Bài ca thịt chó

     
hinh2le3): "nhạc chế giết thịt chó, chỉ có bạn jarai nghe đọc dc nha con fan kinh ko hiểu dc đâu