nhập cá nhân khác–> người nào cũng nên đọc.

Ban hành và chào làng theo ra quyết định số 149/2001/qđ-btc ngày 31 mon 12 năm 2001 của bộ trưởng cỗ tài chínhMục đích của chuẩn chỉnh mực này là hiện tượng và phía dẫn các nguyên tắc và cách thức kế toán lệch giá và các khoản thu nhập khác, gồm: các loại doanh thu, thời gian ghi dìm doanh thu, phương thức kế toán lợi nhuận và thu nhập cá nhân khác làm các đại lý ghi sổ kế toán cùng lập report tài chính.Chuẩn mực này áp dụng trong kế toán các khoản lợi nhuận và thu nhập khác tạo nên từ những giao dịch và nhiệm vụ sau:(a) phân phối hàng: bán sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp ra và bán sản phẩm hóa sở hữu vào;(b) cung cấp dịch vụ: thực hiện các bước đã thỏa thuận hợp tác theo hợp đồng vào một hoặc các kỳ kế toán;(c) tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia.tiền lãi: là số tiền thu được phát sinh từ việc cho những người khác sử dụng tiền, những khoản tương đương tiền hoặc những khoản còn nợ doanh nghiệp, như: lãi mang đến vay, lãi chi phí gửi, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, ưu tiên thanh toán…;tiền phiên bản quyền: là số chi phí thu được gây ra từ việc cho tất cả những người khác áp dụng tài sản, như: bởi sáng chế, thương hiệu thương mại, phiên bản quyền tác giả, phần mềm máy vi tính…;cổ tức và lợi nhuận được chia: là số tiền roi được chia từ việc nắm giữ cp hoặc góp vốn.(d) các khoản thu nhập cá nhân khác ngoài những giao dịch và nghiệp vụ tạo ra lợi nhuận kể bên trên (nội dung các khoản các khoản thu nhập khác quy định tại phần 30).

Chuẩn mực kế toán tài chính số 15: hợp đồng xây dựng.

Ban hành và công bố theo ra quyết định số 165/2002/qđ-btc ngày 31 tháng 12 năm 2002 của cục trưởng bộ tài chính

Mục đích của chuẩn chỉnh mực này là qui định và phía dẫn những nguyên tắc và phương pháp kế toán lợi nhuận và ngân sách liên quan cho hợp đồng xây dựng, gồm: nội dung lợi nhuận và túi tiền của hợp đồng xây dựng; ghi thừa nhận doanh thu, túi tiền của đúng theo đồng xuất bản làm cửa hàng ghi sổ kế toán và lập report tài chính.

Chuẩn mực kế toán tài chính số 16: giá thành đi vay–> ai cũng nên đọc.

Ban hành và ra mắt theo quyết định số 165/2002/qđ-btc ngày 31 tháng 12 năm 2002 của bộ trưởng bộ tài chính

Mục đích của chuẩn mực này là luật và phía dẫn những nguyên tắc và phương thức kế toán đối với giá cả đi vay, gồm: ghi nhận chi phí đi vay mượn vào ngân sách sản xuất, kinh doanh trong kỳ; vốn hoá túi tiền đi vay lúc các túi tiền này tương quan trực kế tiếp việc chi tiêu xây dựng hoặc sản xuất gia tài dở dang làm cơ sở ghi sổ kế toán với lập báo cáo tài chính.

Chuẩn mực này vận dụng cho kế toán giá cả đi vay.Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được gọi như sau:Chi giá tiền đi vay: là lãi chi phí vay cùng các giá cả khác phát sinh liên quan trực tiếp nối các khoản vay mượn của doanh nghiệp.Tài sản dở dang: là gia tài đang trong quá trình đầu tư xây dựng và gia tài đang trong quá trình sản xuất cần có một thời hạn đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc nhằm bán.

Chuẩn mực kế toán số 17: Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp–> ai ai cũng nên đọc, quan trọng là chúng ta làm kế toán tài chính thuế cùng kế toán tổng hợp.

