Cách tính độ phóng đại của kính hiển vi

     

< quan niệm độ phóng đại> thân độ phóng đại của Mircoscope cùng độ thổi phồng của Kính hiển vi đang khác nhau, không giống nhau.

Độ phóng đại của Kính hiển vi là độ thổi phồng tuyệt đối,

dù cho nhà sản xuất tất cả khác đi chăng nữa thì nếu độ phóng đại giống nhau thì sẽ có cùng trường nhìn. (Đây là độ thổi phồng tuyệt đối.) tuy nhiên, với Microscope thì mặc dù rằng độ phóng đại tất cả giống nhau, thì trường chú ý sẽ khác biệt tùy theo nhà sản xuất. (Độ phóng đại tương đối.)

■ ĐỘ PHÓNG ĐẠI CỦA KÍNH HIỂN VI Độ cường điệu của kính hiển vi được tính theo phương pháp sau. Độ phóng đại quang học tập (Độ phóng đại của thứ kính)×(Độ phóng đại của thị kính) Độ phóng đại của Kính hiển vi=Độ phóng đại quang quẻ học。 (Với Kính hiển vi của hình phía dưới, gồm độ thổi phồng vật kính 10 lần x độ thổi phồng của thị kính 10 lần thì độ thổi phồng quang học là 100 lần. )

*

Ngay cả trong trường thích hợp kính hiển vi, khi gắn thêm camera vào, thì có thể được thể hiện bao hàm cả độ thổi phồng màn hình.  (vui lòng tham khảo 「Cách tính độ cường điệu của Camera cần sử dụng cho Kính hiển vi」)

■ ĐỘ PHÓNG ĐẠI CỦA MICROSCOPE Để dễ đọc thì có ví dụ mang đến Microscope có gắn vật kính. trước tiên là phương pháp tính độ thổi phồng quang học thì cũng như Kính hiển vi Độ phóng đại quang học (Độ phóng đại của thiết bị kính)× (Độ phóng đại của ống kính) ( Như Microscope vào hình thì độ cường điệu của thiết bị kính là 10 lần x độ cường điệu ống kính 2 lần thì độ phóng đại quang học đã là trăng tròn lần. )

*

Tuy nhiên, vào đây còn tồn tại độ phóng đại của màn hình hiển thị Độ phóng đại tổng hòa hợp = Độ phóng đại của màn hình × Độ cường điệu quang học Cảm biến ảnh 1/2 inch và màn hình 17 inch thì độ phóng đại màn hình hiển thị sẽ là 54.

(vui lòng tham khảo「Độ cường điệu của Microscope」)

Độ phóng đại tổng vừa lòng =Độ phóng đại của màn hình hiển thị × Độ thổi phồng quang học

=54 × 20= 1080 lần

bắt lại, nếu kích thước màn hình hoặc kích cỡ cảm biến hình ảnh thay đổi thì độ phóng đại cũng sẽ thay đổi. (Khi coi Catalog của những nhà sản xuất thì chắc hẳn rằng sẽ bao gồm ghi chú như 「tương đượng với màn hình ○○inch」)

*


Bạn đang xem: Cách tính độ phóng đại của kính hiển vi

*
Tác giả sdsstaffvĐăng vào trong ngày 2018.1.222018.10.22Danh mục VỀ KÍNH HIỂN VI

Điều hướng bài bác viết


Xem thêm: Phân Tích Ma Trận Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Hóa :: Trắc Nghiệm Trực Tuyến

Trước nội dung bài viết trước: CAMERA GigE LÀ GÌ
Trang sau bài bác tiếp theo: ĐIỀU CHỈNH CƠ BẢN CỦA KÍNH HIỂN VI