Bài tập conjunction có đáp án

     

Các chúng ta hẳn đã biết, vào tiếngViệtcũng có những từ được dùng làm liên kết các từ, nhiều từ, mệnh đề...với nhau ví như và, cho...thì giờ Anh cũng ko ngoại lệ. Các bạn cần để ý đến liên từ này nhằm câu được mượt mà, không hề thiếu và lắp skeets.

Bạn đang xem: Bài tập conjunction có đáp án

Bài học bên dưới đây sẽ giúp bạn làm quen với liên trường đoản cú cùng bài bác tập để thực hành - nhớ thọ hơn.

Xem lại bài học kinh nghiệm cũ:

I. LIÊN TỪ LÀ GÌ?

Liên tự là từ vựng áp dụng để links 2 từ, nhiều từ hoặc mệnh đề lại với nhau.

Cùng coi video:

Cóba các loại liên từ thịnh hành như bên dưới đây.

1. Liên từkết hợp

Đây là phần nhiều liên từ dùng để nối từ loạihay nhiều từ/nhóm từ cùng một loại và cũng có thể là phần lớn mệnh đề đồng bậc nhau với nhau.

Ví dụ liên từ dùng để làm nốidanh từ - danh từ, rượu cồn từ - cồn từ ....Trong trường hòa hợp dùng cho các mệnh đề thì trước liên từ có thêm vết phẩy.

Danh sách các liên từ phối hợp phổ biến:

- for (vì, cho)

- and (và)

- nor (không)

- but (nhưng)

- or (hoặc)

- yet (nhưng)

E.g:

- You & I have the same bag: chúng ta và tôi có chiếc túi như là nhau

- I likethis phonebutI don"t have enough money lớn buy it : Tôi thích dế yêu này dẫu vậy tôi không tồn tại đủ tiền thiết lập nó.

2. Tương liên từ

Tương liên trường đoản cú mà các bạn hay chạm chán là kiểu có hai từ trở lên trên như both...and. Đây là liên từ bỏ được tạo thành bởi sự kết hợp của liên từ với từ khác.

Tương liên tự được dùng làm liên kết những cụm từ tốt mệnh đề với công dụng tương đương, đồng bậc nhau về khía cạnh ngữ pháp.

Các tương liên từ bỏ mà các bạn hay gặp:

- either...or (hoặc cái này hoặc cái kia)

- neither...nor (không cái này cũng không dòng kia)

- not only...but also (không những…mà còn)

- both...and (cả tính năng này và mẫu kia)

- no sooner … than (ngay khi…thì…)

E.g:

- I lượt thích neither pork norlamb:Tôi không ưng ý thịt lợn và thịt bò.

- He not only handsome but also gentle: Anh ấy không chỉ là đẹp trai ngoại giả hiền lành.

3. Liên trường đoản cú phụ thuộc

Đây là loại liên từ dùng để nối giữa những nhóm từ giỏi mệnh đề có chức năng khác nhau, có links chính phụ với nhau.

Các liên từ phụ thuộc vào bạn tốt gặp:

- as long as (miễn là)

- as soon as (ngay khi)

- in order that (để)

- so (bởi vậy)

- if (nếu)

- even if (kể cả nếu)

- unless (trừ khi)

- until (cho mang lại khi)

- when (khi)

- where (ở đâu)

- whether (có khi)

- while (trong khi)

- Because(Bởi vì)

E.g:

-Nobody could hear herbecause she spoke too quietly: không aicó thể nghe đượcbởi bởi cô ấy nói thừa nhanh

-I leave the party because my dad hotline me: Tôi tách khỏi bữa tiệc bởibố tôi hotline cho tôi.

Như các bạn đã thấy, liên từ cũng giống như như các từ link trong giờ Việt của bọn chúng ta. Hãy ghi nhớ để hoàn thành xong ngữ pháp IELTS của mình, ứng dụng cho các bài thi kết quả nhé.

Lưu ý: Liên từ với giới từ

Bạn vẫn thấy một trong những liên từ dựa vào và giới từ kiểu như nhau như:

Because -Because ofWhile -DuringAlthough -Despite/ Despite of

Vậy làm vậy nào để minh bạch và điền đúng loại từ? chúng ta hãy lưu giữ đến cách dùng của liên từ cùng giới từ. Các bạn sẽ thấy:

- Liên từ+cụm từ/mệnh đề

- Giới tự + một danh tự hoặc ngữ danh từ.

Một ví như sau:

- They go homeduring the rain. (Họ về nhàsuốt cơ hội mưa.) - the rain là mạo từ bỏ + danh từ

- They go homewhile it rain. (Họ về nhàtrong khi trời mưa.)- it rain : mệnh đề

Vì chũm hãy lưu giữ cách thực hiện để tránh bị không nên lầm khi dùng cho từng câu ngữ pháp nhé!

Và hiện giờ là bài bác tập nhằm bạn thực hành đây.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam, Trường Thpt Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

*

II.BÀI TẬP

Exercise 1: Chọn câu trả lời đúng độc nhất điền vào vị trí trống ở mỗi câu sau.

1. He got wet_______ he forgot his umbrella.A. Because of B. Because C. But D. And

2. He stops working _______ heavy raining.A. In spite of B. Although C. Despite D. Because of

3. They have a lot of difficulties in their life _______ their poverty.A. In spite of B. Although C. Because D. Because of

4. Tom wakes his parents up_______ playing the guitar very softly.A. Because B. In spite of C. Because of D. Although

5. Nobody could hear her_______ she spoke too quietly.A. Although B. Because C. Because of D. In spite of

6. We decided khổng lồ leave early _______the các buổi party was boring.A. Although B. Despite C. Because D. Because of

7. Many people believe him__________ he often tells a lie.A. Because B. In spite of C. Although D. Because of

8. _______she was very hard working; she hardly earned enough to feed her family.A. In spite of B. Because C. Because of D. Although

9. _______her absence from class yesterday, she couldn’t understand the lesson.A. Although B. In spite of C. Because of D. Because

10. ______her poorness, she feels happy.A. Although B. Because C. If D. In spite of

Exercise 2: Điền một liên từ tương thích vào chỗ trống để chế tạo thành một bài bác IELTS Speaking Part 2 hoàn chỉnh.

The person that I gave it to was a very good friend of mine at the time. His name was Kaliya (1)__________ he came from India. I knew him (2)_________ we studied together at a language school in Cambridge. (3)____________ we were from different backgrounds và cultures, we got on really well và we had the same sense of humor (4)___________ we became very good friends.

The present was a picture that had been painted of the River Cam in Cambridge. It was not so big - maybe around 10 inches by 14 inches, but it was very beautiful. It came in a gold plated frame and the picture had been drawn by a particularly well-known Cambridge artist. It had been signed by this person as well.

It’s the first time I have given this person a present, and I guess it’s quite different from presents (5)_________ I have given khổng lồ other people before – I don’t recall ever giving someone a picture actually. If I’m buying for family then I’ll usually buy clothes or maybe some jewelry if it is a special occasion. Normally when I’ve bought something for friends it’s something more jokey so we can have a laugh about it, nothing that serious.

The reason (6)_________ I decided to give this particular gift is because we had spent a lot of time together in Cambridge và we had had some really fun times punting on the River Cam – that’s obviously why I thought this was an appropriate present. We used to go punting at least once a week, sometimes a couple of times. On one occasion there was a group of about ten of us that went down there, and we spent the whole day sitting by the river in the sun (7)__________ as usual we went on a boat trip together. We all have a lot of photos to remind us of this great day.

So my friend, Kaaliya, is the person that I gave a present to & this was because I felt it would always remind him of the fun times that we had & also of Cambridge.

Exercise 3: mỗi câu sau đựng một lỗi sai, hãy tìm và sửa chúng.

1. Because of feeling very tired, John couldn’t sleep.

2. Though Tom was ill, he couldn’t take part in his little sister’s birthday party.

3. Before she was washing the dishes, her parents came home.

4. “Bring an umbrella with you although it rains”, my mom told me.

5. I had to wait for him in front of his house because of 9 p.m.

6. That was the reason when they didn’t want to come back khổng lồ their hometown.

7. I am sure they are going lớn succeed so their difficulties.ĐÁP ÁN

Exercise 1

1B 2d 3D 4B 5B 6C 7C 8D 9C 10D

Exercise 2

1. And2. Because/ as/ since3. Though/ Although4. So5. That6. Why7. And

Exercise 3

1. Because of => In spite of2. Though => Because3. Before => While4. Although => in case5. Because of => until6. When => why7. So => despite/ in spite of

Chúng ta đã xong bài học về liên trường đoản cú rồi? các bạn làm bài bác tập cố kỉnh nào? Hãy cmt nếu như còn ngẫu nhiên điều gì thắc mắc, đề xuất giải đáp ngay bên dưới nhé! Đừng quên để ý đến liên từ lúc học tập nhé! Từ kỹ năng nền này, bạn bước vàoluyện thi IELTSsẽ thuận lợi hơn đấy.