… là: A. (I) B. (I) và (II) C. (I) và (III) D. Cả 3 Câu 46. Cho các mệnh đề sau: (I) {2; 1; 3} = {1; 2; 3} (II) ∅ ⊂ ∅ (III) ∅ ∈ {∅} Mệnh đề đúng là: A. (I) B. (I) và (II) C. (I) và (III) D. Cả … http://NgocLinhSon.violet.vn 10/ 16 Câu 59. Cho hai mệnh đề: (I) R = R + ∪ R (II) R + ∩ R = {0} A. Chỉ có (I) đúng. B. Chỉ có (II) đúng. C. Cả (I) và (II) đều đúng. D. Cả (I) và (II) đều sai. Câu … nào sai? (I) C ⊂ B ⊂ A (II) C ⊂ D ⊂ A (III) D ⊂ B ⊂ A A. (I) B. (II) C. (III) D. (I) và (III) Câu 62. Tập hợp A có 3 phẩn tử. Vậy tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con? A. 2 B. 4 C. 8 D. 18 Câu 63….

Đang xem: Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 1

*

… Đ i số 10 TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV – Đ I SỐ 10 Câu 1: Trong các khẳng định sau, hãy chọn khẳng định đúng v i m i x: a. x 2 > x b. x 2 = x c. 2x 2 ≥ –x d. 2x 2 ≥ x 2 . Câu 2: Hãy chọn … c. 0 …

*

Xem thêm: Danh Sách Điểm Chuẩn Các Trường Đại Học Lấy Điểm Thấp Ở Hà Nội

Câu 100 . Tập hợp nào là tập rỗng ? A. {x ∈ Z / |x| — HẾT (I) B. (I) và (II) C. (I) và (III) D. Cả 3 Câu 46. Cho các mệnh đề sau: (I) {2 ; 1 ; 3} = {1 ; 2 ; 3} (II) ∅ ⊂ ∅ (III) ∅ ∈ {∅} Mệnh đề đúng là: A. (I) B. (I) và (II) C. (I) và (III) D. Cả 3 Câu … đònh sau, khẳng đònh nào sai ? (I) C ⊂ B ⊂ A (II)C ⊂ D ⊂ A (III) D ⊂ B ⊂ A A. (I) B. (II) C. (III) D. (I) và (III) Câu 62. Tập hợp A có 3 phẩn tử. Vậy tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con ? A. 2 B….

*

*

Xem thêm: Xem Tử Vi Năm 2017 Cho Tuổi Canh Tý Sinh Năm 1960 Nam Mạng, Xem Tử Vi 2017 Cho Tuổi Canh Tý 1960

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *