Các bài toán cộng trừ nhân chia lớp 4

     

Tân oán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng bài xích thói quen toán của các phxay tính nhân, phân tách, cùng, trừ. Cùng quangphucau.com học tập bài bác toán thù này nhé!Hôm ni quangphucau.com vẫn giải đáp các em học bài toán lớp 4 đặt tính rồi tính. Cùng giải các bài bác tập áp dụng và các bài tập thực hành nhằm củng vậy kỹ năng và kiến thức.

Bạn đang xem: Các bài toán cộng trừ nhân chia lớp 4

1. Hướng dẫn bài xích tập toán thù lớp 4 đặt tính rồi tính

1.1. lấy ví dụ như 1: Đặt tính và tính cùng với phxay nhân.

*

Thực hiện nay phnghiền nhân theo sản phẩm công nghệ tự từ cần qua trái ta có:

2 nhân 4 bởi 8, viết 8

2 nhân 2 bằng 4, viết 4

2 nhân 1 bởi 2, viết 2

4 nhân 4 bởi 16, viết 6 (bên dưới 4) lưu giữ 1

2 nhân 4 bởi 8 thêm một bởi 9, viết 9

4 nhân 1 bởi 4, viết 4

1 nhân 4 bằng 4, viết 4 (bên dưới 9)

1 nhân 2 bởi 2, viết 2

1 nhân 1 bởi 1, viết 1

Hạ 8

6 cùng 4 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1

2 cùng 9 bởi 11, 11 cộng 4 bởi 15, thêm một bởi 16, viết 6 ghi nhớ 1

4 cùng 2 bằng 6, thêm một bằng 7 viết 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

248 được call là tích riêng rẽ sản phẩm nhất

496 được điện thoại tư vấn là tích riêng sản phẩm công nghệ nhị. Tích riêng thứ 2 được viết lùi sang trọng phía trái một cột đối với tích riêng rẽ trước tiên. Vì đây là 496 chục

124 được call là tích riêng thứ bố. Tích riêng rẽ máy 3 được viết lùi thanh lịch bên trái một cột đối với tích riêng thứ 2. Vì đấy là 124 trăm.

1.2. lấy ví dụ như 2: Đặt tính rồi tính cùng với phép phân chia.

*

Chia theo lắp thêm trường đoản cú tự trái qua nên. Các bước lần lượt: phép chia - phxay nhân - phnghiền trừ. Ta có:

144 chia 17 bằng 8, viết 8

8 nhân 17 bằng 136, 144 trừ 136 bằng 8

Hạ 5 được 85, 85 chia 17 bởi 5

5 nhân 17 bằng 85, 85 trừ 85 bằng 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phép phân chia hết

1.3. ví dụ như 3: Đặt tính rồi tính cùng với phép cùng.

Quy tắc: Muốn nắn cùng nhì số tự nhiên ta rất có thể làm cho nhỏng sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao để cho các chữ số làm việc cùng một sản phẩm đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số nghỉ ngơi từng hàng theo máy từ bỏ từ nên sang trọng trái, tức là từ bỏ hàng đơn vị mang lại hàng trăm, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, …

*

Thực hiện phnghiền tính theo phép tắc ta có:

1.4. lấy ví dụ như 4: Đặt tính rồi tính với phxay trừ.

Xem thêm: Xem Trực Tiếp Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế Giới 2015, Trực Tiếp Bán Kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế Giới 2015

*

Quy tắc: Muốn trừ nhì số tự nhiên và thoải mái ta có thể có tác dụng nhỏng sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ làm sao để cho các chữ số sinh hoạt và một hàng đặt thẳng cột cùng nhau.

- Trừ những chữ số sinh hoạt từng sản phẩm theo vật dụng trường đoản cú từ yêu cầu sang trái, có nghĩa là trường đoản cú hàng đơn vị mang lại hàng chục, hàng trăm ngàn, hàng trăm, …

2. những bài tập vận dụng

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phxay tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phép chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phnghiền trừ

Đặt tính rồi tính với phxay trừ ko ghi nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

Đặt tính rồi tính với phnghiền trừ có lưu giữ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính cùng tính của phép cộng

Đặt tính rồi tính với phxay cùng ko nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

Đặt tính rồi tính cùng với phnghiền cộng có ghi nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay phnghiền tính theo sản phẩm từ trường đoản cú đề xuất qua trái ta có:

*

2 nhân 3 bởi 6, viết 6

2 nhân 5 bằng 10, viết 0 ghi nhớ 1

2 nhân 2 bởi 4 thêm một bởi 5,viết 5

7 nhân 3 bằng 21, viết 1 (bên dưới số 0) ghi nhớ 2

7 nhân 5 bằng 35 thêm 2 bằng 37, viết 7 lưu giữ 3

7 nhân 2 bởi 14 thêm 3 bằng 17, viết 17

1 nhân bởi 3, viết 3

1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

Hạ 6

0 cùng 1 bởi 1, viết 1

5 cộng 7 bởi 12, cùng 3 bởi 15, viết 5 nhớ 1

7 cộng 5 bằng 12 thêm một bởi 13, viết 3 lưu giữ 1

1 cùng 2 bởi 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 253 x 172 = 43516