Ban hành và ra mắt theo đưa ra quyết định số 12/2005/qđ-btc ngày 15 mon 02 năm 2005 của cục trưởng cỗ tài chính.

Mục đích của chuẩn mực này là luật pháp và phía dẫn những nguyên tắc, phương thức kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kế toán tài chính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp là kế toán những nghiệp vụ do ảnh hưởng của thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trong thời gian hiện hành và trong tương lai của:a. Việc tịch thu hoặc thanh toán trong tương lai giá trị ghi sổ của những khoản mục gia sản hoặc nợ phải trả đã có được ghi thừa nhận trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp;

b. Những giao dịch với sự khiếu nại khác trong thời gian hiện tại đã có được ghi dấn trong báo cáo kết quả khiếp doanh.về nguyên tắc, khi ghi nhấn một gia sản hay nợ yêu cầu trả trong report tài thiết yếu thì doanh nghiệp lớn phải dự trù khoản tịch thu hay giao dịch thanh toán giá trị ghi sổ của gia sản hay số tiền nợ phải trả đó.

khoản thu hồi hay thanh toán giao dịch dự tính thường tạo cho số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp đề xuất trả trong tương lai lớn hơn hoặc nhỏ tuổi hơn đối với số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp nên nộp những năm hiện hành tuy nhiên khoản tịch thu hoặc thanh toán giao dịch này không có ảnh hưởng đến tổng số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp. Chuẩn chỉnh mực này yêu mong doanh nghiệp nên ghi dìm khoản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại cần trả hoặc gia sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại, nước ngoài trừ một vài trường hợp độc nhất định.chuẩn mực này yêu mong doanh nghiệp đề xuất kế toán những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh do ảnh hưởng về thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp của các giao dịch và những sự kiện theo cùng phương thức hạch toán cho chính những giao dịch và các sự khiếu nại đó.

Chuẩn mực kế toán số 18 – những khoản dự phòng, gia tài và nợ tiềm tàng–> ai cũng nên đọc, đặc trưng là chúng ta làm kế toán thuế và kế toán tổng

Mục đích của chuẩn chỉnh mực này là khí cụ và phía dẫn những nguyên tắc, cách thức kế toán các khoản dự phòng, gia sản và nợ tiềm tàng, gồm: qui định ghi nhận; khẳng định giá trị; các khoản bồi hoàn; biến đổi các khoản dự phòng; sử dụng các khoản dự phòng; áp dụng nguyên tắc ghi thừa nhận và xác định giá trị các khoản dự phòng làm cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính.

Chuẩn mực này áp dụng cho tất cả các công ty lớn để kế toán những khoản dự phòng, gia sản và nợ tiềm tàng, ngoại trừ:a) những khoản mục tạo nên từ những hợp đồng thông thường, ko kể những hợp đồng có rủi ro lớn;a) phần nhiều khoản mục đã hình thức trong các chuẩn mực kế toán tài chính khác.03. Chuẩn chỉnh mực này sẽ không áp dụng cho những công cố tài chính (bao gồm cả lao lý bảo lãnh). Những công nạm tài chính áp dụng theo giải pháp của chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính về điều khoản tài chính.04. Khi tất cả một chuẩn mực kế toán khác đề cập cho một các loại dự phòng, gia sản và nợ tiềm tàng cụ thể thì doanh nghiệp đề xuất áp dụng chuẩn chỉnh mực đó.

Chuẩn mực kế toán tài chính số 19: phù hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm: Kỳ Thi Đánh Giá Năng Lực 2019 Đợt 2 019 Hai Đợt Thi, Kỳ Thi Đánh Giá Năng Lực 2019

Chuẩn mực này áp dụng đối với:a) kế toán hòa hợp đồng bảo hiểm (bao bao gồm cả vừa lòng đồng nhận tái cùng nhượng tái bảohiểm);b) các công ráng tài bao gồm với điểm lưu ý là bao gồm phần không bảo đảm gắn lập tức với hòa hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo đảm phát hành03. Chuẩn mực này không áp dụng cho kế toán các chuyển động khác của người sử dụng bảo hiểm, như: kế toán gia tài tài thiết yếu do các doanh nghiệp bảo đảm sở hữu với kế toán các công nuốm nợ tài chính do những doanh nghiệp bảo đảm phát hành dẫu vậy không gắn sát với vừa lòng đồng bảo hiểm.04. Chuẩn mực này không áp dụng đối với:a) giấy bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá;b) gia sản và những khoản nợ nên trả cho những người lao động;

Chuẩn mực kế toán số 21: Trình bày report tài chính–> ai ai cũng nên đọc, quan trọng đặc biệt là chúng ta làm kế toán tài chính trưởng cùng kế toán tổng hợp.

Ban hành và chào làng theo quyết định số 234/2003/qđ-btc ngày 30 tháng 12 năm 2003 của bộ trưởng bộ tài chính.

Mục đích của chuẩn mực này là lao lý và hướng dẫn những yêu cầu và phép tắc chung về bài toán lập cùng trình bày report tài bao gồm gồm: mục đích, yêu cầu, phép tắc lập report tài chính; kết cấu với nội dung chủ yếu của các báo cáo tài chính.

Chuẩn mực này vận dụng trong việc lập và trình bày report tài chính tương xứng với chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính việt nam.Chuẩn mực này vận dụng cho vấn đề lập với trình bày báo cáo tài chính của khách hàng và báo cáo tài chính hợp độc nhất của tập đoàn. Chuẩn chỉnh mực này được vận dụng cho việc lập và trình diễn thông tin tài thiết yếu tóm lược thân niên độ.Chuẩn mực này áp dụng cho toàn bộ các loại hình doanh nghiệp. Hầu hết yêu cầu bổ sung đối với report tài chính của các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức tài thiết yếu được phép tắc ở chuẩn mực “trình bày vấp ngã sung báo cáo tài bao gồm của ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự”.

Chuẩn mực kế toán tài chính số 22: trình diễn bổ sung báo cáo tài chính của các ngân sản phẩm và tổ chức triển khai tài bao gồm tương tự.

Ban hành và công bố theo ra quyết định số 12/2005/qđ-btc ngày 15 tháng 02 năm 2005 của cục trưởng cỗ tài chính

Mục đích của chuẩn chỉnh mực này là phép tắc và phía dẫn vấn đề trình bày bổ sung các thông tin quan trọng trong report tài chính của những ngân sản phẩm và tổ chức triển khai tài chính tương tự.

Chuẩn mực này áp dụng cho những ngân mặt hàng và tổ chức triển khai tài chính tương tự như (sau phía trên gọi bình thường là ngân hàng) bao gồm các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, những tổ chức tài chính tương tự như có hoạt động chính là nhận tiền gửi, đi vay với mục đích khiến cho vay và đầu tư trong phạm vi hoạt động vui chơi của ngân sản phẩm theo giải pháp của luật các tổ chức tín dụng thanh toán và các văn bản pháp công cụ khác về vận động ngân hàng.Chuẩn mực này gợi ý việc trình bày những thông tin quan trọng trong báo cáo tài chủ yếu riêng và report tài chính hợp nhất của các ngân hàng. Ngoài ra cũng khích lệ việc trình diễn trên thuyết minh báo cáo tài bao gồm những thông tin về kiểm soát và điều hành khả năng thanh toán và điều hành và kiểm soát rủi ro của những ngân hàng. So với những tập đoàn lớn có vận động ngân sản phẩm thì chuẩn mực này được áp dụng cho các vận động đó trên đại lý hợp nhất.Chuẩn mực này bổ sung cập nhật cho các chuẩn mực kế toán tài chính khác áp dụng cho các ngân mặt hàng trừ khi chuẩn mực kế toán và các quy định khác có quy định ngoại trừ.

Chuẩn mực kế toán số 23: những sự kiện tạo ra sau ngày chấm dứt kỳ kế toán năm–> ai cũng nên đọc, quan trọng đặc biệt là các bạn làm kế toán tài chính thuế với kế toán tổng hợp.

