Bài tập hóa lý 1 có lời giải

     
*
pdf

16 cách thức và kỹ thuật giải nhanh bài bác tập trắc nghiệm và những công thức giải cấp tốc trắc nghiệm Hóa học: Phần 1


Bạn đang xem: Bài tập hóa lý 1 có lời giải

*
pdf

Đề thi test THPT đất nước môn chất hóa học năm 2020 gồm đáp án - Sở GD&ĐT tỉnh hà tĩnh (Mã đề 008)


*
pdf

Đề thi demo THPT tổ quốc môn chất hóa học năm 2020 gồm đáp án - Sở GD&ĐT thành phố hà tĩnh (Mã đề 006)


Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Năm 2020, Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

*
pdf

báo cáo " nghiên cứu và phân tích tổng hợp một trong những dẫn xuất 1,4-dihydropyridin dự kiến có hoạt tính sinh học "


Nội dung

BÀI TẬP HÓA LÝ 1CHƯƠNG 1. NGUYÊN LÝ 1Bài 1. Tính trở nên thiên nội năng của quy trình bay khá 1 kilogam nước ở ánh nắng mặt trời T= 423Kvà 1atm. Biết nhiệt cất cánh hơi của nước bởi 2109,2 kJ/kg (xem tương đối nước như khí lýtưởng và bỏ qua mất thể tích nước sống pha lỏng).Bài 2. Xác minh nhiệt đốt cháy 1 mol CH4 theo làm phản ứng:CH4 (k) + 2O2(k) = CO2 (k) + 2 H2O (l)Cho biết nhiệt sản xuất thành tiêu chuẩn H0298 (kJ/mol) của các chất CH4 (k), O2,(k),CO2(k) với H2O (l) lần lược là : -74,85; 0 ; -393,51 với -285,84Bài 3. Ở 25oC nhiệt chế tạo thành tiêu chuẩn chỉnh của H2O (l) theo phản bội ứng:H2 (k) + 1/2O2 (k) = H2O (l) là ΔHo298 = -68,37 kcal/mol.Biết Cp(H2) = 6,9 cal/mol.K, Cp(O2) = 7,05 cal/mol.K, Cp(H2O) = 18 cal/mol.K.Tính nhiệt tạo thành thành của H2O (l) sinh sống 90oC ?Bài 4. Triển khai trộn 100g nước sinh sống 90oC với 200g nước sinh hoạt 10oC, biết sức nóng dungriêng vừa phải của nước dạng lỏng là một trong những cal/g.K. Tính ánh nắng mặt trời của hệ khi đạt cânbằng?Bài 5. Mang đến phản ứng tổng thích hợp benzen như sau: 3C2H2 (khí) → C6H6 (lỏng) . đến biếtnhiệt sinh tiêu chuẩn của axetylen với benzen theo lần lượt là 54,194 với 11,72 Kcal.mol-1,Tính cảm giác nhiệt (ΔH) sinh hoạt điều kiện chuẩn chỉnh của bội nghịch ứng trên?Bài 6. Mang đến phản ứng tổng đúng theo benzen như sau: 3C2H2 (khí) → C6H6 (lỏng). đến biếthiệu ứng nhiệt đẳng áp (ΔH) sinh hoạt 100oC của phản nghịch ứng là -120,764 Kcal, Tính biếnthiên nội năng (ΔU) của phản bội ứng ở ánh nắng mặt trời trên?Bài 7. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm cho nóng tung 18g nước đá sinh hoạt 0oC với sauđó nâng lên đến nhiệt độ 30oC, biết nhiệt độ nóng tan của nước đá nghỉ ngơi 0oC là 1434,6cal/mol cùng Cp của nước lỏng là 7,2 cal.mol-1.K-1.Bài 8. Một khí nổ đựng trong một xylanh có piston nặng trĩu 5kg. Sau phát nổ pistonnâng lên 1,2m và tỏa ra một lượng nhiệt là 80 cal. Tính đổi mới thiên nội năng của khí?Bài 9. Cho 450g tương đối nước dừng tụ làm việc 100oC bên dưới áp suất 1 atm. Sức nóng hóa khá củanước ở nhiệt độ này là 539 cal/g. Tính công (W) của quá trình này ?Bài 10. Cho 450g tương đối nước ngưng tụ ở 100oC bên dưới áp suất 1 atm. Biết nhiệt độ ngưngtụ của nước ở ánh sáng này là -539 cal/g, Tính sức nóng lượng Q của quá trình này?Bài 11. Cho các phản ứng:1) 2H2(k) + O2(k) = 2H2O(l)H = -68,317kcal/mol 