Chỉ tiêu đại học kinh tế quốc dân 2020

     
*

TT

Ngành/Chương thơm trình học bằng giờ Việt

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ phù hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển chọn

2017

2018

2019

1

Kinch tế quốc tế

7310106

120

A00,A01,D01,D07

27,00

24,35

26,15

2

Kinc donước anh tế

7340120

120

A00,A01,D01,D07

26,75

24,25

26,15

3

Logistics cùng Quản lý chuỗi đáp ứng

7510605

60

A00,A01,D01,D07

-

23,85

26,00

4

Kế toán

7340301

240

A00,A01,D01,D07

27,00

23,60

25,35

5

Kiểm tân oán (tách ra từ bỏ ngành Kế toán)

7340302

120

A00,A01,D01,D07

Xem điểm trúng tuyển ngành kế toán

-

Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng bóc thành 03 ngành mới (6,7,8) sau đây:

-

-

A00,A01,D01,D07

26,00

22,85

25,00

6

Ngân hàng (tách bóc ra tự ngành TC-NH)

CT1

150

A00,A01,D01,D07

Xem điểm trúng tuyển ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng

7

Tài bao gồm công (tách bóc ra từ ngành TC-NH)

CT2

100

A00,A01,D01,D07

8

Tài chính công ty lớn (bóc ra từ bỏ ngành TC-NH)

CT3

150

A00,A01,D01,D07

9

Bảo hiểm

7340204

160

A00,A01,D01,D07

24,00

21,35

23,35

10

Marketing

7340115

250

A00,A01,D01,D07

26,50

23,60

25,60

11

Thương mại năng lượng điện tử

7340122

60

A00,A01,D01,D07

-

23,25

25,60

12

Kinc doanh thương mại

7340121

230

A00,A01,D01,D07

26,00

23,15

25,10

13

Bất đụng sản

7340116

130

A00,A01,D01,D07

24,25

21,50

23,85

14

Quản trị khách hàng sạn

7810201

60

A00,A01,D01,D07

26,00

23,15

25,40

15

Quản trị các dịch vụ du ngoạn và lữ hành

7810103

120

A00,A01,D01,D07

25,25

22,75

24,85

16

Quản trị gớm doanh

7340101

280

A00,A01,D01,D07

26,25

23,00

25,25

17

Quản trị nhân lực

7340404

120

A00,A01,D01,D07

25,75

22,85

24,90

18

Luật

7380101

60

A00,A01,D01,D07

25,00

-

23,10

19

Luật kinh tế tài chính

7380107

120

A00,A01,D01,D07

-

22,35

24,50

20

Kinc tế

7310101

200

A00,A01,D01,D07

25,50

22,75

24,75

21

Kinh tế cải tiến và phát triển

7310105

220

A00,A01,D01,D07

-

22,30

24,45

22

Thống kê kinh tế

7310107

120

A00,A01,D01,D07

24,00

21,65

23,75

23

Toán khiếp tế

7310108

60

A00,A01,D01,D07

23,25

21,45

24,15

24

Hệ thống lên tiếng quản lý

7340405

120

A00,A01,D01,D07

24,25

22,00

24,30

25

Công nghệ thông tin

7480201

120

A00,A01,D01,D07

-

21,75

24,10

26

Khoa học tập máy vi tính

7480101

60

A00,A01,D01,D07

24,50

21,50

23,70

27

Khoa học tập quản ngại lý

7340401

120

A00,A01,D01,D07

-

21,25

23,60

28

Quản lý công

7340403

60

A00,A01,D01,D07

-

đôi mươi,75

23,35

29

Quản lý tài nguyên và môi trường xung quanh

7850101

70

A00,A01,D01,D07

-

20,50

22,65

30

Quản lý khu đất đai

7850103

60

A00,A01,D01,D07

-

trăng tròn,50

22,50

31

Quản lý dự án

7340409

60

A00,A01,D01,B00

-

22,00

24,40

32

Kinch tế đầu tư

7310104

180

A00,A01,D01,B00

25,75

22,85

24,85

33

Kinch tế nông nghiệp

7620115

80

A00,A01,D01,B00

23,75

trăng tròn,75

22,60

34

Kinch tế tài nguyên thiên nhiên

7850102

110

A00,A01,D01,B00

24,25

20,75

22,30

35

Quan hệ công chúng

7320108

60

A01,D01,C03,C04

-

24,00

25,50

36

Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2)

7220201

140

A01,D01,D09,D10

34,42

30,75

33,65

37

Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2)

POHE

300

A01,D01,D07,D09

31,00

28,75

31,75

Các lịch trình học tập bởi tiếng Anh (môn tiếng Anh thông số 1)

1

Quản trị kinh doanh (E-BBA)

EBBA

160

A00,A01,D01,D07

25,25

22,10

24,25

2

Quản lý công với Chính sách (E-PMP)

EPMP

80

A00,A01,D01,D07

23,25

21,00

21,50

3

Định phí tổn Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary)

EP02

50

A00,A01,D01,D07

-

21,50

23,50

4

Khoa học tập dữ liệu vào Kinch tế và Kinh doanh (DSEB)

EP03

50

A00,A01,D01,D07

-

-

23,00

5

Kinc lợi nhuận (E-BDB)

EP05

50

A00,A01,D01,D07

-

-

23,35

6

Phân tích sale (BA)

EP06

50

A00,A01,D01,D07

-

-

23,35

7

Quản trị điều hành và quản lý tuyệt vời (E-SOM)

EP07

50

A01,D01,D07,D10

-

-

23,15

8

Quản trị unique với Đổi mới (E-MQI)

EP08

50

A01,D01,D07,D10

-

-

22,75

9

Công nghệ tài chủ yếu (BFI)

EP09

50

A00,A01,D07,B00

-

-

22,75

10

Kế toán tích hợp chứng chỉ nước ngoài (ACT-ICAEW)

EP04

50

A00,A01,D01,D07

-

-

24,65

11

Kiểm toán tích hợp chứng từ thế giới (AUD-ICAEW)

EP12

50

A00,A01,D01,D07

Chương trình new, ngành Kiểm toán

12

Kinh tế học tài chính (FE)

EP13

50

A00,A01,D01,D07

Cmùi hương trình mới, ngành Kinh tế

Các chương trình học bằng giờ đồng hồ Anh (môn giờ Anh hệ số 2)

1

Khởi nghiệp cùng trở nên tân tiến kinh doanh (BBAE - giờ đồng hồ Anh hệ số 2)

EP01

120

A01,D01,D07,D09

-

28,00

31,00

2

Quản trị khách sạn thế giới (IHME - giờ đồng hồ Anh hệ số 2)

EP11

50

A01,D01,D09,D10

-

-

33,35

3

Đầu bốn tài chủ yếu (BFI - giờ Anh thông số 2)

EP10

50

A01,D01,D07,D10

-

-

31,75

4

Logistics với Quản lý chuỗi đáp ứng tích phù hợp chứng từ quốc tế (LSIC – tiếng Anh hệ số 2)