Ban hành và công bố theo quyết định số 12/2005/qđ-btc ngày 15 mon 02 năm 2005 của bộ trưởng cỗ tài chính

Mục đích của chuẩn mực này là hiện tượng và phía dẫn những trường thích hợp doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh report tài chính, các nguyên tắc và phương thức điều chỉnh báo cáo tài bao gồm khi bao hàm sự kiện phát sinh sau ngày dứt kỳ kế toán năm; giải trình về ngày phạt hành report tài chính và những sự kiện phát sinh sau ngày xong kỳ kế toán năm.nếu những sự kiện xảy ra sau ngày xong kỳ kế toán năm không tương xứng với nguyên tắc chuyển động liên tục thì công ty không được lập báo cáo tài thiết yếu trên cơ sở vận động liên tục.Chuẩn mực này vận dụng cho việc kế toán và trình bày thông tin về những sự kiện phát sinh sau ngày dứt kỳ kế toán năm.Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được đọc như sau:các sự kiện gây ra sau ngày dứt kỳ kế toán năm: là đầy đủ sự khiếu nại có tác động tích rất hoặc xấu đi đến report tài thiết yếu đã phát sinh trong khoảng thời hạn từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm mang đến ngày vạc hành báo cáo tài chính.

Chuẩn mực kế toán tài chính số 24: báo cáo lưu chuyển khoản tệ–> người nào cũng nên đọc, đặc biệt quan trọng là chúng ta làm kế toán thuế và kế toán tổng hợp.

Ban hành và chào làng theo ra quyết định số 165/2002/qđ-btc ngày 31 mon 12 năm 2002 của bộ trưởng bộ tài chính

Mục đích của chuẩn chỉnh mực này là điều khoản và phía dẫn những nguyên tắc, cách thức lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ.Chuẩn mực này áp dụng cho vấn đề lập cùng trình bày báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ.Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ là một phần tử hợp thành của báo cáo tài chính, nó đưa tin giúp fan sử dụng đánh giá các biến hóa trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng đổi khác của gia sản thành tiền, khả năng thanh toán với khả năng của người tiêu dùng trong việc tạo nên các luồng chi phí trong quy trình hoạt động.

báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ có tác dụng tăng khả năng reviews khách quan lại tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng và kĩ năng so sánh giữa các doanh nghiệp bởi vì nó loại trừ được các tác động của việc sử dụng các phương pháp kế toán khác nhau cho cùng thanh toán giao dịch và hiện nay tượng.

Báo cáo lưu chuyển khoản tệ dùng làm xem xét và dự đoán kĩ năng về số lượng, thời gian và độ tin cậy của những luồng tiền trong tương lai; dùng để làm kiểm tra lại các đánh giá, dự đoán trước phía trên về những luồng tiền; kiểm tra quan hệ giữa khả năng sinh lời với lượng lưu chuyển tiền thuần cùng những tác động của chuyển đổi giá cả.

Chuẩn mực kế toán số 25: report tài thiết yếu hợp nhất với kế toán khoản chi tiêu vào doanh nghiệp con.

Ban hành và ra mắt theo ra quyết định số 234/2003/qđ-btc ngày 30 mon 12 năm 2003 của cục trưởng cỗ tài chính

Mục đích của chuẩn chỉnh mực này là luật và hướng dẫn các nguyên tắc và cách thức lập cùng trình bày report tài chủ yếu hợp tốt nhất của một tập đoàn lớn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát điều hành của một doanh nghiệp mẹ cùng kế toán khoản chi tiêu vào công ty con trên báo cáo tài chủ yếu riêng của công ty mẹ.

Chuẩn mực này vận dụng để:– lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp độc nhất của một tập đoàn gồm nhiều doanh nghiệp chịu sự điều hành và kiểm soát của một doanh nghiệp mẹ;– kế toán các khoản đầu tư chi tiêu vào những công ty con trong report tài thiết yếu riêng của khách hàng mẹ.chuẩn mực này không quy định về:(a) phương thức kế toán hòa hợp nhất sale và tác động của việc hợp nhất kinh doanh đến câu hỏi hợp nhất báo cáo tài chính, bao gồm cả lợi thế dịch vụ thương mại phát sinh từ những việc hợp nhất kinh doanh (được công cụ trong chuẩn mực kế toán “hợp tuyệt nhất kinh doanh”);(b) kế toán các khoản chi tiêu vào công ty link (được biện pháp trong chuẩn mực kế toán tài chính số 07 “kế toán những khoản đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết”);

Chuẩn mực kế toán số 26: thông tin về các bên liên quan.

Ban hành và ra mắt theo đưa ra quyết định số 234/2003/qđ-btc ngày 30 tháng 12 năm 2003 của cục trưởng cỗ tài chính

Mục đích của chuẩn mực này là vẻ ngoài và phía dẫn những nguyên tắc và cách thức trình bày tin tức trong báo cáo tài thiết yếu về các bên tương quan và những giao dịch thân doanh nghiệp báo cáo với những bên liên quan.

Chuẩn mực này được áp dụng trong mối quan hệ với các bên liên quan và các giao dịch thân doanh nghiệp report với những bên liên quan. Hầu như yêu cầu của chuẩn mực này vận dụng cho các báo cáo tài chính của bạn báo cáo.chuẩn mực này chỉ áp dụng cho những quan hệ với các bên liên quan được luật trong đoạn 03 và được ngoại trừ ở vị trí 06.

Trong chuẩn mực này các trường đúng theo sau được xem như là các bên liên quan:(a) phần nhiều doanh nghiệp kiểm soát, hoặc bị kiểm soát trực tiếp hoặc loại gián tiếp thông sang 1 hoặc nhiều mặt trung gian, hoặc dưới quyền bị kiểm soát và điều hành chung với doanh nghiệp báo cáo (bao gồm doanh nghiệp mẹ, công ty con, những công ty con cùng tập đoàn);

Chuẩn mực kế toán số 27: báo cáo tài chính giữa niên độ.

Ban hành và chào làng theo quyết định số 12/2005/qđ-btc, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của cục trưởng cỗ tài chính

Mục đích của chuẩn chỉnh mực này là phương pháp nội dung về tối thiểu của một báo cáo tài bao gồm tóm lược thân niên độ, các nguyên tắc ghi dìm và nhận xét cần yêu cầu được vận dụng khi lập với trình bày report tài ở trung tâm niên độ. Báo cáo tài tại chính giữa niên độ được lập kịp thời và đáng tin cậy sẽ chất nhận được các công ty đầu tư, các chủ nợ với những người tiêu dùng khác làm rõ hơn về kỹ năng tạo ra những nguồn thu, những luồng tiền, về thực trạng tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Chuẩn mực này áp dụng cho các doanh nghiệp theo nguyên lý của luật pháp phải lập báo cáo tài thiết yếu quý.chuẩn mực này cũng rất được áp dụng cho các doanh nghiệp tự nguyện lập báo cáo tài ở trung tâm niên độ.doanh nghiệp buộc phải công khai báo cáo tài ở trung tâm niên độ theo hiệ tượng của pháp luật.

Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:kỳ kế toán giữa niên độ: là kỳ lập report tài chính tháng hoặc quý theo hiện tượng của pháp luật.báo cáo tài chính giữa niên độ: là báo cáo tài bao gồm gồm các report đầy đủ theo nguyên tắc trong chuẩn chỉnh mực kế toán số 21 “trình bày báo cáo tài chính” hoặc các report tài thiết yếu tóm lược nguyên tắc trong chuẩn mực này cho một kỳ kế toán giữa niên độ.

Chuẩn mực kế toán số 28: report bộ phận.

Ban hành và ra mắt theo đưa ra quyết định số 12/2005/qđ-btc, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của cục trưởng bộ tài chính

Mục đích của chuẩn chỉnh mực này là quy định phương pháp và cách thức lập báo cáo các thông tin tài chính theo cỗ phận, lĩnh vực marketing và các khoanh vùng địa lý khác nhau của công ty nhằm cung cấp người sử dụng report tài chính:a) hiểu rõ về tình hình vận động các năm ngoái của doanh nghiệp;b) reviews đúng về những rủi ro và ích lợi kinh tế của doanh nghiệp; vàc) chỉ dẫn những nhận xét hợp lý về doanh nghiệp.– nhiều doanh nghiệp hỗ trợ các nhóm sản phẩm và dịch vụ thương mại hoặc vận động trong các khu vực địa lý không giống nhau có phần trăm sinh lời, thời cơ tăng trưởng, triển vọng và rủi ro khủng hoảng khác nhau.

– thông tin về các loại sản phẩm, thương mại & dịch vụ tại các khoanh vùng địa lý không giống nhau được call là tin tức bộ phận. – – thông tin phần tử cần thiết cho việc reviews rủi ro và ích lợi kinh tế của người tiêu dùng có cửa hàng ở nước ngoài hoặc doanh nghiệp bao gồm phạm vi hoạt động trên các tỉnh, tp trong cả nước.

– thông tin bộ phận cũng cần thiết cho người sử dụng report tài chính.

Chuẩn mực kế toán số 29: đổi khác chính sách kế toán, cầu tính kế toán tài chính và những sai sót.

Mục đích của chuẩn mực này là chính sách và phía dẫn những nguyên tắc, cách thức kế toán và trình bày sự thay đổi trong các cơ chế kế toán, các ước tính kế toán tài chính và sửa chữa các không đúng sót để doanh nghiệp có thể lập cùng trình bày report tài bao gồm một giải pháp nhất quán. Chuẩn mực này cũng nhằm mục đích nâng cấp tính phù hợp, độ tin cẩn của các report tài chính của người sử dụng và tài năng so sánh các report tài chính của người tiêu dùng giữa các kỳ cùng với báo cáo tài chính của các doanh nghiệp khác.

Chuẩn mực này áp dụng để xử trí những đổi khác trong các chế độ kế toán, những ước tính kế toán tài chính và sửa chữa sai sót của các kỳ kế toán tài chính trước.Việc lựa chọn vận dụng các chế độ kế toán và trình diễn các chính sách kế toán được thực hiện theo luật pháp tại chuẩn mực kế toán số 21 “trình bày báo cáo tài chính”. Tác động về thuế của việc sửa chữa thay thế các không nên sót kỳ trước và điều chỉnh hồi tố so với những biến đổi trong chính sách kế toán được kế toán và trình bày cân xứng với chuẩn chỉnh mực kế toán số 17 “thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu.

Mục đích của chuẩn mực này là khí cụ và phía dẫn những nguyên tắc, phương pháp kế toán trong việc xác minh và trình bày lãi trên cổ phiếu nhằm mục đích so sánh hiệu quả chuyển động giữa những doanh nghiệp cp trong và một kỳ báo cáo và hiệu quả hoạt động của cùng một doanh nghiệp qua các kỳ báo cáo.

Chuẩn mực này được áp dụng cho việc tính và công bố lãi trên cổ phiếu tại những doanh nghiệp sau:– đang xuất hiện cổ phiếu ít nhiều hoặc cổ phiếu phổ thông tiềm năng được giao dịch công khai trên thị trường; và– sẽ trong quy trình phát hành cp phổ thông hoặc cổ phiếu phổ thông tiềm năng ra công chúng.

Trường hòa hợp doanh nghiệp phải lập cả report tài chủ yếu riêng và báo cáo tài bao gồm hợp nhất thì chỉ phải trình diễn thông tin về lãi trên cổ phiếu theo cơ chế của chuẩn chỉnh mực này trên report tài chính hợp nhất.

Trường hợp doanh nghiệp chưa hẳn lập báo cáo tài thiết yếu hợp nhất thì chỉ trình diễn thông tin về lãi trên cổ phiếu trên report kết quả chuyển động kinh doanh riêng của mình.

Download trọn bộ 26 chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính Việt Nam

https://www.quangphucau.com/download/chuan-muc-ke-toan-viet-nam.zip