*

0 nhân 146 bởi 06 nhân 6 bởi 36, viết 6 lưu giữ 3

6 nhân 4 bởi 24 thêm 3 bởi 27, viết 7 ghi nhớ 2

6 nhân 1 bởi 6 thêm 2 bởi 8, viết 8

1 nhân 146 bởi 146Hạ 6

7 cùng 6 bằng 13, viết 3 lưu giữ 1

8 cùng 4 bằng 12 thêm một bởi 13, viết 3 lưu giữ 1

Hạ 1 thêm 1 bằng 2

Vậy 146 x 160 = 23360

*

4 nhân 6 bởi 24, viết 4 ghi nhớ 2

4 nhân 4 bởi 16 thêm 2 bằng 18, viết 18

1 nhân 46 bằng 46Hạ 4

8 cộng 6 bởi 14, viết 4 lưu giữ 1

1 cùng 4 bằng 5 nhớ 1 bằng 6, viết 6

Vậy 46 x 14 = 644

*

5 nhân 35 bởi 5,viết 5 lưu giữ 3

5 nhân 3 bởi 15 thêm 3 bằng 18, viết 8 lưu giữ 1

5 nhân 8 bằng 40 thêm một bằng 41, viết 1 nhớ 4

5 nhân 1 bằng 5 thêm 4 bởi 9, viết 9

2 nhân 7 bằng 14, viết 4 (bên dưới số 8) nhớ 1

2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 thêm 1 bởi 3, viết 3

7 nhân 7 bằng 49, viết 9 (bên dưới số 4) nhớ 4

7 nhân 3 bởi 21 thêm 4 bởi 25, viết 5 nhớ 2

7 nhân 8 bằng 56, viết 6 lưu giữ 5

7 nhân 1 bởi 7 thêm 5 bằng 12, viết 12

Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

*

3 nhân 8 bởi 24, viết 4 ghi nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bằng 14,viết 4 ghi nhớ 13 nhân 8 bằng 24 thêm 1 bằng 25, viết 5 ghi nhớ 23 nhân 7 bởi 21 thêm 2 bằng 23, viết 3 lưu giữ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bởi 14, viết 4 ghi nhớ 13 nhân 1 bằng 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện nay phnghiền phân tách ta có:

*

12 phân tách 9 bằng 1, viết 1

1 nhân 9 bằng 9, 12 trừ 9 bởi 3

Hạ 5 được 35 phân tách 9 bởi 3,viết 3

3 nhân 9 bởi 27, 35 trừ 27 bởi 8

Hạ 4 được 84 phân chia 9 bằng 9, viết 9

9 nhân 9 bởi 81, 84 trừ 81 bằng 3

Hạ 6 được 36 chia 9 bằng 4, viết 4

4 nhân 9 bởi 36, 36 trừ 36 bằng 0

Hạ 2, 2 ko phân chia hết cho 9, viết 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

*

50 phân chia 6 bởi 8, viết 8

8 nhân 6 bằng 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 5 được 25 phân tách 6 bởi 4,viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 25 trừ 24 bằng 1

Hạ 6 được 16 phân tách 6 bởi 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bởi 4

Hạ 2 được 42 phân chia 6 bằng 7, viết 7

7 nhân 6 bằng 42, 42 trừ 42 bằng 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

*

247 phân tách 36 bằng 6, viết 6

6 nhân 36 bằng 216, 247 trừ 216 bởi 31

Hạ 5 được 315 chia 36 bằng 8, viết 8

8 nhân 36 bằng 288, 315 trừ 288 bằng 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

*

371 phân chia 99 bởi 3, viết 3

3 nhân 99 bằng 297, 371 trừ 297 bằng 74

Hạ 2 được 742 chia 99 bằng 7, viết 7

7 nhân 99 bằng 693, 742 trừ 693 bởi 49

Hạ 5 được 495 phân tách 99 bởi 5, viết 5

5 nhân 99 bởi 495, 495 trừ 495 bằng 0

Vậy 37125 : 99 = 375

*

437 phân chia 175 bởi 2, viết 2

2 nhân 175 bằng 350, 437 trừ 350 bằng 87

Hạ 5 được 875 phân chia 175 bằng 5, viết 5

5 nhân 175 bởi 875, 875 trừ 875 bằng 0

Vậy 4375 : 175 = 25

*

736 phân tách 416 bởi 1, viết 1

1 nhân 416 bởi 416, 736 trừ 416 bằng 320

Hạ 4 được 3204 phân tách 416 bởi 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 3204 trừ 2912 bởi 292

