Anh Hai Dương Diễm Duyên Cuongdienbaby Vn 15B Lãn Ông Bài Hát Thiếu Nhi

     

Sao bà bầu lại sinh anh nhị trước mà chưa hẳn là sinh con?Hai cao thiệt cao, nhì nói ào ào toàn chuyện bên trên trời bên dưới ao.

Bạn đang xem: Anh Hai Dương Diễm Duyên Cuongdienbaby Vn 15B Lãn Ông Bài Hát Thiếu Nhi

Sao bà bầu lại sanh anh nhì trước mà không phải là sinh con?Sao bà mẹ lại sinh anh nhì trước mà không phải là sanh con?Sao mẹ lại sanh anh nhị trước mà chưa phải là sanh con?

Hai to lớn thật to, lại tuyệt nói mò, chê con gầy như con cò.

Anh nhì anh nhị bắt nhỏ học bài, anh hai anh hai tuyệt nhéo mẫu tai.Anh hai anh hai bắt nhỏ học hoài, anh nhì anh nhị cứ nhéo cái tai mỗi lúc con làm...bài sai.

Xem thêm: Thuốc Happi 20 Là Thuốc Gì ? Có Tác Dụng Gì? Giá Bao Nhiêu Tiền?


Sao người mẹ lại sinh anh nhì trước mà chưa phải là sanh con?Hai cao thiệt cao, nhị nói ào ào toàn chuyện bên trên trời bên dưới ao.

Sao người mẹ lại sanh anh hai trước mà chưa phải là sanh con?Sao chị em lại sanh anh nhì trước mà không hẳn là sinh con?Sao bà mẹ lại sanh anh nhì trước mà không phải là sinh con?

Hai khổng lồ thật to, lại tuyệt nói mò, chê con nhỏ xíu như con cò.

Anh hai anh nhì bắt bé học bài, anh nhì anh hai giỏi nhéo mẫu tai.Anh nhị anh nhị bắt nhỏ học hoài, anh hai anh nhì cứ nhéo mẫu tai mỗi lúc con làm...bài sai.


*Khúc Nhạc mùa xuân

Dương Diễm Duyên ft Tốp Ca

*
159.160


http://musicmd1fr.quangphucau.com.net/bucket-image-quangphucau.com/images/singer/20121205/fa11412663bf039a79ed25be0c807b5233c372d7.jpg

Hát hotline Mặt Trời

Dương Diễm Duyên

*
133.325


http://musicmd1fr.quangphucau.com.net/bucket-image-quangphucau.com/images/singer/20121205/fa11412663bf039a79ed25be0c807b5233c372d7.jpg
http://musicmd1fr.quangphucau.com.net/bucket-image-quangphucau.com/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.quangphucau.com.net/bucket-image-quangphucau.com/images/song/20220816/uywILZ6zWaJ2kIz3vpOo62fcb77eb960c_103_103.jpg
http://musicmd1fr.quangphucau.com.net/bucket-image-quangphucau.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.quangphucau.com.net/bucket-image-quangphucau.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.quangphucau.com.net/bucket-image-quangphucau.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.quangphucau.com.net/bucket-image-quangphucau.com/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.quangphucau.com.net/bucket-image-quangphucau.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.quangphucau.com.net/bucket-image-quangphucau.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg