Cách tạo bảng trong access 2010

     

Các kiểu dữ liệu của trường dữ liệu (field), khóa chính, khóa nước ngoài các cấu hình thiết lập Lookup trong quy trình tạo bảng MS Access


Trong phần này đã tìm hiểu cụ thể hơn về những bảng tài liệu MS Access, các kiểu dữ liệu và sự links giữa những bảng.

Bạn đang xem: Cách tạo bảng trong access 2010

Một số khái niệm tương quan đến bảng (table) trong Access

Bảng (Table) là chỗ lưu trữ tin tức dữ liệu các đối tượng người tiêu dùng quản lý. Bảng có cấu tạo hai chiều gồm những dòng (Record - phiên bản ghi - hàng) và các cột (Field - trường dữ liệu)

Ví dụ, bảng HOCSINH lưu trữ thông tin về đối tượng người tiêu dùng học sinh gồm những trường dữ liệu (field): HOCSINHID, Ho, Ten, Ngaysinh, Dantoc, Noisinh, Diachi

Mỗi đối tượng người tiêu dùng học sinh được trình diễn trong một bản ghi (Record, dòng) dữ liệu. Bảng có thể có nhiều, một hoặc không tồn tại record nào.

*

Trong một database thường có không ít bảng, từng bảng lưu trữ dữ liệu của một đối tượng người tiêu dùng nào đó, những đối tường này có thể có quan hệ với nhau.

*

Ví dụ, bảng LOP và bảng HOCSINH có contact một - nhiều. Từng lớp có nhiều học sinh, mỗi học sinh thuộc về một lớp


Khóa thiết yếu - Primary Key

Khóa chủ yếu (primary key) là trường tài liệu (cột) có mức giá trị tuyệt nhất giữa các hàng (record). Khóa chủ yếu để xác định chính xác Record nào đó trong bảng, nên những khi ứng dụng hãy lựa chọn 1 loại dữ liệu chuyên biệt làm sao đó làm khóa chính, ví như bảng về thành phầm thì chọn mã sản phẩm, bảng về nhân viên thì là mã nhân viên cấp dưới (hoặc số CMT) ... Lấy ví dụ bảng HOCSINH tất cả một cột - trường tài liệu là HOCSINHID làm khóa chính, nó xây đắp là một số lượng duy độc nhất vô nhị - dành cho từng học sinh - biết khóa chính sau đây sẽ hối hả tìm đến Record chứa khóa chính đó. Trong sơ thứ quan hệ nghỉ ngơi trên, trường tất cả ký hiệu khóa xe là khóa chính của bảng. Cách thiết lập cấu hình khóa thiết yếu cho bảng tại phần sau.

Khóa ngoại - Foreign key

Khóa ngoại là trường (cột) dữ liệu chứa những giá trị tham chiếu (trỏ đến) một khóa chính của bảng khác. Việc tạo thành các cột (trường) là khóa ngoại sẽ xuất hiện nên mối quan hệ giữa những bảng.

Như sơ trang bị trên, bảng DIEM bao gồm trường HOCSINHID là khóa ngoại, nó tham chiếu mang lại khóa bao gồm HOCSINHID của bảng HOCSINH, từ đó mỗi điểm xác minh được của học viên nào, tương tự có ngôi trường MONHOCID là khóa nước ngoài tham chiếu mang lại bảng MONHOC

Tạo bảng vào Access


Khi đã kim chỉ nan được buộc phải tạo một bảng, bảng gồm các trường dữ liệu gì thì bước đầu tạo bảng bằng cách chọn mục Create trên thực đơn Ribbon.

Xem thêm: " Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai Diễn Viên, ‘Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai

Bạn rất có thể chọn Table - để chế tác bảng và vào ngày cơ chế Datasheet View để xây cất bảng, ở cơ chế này bạng vẫn quan sát bảng dạng như bảng tính - từ kia thêm các cột

Chọn thực đơn Table kiến thiết để sinh sản bảng new và vào ngay chính sách Design View - Ta vẫn sử dụng chế độ tổng quát mắng này khi tạo, kiến tạo bảng


*

Field Name - Định nghĩa cột (trường dữ liệu trong bảng) Data Type - lựa chọn kiểu dữ liệu của trường (xem những kiểu tài liệu ở dưới) description - mô tả tin tức thêm về trường, chứa các thông tin nhằm đọc lại biết được mục tiêu dữ liệu Fiel Properties - tùy chỉnh thiết lập các nằm trong tính đến trường dữ liệu, nó gồm tất cả hai nhóm General - tin tức chung, tùy trực thuộc vào kiểu tài liệu của trường mà tin tức chung có các mục không giống nhau như định dạng hiện thị dữ liệu, form size dữ liệu, cực hiếm mặc định ... Lookup - khẳng định các nguồn tài liệu và format hiện thị nếu cần thiết
*

Các hình trạng dữ liệu

Khi tạo những trường đến bảng, chọn kiểu dữ liệu phù hợp rất quan liêu trọng, nó bảo vệ CSDL quản lý và vận hành hiểu quả:

Kiểu dữ liệu Mô tả Kích cỡ
Short Text Nó còn là một Text ở bản 2007 - 2010, biểu diễn dữ liệu dạng chữ (tên người, thương hiệu sản phẩm, title ...) về tối đa 255 cam kết tự.
Long Text còn là kiểu Memo (2007 - 2010). Để màn biểu diễn cả câu văn, đoạn văn dài. Đến 1GB
Number các dữ liệu dạng số 1, 2, 4, 8, or 16 byte
Date/Time màn trình diễn ngày với tháng 8 bytes.
Currency dữ liệu số, dạng chi phí tệ, trình diễn số chính xác 4 số sau vết chấm. 8 bytes.
AutoNumber Dạng số duy nhất, tự động hóa sinh ra vì Access 4 bytes.
Yes/No Kiểu ngắn gọn xúc tích Boolean (true/false); Access lưu lại nó bên dưới dạng số, 0 là false và -1 là true 1 byte.
Attachment Lưu những loại tài liệu file như những file hình ảnh, tài liệu, bảng tính ...

Tới 2 GB.

Thực hành tạo những bảng dữ liệu

Phần này tiến hành tạo nên các bảng cho 1 ứng dụng làm chủ học sinh đối chọi giản. Trước tiên nó gồm các bảng có quan hệ với sơ đồ ở chỗ trên.

Bảng NIENKHOA

Cấu trúc bảng

tên cột (Field Name) Kiểu tài liệu (Data Type) chú thích
KHOAID AutoNumber Khóa chính, số auto tăng. Để thiết bật/tắt là khóa chính, chọn dòng mang tên trường rồi bấm chọn Primary Key hoặc đề xuất chuột vào thương hiệu trường và chọn Primary Key
*
NamNH Date/Time Năm nhập học, dạng hình ngày - giờ. Định dạng ngôi trường này hiện thị năm học (không hiện thị lên ngày, thánh).

Định dạng hiện thị lên ngày tháng điền các dòng định dạng phù hợp vào mục Format, các ký hiệu hoàn toàn có thể kết vừa lòng gồm:


Ở trường này chỉ hy vọng hiện thị năm, yêu cầu nhập vào Format là yyyy

TenKhoa Short Text kiểu dáng Text, chọn kích cỡ 10 cam kết tự (Field Size), gồm đánh chỉ mục, ko được trùng giá trị, chiếc chữ có chiều nhiều năm khác 0

Chọn kiểu tài liệu là Text (Short Text), tiếp đến ở mục trực thuộc tính, đội General chọn: Field size là 10 - để tùy chỉnh dài tối đa 10 ký tự, mục Allow Zezo length lựa chọn là No để không có thể chấp nhận được bỏ trống dữ liệu này. Trên mục Indexed chọn Yes (No Duplicates) cho biết dữ liệu này được chỉ mục, không có thể chấp nhận được trùng dữ liệu.

*

Sau khi tạo nên bảng, gìn giữ với tên NIENKHOA thực hiện nhập tài liệu trực tiếp mẫu

*

Bảng NGANH

Bảng trình diễn về các ngành học: tên ngành học, mã ngành, số thời gian học. Cấu trúc tạo bảng như hình dưới

*

Đối với ngôi trường nào cần thiết lập cực hiếm mặc định thì điền quý giá mặc định nghỉ ngơi mục mặc định Value của trực thuộc tính trường

Sau khi tạo thành bảng nhập dữ liệu mẫu sau:

*

Bảng LOP

Bảng này thống trị danh sách các lớp học, từng lớp có tên lớp, và tất cả khóa ngoại tham chiếu mang đến bảng NIENKHOA và NGANH, phần này vẫn chưa thiết lập cấu hình các liên kết bảng nên sẽ tạo nên bảng này với kết cấu như sau:

*

Thiết lập Lookup mang lại trường NGANHID

Một trường tài liệu có thể tùy chỉnh thuộc tính Lookup mang đến nó, trực thuộc tính này góp tham chiếu mang đến một nguồn dữ liệu khác trong quá trình nhập liệu (có thể tùy chỉnh một ComboBox, ListBox để nhập liệu). Lấy ví dụ cột NGANHID đã tham chiếu đến bảng NGANH cùng trường NGANHID của bảng đó nhằm hiện thị một danh sách những giá trị, tuyển chọn được khi biên soạn thảo. Từng bước cấu hình thiết lập như sau:

lựa chọn Display Control là combo Box : một số loại này hiện lên một hộp danh sách đổ xuống để lựa chọn Chọn Row Source Type là Table/Query - có nghĩa là nguồn dữ liệu từ bảng, hoặc các Query Row Source là các truy vấn mang ra dữ liệu - giải pháp viết các truy vấn sẽ trình diễn sau. Ở đây ao ước tham chiếu mang đến bảng nào, hãy điền thương hiệu bảng kia vào. Điền là NGANH, nó sẽ xem thêm các dòng dữ liệu của bảng ngành Bound Column là sản phẩm tự cột cần links dữ liệu, tại đây cột NGANHID của bảng NGANH là quý giá tham chiếu, cột này có vị trí tiên phong hàng đầu - buộc phải điền 1 Column Count là số cột - tính từ bỏ cột 1 đề xuất lấy dữ liệu đưa vào combo Box. Buộc phải lấy cột 1 cùng 2 (tức cột NGANHID cùng TENGANH)

Làm tương tự cho cột NIENKHOAID tham chiếu mang đến bảng NIENKHOA

Lúc này khi soạn thảo tài liệu bảng, nó xuất hiện full bộ Box hoàn toàn có thể chọn giá chỉ trị, hầu như giá trị này tham chiếu từ tài liệu bảng khác.

*

Để ý, nếu còn muốn ẩn đi cột thứ nhất chỉ hiện lên cột thiết bị hai (tên ngành) nhằm nhìn tài liệu trực quan lại hơn. Thì tất cả thể tùy chỉnh thiết lập độ rộng cột yêu cầu ẩn là 0cm vào ở trong tính Colunm Widths. Lấy ví dụ như 0cm;2cm có nghĩa cột 1 0cm, cột 2 rộng lớn 2cm (nhớ là cột trong combo Box). Kết quả sẽ là:

*

Dữ liệu mẫu

*

Bảng HOCSINH

Bảng này cai quản danh sách học viên các lớp, nó có các trường dữ liệu như sau:

*

LookUp mối cung cấp Value List

Trong trường giới tính GT nhận giá trị lô ghích YES/NO, ấn định nếu như là YES vậy nên NAM, với NO là Nữ. Mặc định thì tài liệu là checkbox (hộp kiểm để lựa chọn). Nếu như muốn thay hộp kiểm này bằng combo Box để sở hữu một danh sách đổ xuống lựa chọn NAM/NỮ thì dùng Lookup với tùy chỉnh cấu hình như sau:

Display Control chọn full bộ Box Row Source Type chọn Value các mục Row Source liệt kê những giá trị của bảng nguồn, mỗi giá trị biện pháp nhau do dấu ;, chuỗi thì để trong dấu "" như bảng

-1 nam 0 NỮ thì điền vào -1;"Nam";0;"Nữ" Bound Column lựa chọn là 1, nghĩa là cột một là nguồn gán giá trị Colunm Widths chọn là 0cm;2cm; để ẩn -1, 0 giữ hiện thị Nam, phụ nữ tài liệu mẫu:

*

Bảng MONHOC

Bảng này để quản lý các môn học, cấu tạo như sau

*

Dữ liệu mẫu:

*

Bảng DIEM

Bảng này tàng trữ điểm của những môn học, kết cấu như sau:

*

Nạp tài liệu vào MS Access từ file Excel

Có thể hấp thụ dữ liệu từ 1 Worksheet vào một bảng của MS Access. Ví dụ tệp tin Excel, bao gồm worksheet tên HOCSINH như sau: bao gồm có dòng thứ nhất giống tên những cột của bảng HOCSINH vào Access.

*

Ví dụ, nhằm nạp tài liệu vào bảng HOCSINH, nhấn buộc phải chuột vào đối tượng bảng, lựa chọn import tự excel như hình dưới:

*

Trong cửa số hiện nay ra, chọn file excel đúng cấu trúc, và tùy chỉnh cấu hình như hình để nạp:

*

File dữ liệu mẫu Excel cho bảng HOCSINH: tải về

Trên đấy là tạo một vài bảng mẫu, bài tiếp sau sẽ tiếp tục cấu hình thiết lập các dục tình và một số trong những thao tác cải thiện trên những bảng này.


Một số quan niệm cơ phiên bản về bảngTạo bảng trong AccessCác kiểu tài liệu AccessThiết lập là khóa chínhĐịnh dạng hiện lên ngày giờChỉ mục, ko được trùng dữ liệuThiết lập Lookup đến trường tài liệu nguồn TableThiết lập Lookup mang đến trường tài liệu nguồn Value ListNạp dữ liệu từ Exel vào Access