Các dạng toán tính nhanh nâng cao lớp 4

     

Bài tập Tân oán lớp 4: Dạng Toán tính nhanh được quangphucau.com soạn, chỉnh lý cùng tổng hòa hợp góp các em học sinh rèn luyện các dạng bài bác tính nkhô hanh trường đoản cú cơ bạn dạng cho tới cải thiện. Hi vọng tài liệu này góp các em học viên từ bỏ củng thay kiến thức, rèn luyện và cải thiện giải pháp giải bài xích tập Toán thù lớp 4, cũng tương tự giúp những thầy cô tất cả thêm tư liệu ra đề luyện tập cho học sinh. Mời các em thuộc các quý thầy cô thuộc tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Các dạng toán tính nhanh nâng cao lớp 4


Để nhân thể điều đình, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề về đào tạo và tiếp thu kiến thức những môn học tập lớp 4, quangphucau.com mời những thầy gia sư, những bậc prúc huynh với chúng ta học viên truy cập team riêng biệt dành riêng cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 4. Rất hy vọng nhận được sự cỗ vũ của những thầy cô cùng các bạn.


Những bài tập Tân oán lớp 4: Dạng toán tính nhanh

A. Một số phương pháp bắt buộc nhớ nhằm tiến hành tính nhanh

1. Tính chất của phnghiền cộng

+ Tính hóa học giao hoán: Lúc thay đổi chỗ các số hạng vào một tổng thì tổng ko núm đổi

a + b = b + a

+ Tính hóa học kết hợp: khi cùng nhị số cùng với số máy tía, ta hoàn toàn có thể cùng số trước tiên cùng với tổng của số thứ nhì và số thiết bị ba.

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)

2. Tính chất của phép trừ


+ Trừ một số cho một tổng: Muốn trừ một số cho 1 tổng ta có thể lấy số đó trừ đi một trong những được kết quả trừ tiếp số còn lại

a – (b + c) = (a – b) - c

+ Trừ một tổng cho một số: Muốn trừ một tổng mang lại một số, ta lấy một trong những hạng của tổng trừ đi số đó rồi cộng cùng với số hạng còn lại

(a + b) – c = (a – c) + b = (b – c) + a

3. Tính chất của phxay nhân

+ Tính chất giao hoán: lúc thay đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích ko biến đổi.

a x b = b x a

+ Tính chất kết hợp: khi nhân một tích hai số với số sản phẩm ba, ta hoàn toàn có thể nhân số trước tiên cùng với tích của số lắp thêm nhị và số thứ ba

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

+ Nhân với số 1: Số tự nhiên và thoải mái nào nhân với cùng một cũng bởi bao gồm số đó. Số 1 nhân cùng với một trong những tự nhiên làm sao đó đều bởi chính số đó.

a x 1 = 1 x a = a

+ Nhân một số với cùng 1 tổng: Muốn nhân một số trong những với một tổng, ta nhân số kia cùng với từng số hạng của tổng, rồi cộng các tác dụng lại với nhau.

Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược Cần Thơ 2013 : Trường Đh Y Dược Cần Thơ

a x (b + c) = a x b + a x c

+ Nhân một số trong những với một hiệu: Muốn nhân một vài với 1 hiệu, ta hoàn toàn có thể theo lần lượt nhân số đó với số bị trừ với số trừ, rồi trừ nhị tác dụng mang lại nhau

a x (b – c) = a x b – a x c

4. Tính hóa học của phxay chia

+ Chia một tổng cho 1 số: Khi phân tách một tổng đến một số trong những, nếu những số hạng của tổng phần đa chia không còn mang đến số phân tách thì ta có thể phân chia từng số hạng đến số phân tách, rồi cộng các tác dụng kiếm được lại cùng nhau.


(a + b) : c = a : c + b : c

+ Chia một hiệu cho 1 số: Muốn chia một hiệu mang đến một trong những, ta có thể lần lượt chia số bị trừ cùng số trừ cho số kia rồi trừ nhị công dụng lại cùng với nhau

(a – b) : c = a : c – b : c

+ Chia một trong những cho 1 tích: Lúc phân tách một số cho một tích nhì vượt số, ta rất có thể phân tách số đó cho 1 thừa số, rồi rước tác dụng tìm kiếm được phân tách tiếp cho vượt số cơ.