2) C(grafit) + O2(k) = CO2(k)H = -94,05kcal/mol3) CH4(k) + 2O2 (k) = CO2(k) + 2H2O(k) H = -212,8kcal/molTính nhiệt sản xuất thành của CH4?Bài 12. Cho phản ứng:N2(k) + O2(k) = 2NO(k)0Ơ 298 K cảm giác nhiệt đẳng tích là bao nhiêu?H0298 = 190 kJBài 13. Một hệ hấp thụ một lượng nhiệt độ 100 kJ. Nội năng hệ tăng 150 kJ .Vậy trongbiến thay đổi trên, công của hệ là bao nhiêu?Bài 14. Tính biến chuyển thiên nội năng của quy trình bay tương đối 1 kilogam nước làm việc T= 4230K và1atm. Biết nhiệt cất cánh hơi của nước bởi 2109,2 kJ/kg. Xem khá nước như khí lýtưởng và làm lơ thể tích nước lỏng:Bài 15. Đốt cháy grafit nhận được 5,5g khí CO2 làm thoát ra 11,8 kcal. Tính sức nóng tạothành tiêu chuẩn H0298 (tt) (kcal/ mol) khí CO2 ?Bài 16. Khẳng định hiệu ứng nhiệt độ H của quy trình biến than chì thành kim cương:C (grafit)  C ( kim cương) + H = ?.Biết :C (grafit ) + O2(k) = CO2(k) H1 = -94,052 kcalC (kim cương) + O2(k) = CO2(k) H2 = - 94,505 kcalBài 17. Sức nóng trung hoà NaOH và NH4OH bằng axit HCl khớp ứng bằng -57456 và-51534 kJ/mol. Tính nhiệt phân ly của NH4OH?Bài 18. Mang lại phản ứng:Zn(r ) + H2SO4 ( aq) = H2(k) + ZnSO4 (aq)Tính QV,293 ?Qp,298 = -142956JBài 19. Hoà chảy 10g muối bột khan CaCl2(M=111) vào số lượng nước đủ lớn toả ra 1lượng sức nóng 6,83kJ, còn kết hợp 10g tinh thể CaCl2.6H2O(M=219) trong cùng điềukiện thì hấp thụ một lượng nhiệt 0,87kJ. Hãy tính biến hóa thiên entanpi H của vượt trìnhhình thành tinh thể ngậm nước từ muối bột khan?Bài 20. Khi hoà rã 32g CuSO4 (M=160)khan trong một lượng nước đủ khủng thì phân phát ra1 lượng nhiệt 13,221kJ. Còn khi hòa tan 50g tinh thể CuSO45H2O(M=240)vào nước vào cùng điều kiện thì hấp thụ một lượng nhiệt 2,343kJ. Xác định nhiệthydrat hoá đồng sulfat?CHƯƠNG 2. NGUYÊN LÝ 2 Bài 1. Tiến hành trộn 100g nước sinh hoạt 100oC với 200g nước sinh sống 25oC, biết sức nóng dungriêng vừa phải của nước dạng lỏng là 1 trong cal/g.K và ánh nắng mặt trời của hệ khi đạt cânbằng là 50oC. Xem hệ là hệ cô lập, tính biến đổi thiên entropy của toàn hệ ?Bài 2. Một bình kín đáo hai ngăn, chống thứ nhất có thể tích 0,1 m3 chứa oxi, phòng thứhai rất có thể tích 0.4 m3 đựng Nitơ. Nhì ngăn hầu như ở cùng một điều kiện về nhiệt độ độ17oC cùng áp suất 1,013.105 N/m2. Tính biến chuyển thiên entropi khi hai khí khuếch tán vàonhau?Bài 3. Một khí lý tưởng thuở đầu ở 250K, 1atm và rất có thể tích là 10 lít. Khi nén thuậnnghịch đẳng nhiệt độ khí này thì entropy sút 5J/K, tính thể tích sau khi nén?Bài 4. Tiến hành trộn 100g nước sinh hoạt 100oC cùng với 200g nước sinh hoạt 25oC, biết nhiệt dungriêng trung bình của nước dạng lỏng là một trong những cal/g.K và ánh sáng của hệ khi đạt cânbằng là 50oC. Xem hệ là hệ cô lập, tính biến chuyển thiên entropy của toàn hệ ?Bài 5. Mang lại phản ứng diễn ra như sau: 2CO (k) + O2 (k) = 2CO2 (k), biết biến thiênentanpy tiêu chuẩn của CO, O2 và CO2 lần lượt là -26416 cal/mol và -94052 cal/molvà entropy tiêu chuẩn chỉnh của co và CO2 lần lượt là 47,301 cal/mol.K, 49,003cal/mol.K với 51,06 cal/mol.K. Tính ΔScô lập của hệ này ?Bài 6. Tính biến chuyển thiên entropy của quá trình đun nóng đẳng áp 1 mol KBr từ 25oCđến 227oC, biết rằng trong khoảng nhiệt độ đó Cp (KBr) = 11,6 + 3,32.10-3Tcal/mol.Bài 7. Ở 25oC, entropy của lưu hoàng dạng thoi và dạng một xiên theo lần lượt là 7,62 và7,78 cal/mol.K, nhiệt cháy tương ứng là -70940 cùng -71020 cal/mol. Bỏ lỡ sự khácnhau về trọng lượng riêng của nhị dạng lưu hoàng trên, Tính ΔF của quá trình này ?Bài 8. Tính S lúc 1 mol hơi nước ngưng tụ thành nước lỏng làm việc 1000C, 1 atm. Chobiết nhiệt hóa tương đối của nước ở ánh sáng trên là 549cal/g.Bài 9. Tính trở nên thiên entropi S khi 1 mol nước đá khi nóng chảy trọn vẹn ở 1atm cùng 00 C. Biết quá trình này kêt nạp một sức nóng lượng 6003,7 J/mol.Bài 10. Tính biến chuyển thiên S trong quá trình đun nóng chảy 1 mol benzen. Mang lại biếtnhiệt lạnh chảy của benzen sinh hoạt 2780K là 9927 J/molBài 11. Mang đến phản ứng:CO(k) + H2O(k) = CO2(k) + H2(k)0Biết G 298 (kJ/mol) của những chất CO(k), H2O(k), CO2(k), H2(k) lần lược bằng:-137,14; -228,61; -394,6Tính G0298 (pư) ?CHƯƠNG 3. CÂN BẰNG HÓA HỌC Bài 1. Mang đến phản ứng thủy phân este axetat etyl:CH3COOC2H5 + H2O ↔ CH3COOH + C2H5OHNếu ban sơ số mol este bằng số mol nước thì khi cân đối có 1/3 lượng este bịphân hủy, tính hằng số cân đối của phản nghịch ứng thủy phân bên trên ?Bài 2. Mang lại phản ứng: CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 + H2O.Ở 100oC, hằng số cân bằng Kc = 4. Nếu cho 5mol axit axetit với 5mol rượu etylicphản ứng vào một bình kín ở 100oC thì khi cân bằng, số mol axit còn lại baonhiêu?Bài 3. Cho phản ứng:I2 (k) + H2(k)  2HI (k)Ở 4200K với thể tích không chũm đổi, hằng số cân đối Kc = 50. Mật độ đầu cácchất phản nghịch ứng là H2 = 1,5mol/l , I2 = 0,25 mol/l, HI = 5mol/l.Phản ứng bên trên sẽ ra mắt theo chiều nào?Bài 4. Khí N2O4 với khí NO2 cân bằng với nhau sinh hoạt 25oC với áp suất riêng rẽ phần tươngứng là 0,69 atm cùng 0,31 atm. Tính hằng số thăng bằng Kp của bội nghịch ứng N2O4 = 2NO2ở 65oC nếu hiệu ứng nhiệt trung bình của phản bội ứng này trong vòng nhiệt độ từ25oC đến 65oC là 14965 cal.Bài 5. Hỗn hợp N2O4 = 2NO2 thăng bằng với nhau ở 25oC với áp suất riêng biệt phầntương ứng là 0,69 atm cùng 0,31 atm. Tính áp suất hơi riêng phần của NO2 sống 25oC khicân bởi nếu áp suất ban đầu của N2O4 là 10 atm.Bài 6. đến phản ứng thuận nghịch trong dung dịch nước:A + B  C + 2DHằng số cân băng Kc = 1. Một hệ có nồng độ CA = CB = 0,001M và Cc = Cd =0,01M. Hãy cho thấy chiều của phản bội ứng trên?Bài 7. đến phản ứng:CO(k ) + H2O(k) = CO2 (k) + H2 (k)0Ở 1000 K, áp suất không đổi,hằng số cân đối của phản bội ứng là 1,4. Ở ánh nắng mặt trời nầyhỗn hợp tất cả thành phần mol:50% CO, 5%H2O, 20% CO2 với 25% H2. Hãy cho thấy thêm chiều phản ứng ?Bài 8. Mang đến phản ứng:H2(k) + I2 (k) = 2HI(k)0Ở 420 K cùng thể tích không đổi, hằng số vận tốc phản ứng Kc = 50. Nồng độ các chấtphản ứng ban đầu: (H2) = 2mol/l, (I2) = 5mol/l, (HI) = 10 mol/l. Cho thấy thêm chiềuphản ứng?Bài 9. Mang lại phản ứng:A(k) + B(k ) )  C(k) + D( k) với H