Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 1

     
... Là: A. (I) B. (I) với (II) C. (I) với (III) D. Cả 3 Câu 46. Cho những mệnh đề sau: (I) 2; 1; 3 = 1; 2; 3 (II) ∅ ⊂ ∅ (III) ∅ ∈ ∅ Mệnh đề đúng là: A. (I) B. (I) cùng (II) C. (I) cùng (III) D. Cả ... Http://NgocLinhSon.violet.vn 10/ 16 Câu 59. đến hai mệnh đề: (I) R = R + ∪ R - (II) R + ∩ R - = 0 A. Chỉ có (I) đúng. B. Chỉ tất cả (II) đúng. C. Cả (I) và (II) đông đảo đúng. D. Cả (I) và (II) hầu hết sai. Câu ... Làm sao sai? (I) C ⊂ B ⊂ A (II) C ⊂ D ⊂ A (III) D ⊂ B ⊂ A A. (I) B. (II) C. (III) D. (I) cùng (III) Câu 62. Tập hòa hợp A gồm 3 phẩn tử. Vậy tập phù hợp A tất cả bao nhiêu tập hòa hợp con? A. 2 B. 4 C. 8 D. 18 Câu 63....

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 1

*

... Đ i số 10 TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV – Đ I SỐ 10 Câu 1: trong các xác định sau, nên chọn khẳng định đúng v i m i x: a. X 2 > x b. X 2 = x c. 2x 2 ≥ –x d. 2x 2 ≥ x 2 . Câu 2: hãy chọn ... C. 0 ...
*

Xem thêm: Danh Sách Điểm Chuẩn Các Trường Đại Học Lấy Điểm Thấp Ở Hà Nội

... Câu 100 . Tập phù hợp nào là tập trống rỗng ? A. {x ∈ Z / |x| -- -- - -- - -- - -- - -- - -- HẾT -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- ... (I) B. (I) với (II) C. (I) với (III) D. Cả 3 Câu 46. Cho các mệnh đề sau: (I) 2 ; 1 ; 3 = 1 ; 2 ; 3 (II) ∅ ⊂ ∅ (III) ∅ ∈ ∅ Mệnh đề đúng là: A. (I) B. (I) với (II) C. (I) và (III) D. Cả 3 Câu ... đònh sau, khẳng đònh nào không nên ? (I) C ⊂ B ⊂ A (II)C ⊂ D ⊂ A (III) D ⊂ B ⊂ A A. (I) B. (II) C. (III) D. (I) và (III) Câu 62. Tập thích hợp A có 3 phẩn tử. Vậy tập hòa hợp A bao gồm bao nhiêu tập hợp bé ? A. 2 B....
*

*

*