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b

+ Chia một tích cho 1 số: Lúc chia một tích hai vượt số mang lại một vài, ta hoàn toàn có thể đem một thừa số chia mang lại số đó (nếu như phân tách hết), rồi nhân công dụng cùng với vượt số cơ.

(a x b) : c = a : c x b = b : c x a

+ Chia mang lại số 1: Bất kì số thoải mái và tự nhiên như thế nào chia cho một cũng bằng thiết yếu nó

a : 1 = a

B. Những bài tập cải thiện lớp 4

Bài 1: Tính nhanh:

a, 237 + 357 + 763 b, 2345 + 4257 - 345
c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643 d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653
e, 2376 + 3425 - 376 - 425 g, 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

Bài 2: Tính nhanh:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 3: Tính nhanh:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525 b, 234 x 1257 - 234 x 257
c, 3876 x 375 + 375 x 6124 d, 1327 x 524 - 524 x 327
e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214 f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249
g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312 h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

Bài 4: Tính nhanh:

a, 4 x 125 x 25 x 8 b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125
c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25 d, 25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x trăng tròn x 5 x 125

Bài 5: Tính nhanh:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 b, 6 x 1235 x 20 - 5 x 235 x 24
c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143 d, 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

Bài 6: Tính nhanh:

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26 b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 7: Tính nhanh:

*

Bài 8: Cho A = 2009 x 425 và B = 575 x 2009. Không tính A cùng B, em hãy tính nkhô cứng kết quả của A + B?

C. Đáp án bài bác tập cải thiện Tân oán lớp 4

Bài 1: 

Hướng dẫn:

Sử dụng đặc điểm giao hoán cùng phối hợp của phxay cùng để giải bài bác tân oán.

Lời giải:

a, 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357

b, 2345 + 4257 - 345 = (2345 - 345) + 4257 = 2000 + 4257 = 6257

c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643 = (4276 + 5724) + (2357 + 7643) = 10000 + 10000 = 20000

d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

= 3145 + (2496 + 7504) + (5347 + 4653)

= 3145 + 10000 + 10000

= 3145 + 20000 = 23145

e, 2376 + 3425 - 376 - 425

= (2376 - 376) + (3425 - 425)

= 2000 + 3000 = 5000

g, 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

= (3145 - 145) + (4246 - 246) + (2347 - 347)

= 3000 + 4000 + 2000 = 9000

Bài 2: 

Hướng dẫn:

Mỗi tình dục thân tổng những số hạng kiểu như nhau cùng phép nhân:

 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 = 2 x 5

Lời giải:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 10 = 50

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 = 25 x 8 = 200

c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 = 45 x 4 + 15 x 4 = 180 + 60 = 240

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 

= (2 + 18) + (4 + 16) + (6 + 14) + (8 + 12) + 10

= 20 + trăng tròn + trăng tròn + 20 + 10 

= trăng tròn x 4 + 10 = 80 + 10 = 90

e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

= 125 + 125 + 125 + 125 - (25 + 25 + 25 + 25)

= 125 x 4 - 25 x 4

= 500 - 100 = 400

(Để coi tiếp tư liệu mời tải tài liệu về)

---------------------------------------------------------------

Ngoài Các dạng Toán thù thường gặp trong đề thi học kì 2 lớp 4 trên, những em học viên hoặc quý phú huynh còn hoàn toàn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Sử Địa, Khoa học tập theo chuẩn chỉnh thông tứ 22 của bộ Giáo Dục cùng các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán thù 4. Những đề thi này được quangphucau.com học hỏi với chọn lọc trường đoản cú những ngôi trường đái học bên trên cả nước nhằm đem về đến học sinh lớp 4 hầu hết đề ôn thi học tập kì 2 unique tốt nhất. Mời các em cùng quý prúc huynh cài miễn phí đề thi về cùng ôn luyện.