Hạ 5 được 2925 phân tách 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 2925 trừ 2912 bởi 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

*

800 chia 160 bằng 5, viết 5

5 nhân 160 bằng 800, 800 trừ 800 bằng 0

0 phân tách 160 bởi 0, viết 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện tại phxay tính theo vật dụng trường đoản cú trường đoản cú đề xuất qua trái ta có:

*

9 trừ 7 bởi 2, viết 25 trừ 4 bằng 1, viết 19 trừ 5 bằng 4, viết 42 trừ 0 bởi 2, viết 28 trừ 1 bằng 7, viết 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 18 trừ 3 bởi 5, viết 53 trừ 0 bằng 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 16 trừ 6 bởi 0, viết 05 trừ 4 bởi 1, viết 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

*

8 trừ 4 bởi 4, viết 45 trừ 2 bằng 3, viết 34 trừ 3 bằng 1, viết 17 trừ 6 bởi 1, viết 1hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

*

8 trừ 4 bởi 4, viết 47 trừ 3 bởi 4, viết 45 trừ 5 bởi 0, viết 0hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

*

13 trừ 6 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 118 trừ 9 bằng 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8 lưu giữ 112 trừ 4 bằng 8, trừ 1 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 117 trừ 8 bằng 9, trừ 1 bằng 8, viết 8 lưu giữ 116 trừ 6 bằng 10, trừ 1 bởi 9, viết 9 lưu giữ 15 trừ 4 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

*

10 trừ 8 bởi 2, viết 2 nhớ 17 trừ 5 bằng 2, 32 trừ 1 bởi 1, viết 112 trừ 7 bởi 5, viết 5 ghi nhớ 16 trừ 3 bởi 3, 3 trừ 1 bởi 2, viết 23 trừ 1 bằng 2, viết 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

*

13 trừ 7 bởi 6, viết 6 nhớ 116 trừ 9 bởi 7, 7 trừ 1 bởi 6, viết 6 ghi nhớ 17 trừ 6 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 014 trừ 5 bởi 9, viết 9 nhớ 16 trừ 0 bởi 6, 6 trừ 1 bởi 5, viết 5

Vậy 64763 - 5697 = 59066

*

10 trừ 9 bằng 1, viết 1 lưu giữ 117 trừ 9 bằng 8, 8 trừ 1 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 113 trừ 9 bởi 4, 4 trừ 1 bởi 3, viết 3 nhớ 19 trừ 0 bởi 9, 9 trừ 1 bằng 8, viết 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thựchiện tại phxay cùng trường đoản cú nên qua trái ta có:

*

2 cùng 7 bởi 9, viết 98 cùng 1 bởi 9, viết 96 cùng 2 bởi 8, viết 83 cộng 5 bởi 8, viết 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

*

0 cộng 9 bằng 9, viết 98 cộng 1 bằng 9, viết 92 cộng 6 bởi 8, viết 81 cộng 7 bởi 8, viết 84 cộng 3 bởi 7, viết 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

*

5 cộng 4 bởi 9, viết 97 cùng 2 bởi 9, viết 94 cùng 5 bằng 9, viết 98 cộng 1 bởi 9, viết 9hạ 2 xuống

Vậy 28475 + 1524 = 29999

*

9 cùng 0 bằng 9 viết 95 cùng 1 bởi 6 viết 67 cộng 2 bởi 9, viết 94 cộng 3 bởi 7, viết 78 cùng 1 bằng 9, viết 91 cùng 4 bằng 5, viết 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

*

2 cùng 9 bởi 11, viết 1 nhớ 19 cùng 4 bởi 13 thêm 1 bởi 14, viết 4 ghi nhớ 14 cùng 6 bởi 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 17 cộng 2 bởi 9 thêm 1 bằng 10, viết 0 lưu giữ 1hạ 1 thêm 1 bởi 2, viết 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

*

2 cộng 0 bằng 2, viết 29 cùng 9 bằng 18, viết 8 ghi nhớ 19 cộng 4 bằng 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 lưu giữ 13 cùng 8 bằng 11 thêm 1 bằng 12, viết 2 ghi nhớ 18 cộng 2 bởi 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 ghi nhớ 1Hạ 6 thêm một bằng 7, viết 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

*

6 cùng 8 bởi 14, viết 4 nhớ 15 cộng 5 bằng 10 thêm một bởi 11, viết 1 nhớ 17 cùng 7 bằng 14 thêm một bởi 15, viết 5 nhớ 1Hạ 93 thêm một bằng 94, viết 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. những bài tập thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi học tập kỳ 1 toán thù lớp 4.

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 4375trăng tròn - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng tính toán của 4 phép nhân, phân tách, cùng, trừ. Học xuất sắc dạng toán này em bắt buộc chuyên cần luyện bài xích tập với liên tục quan sát và theo dõi quangphucau.com nhằm cập nhật đều kiến thức hay nhé.